Puinwerk

Wanneer er een gebouw door bijvoorbeeld een explosie is ingestort, dan is het voor de hulpverlenende instanties moeilijk te bepalen of er mensen onder het puin bedolven liggen en waar.

De Reddingshonden Hulpdienst Holland kan dan haar bijdrage verlenen.

De reddingshonden zijn in staat om in korte tijd een stuk puin af te zoeken, aan te geven of er slachtoffers onder bedolven liggen en deze te lokaliseren.

De manier van aangeven is per hond verschillend, maar voor de geleider zeer duidelijk leesbaar. De honden geven aan door blaffen, krabben, piepen en/of door duidelijk naar het slachtoffer door te willen dringen. De honden laten zich niet storen door lawaai en aanwezigheid van hulpverleners en omstanders. Ook worden ze getraind in het negeren van verleidingen als voedsel en kleding. Op die manier wordt voorkomen dat bergingswerkers op een verkeerde plaats aan het werk gaan.

Weet u een puinlokatie bij u in de buurt...Laat U het ons dan a.u.b. weten!!!
Misschien kunnen wij er een training organiseren...

Op de pagina puinmelding kunt u een locatie doorgeven.