<< 2011Nieuws in 20122013 >>

 

RHH ©
30 december
Jaaroverzicht 2012 van de voorzitter van de RHH. (meer...)

R eddingshonden H ulpdienst H olland / SARdogs Holland in 2012

Van de voorzitter.

Op het randje van 2012 is het weer terugblikken naar een bewogen jaar.

Vrijwillige inzet bij een reddingshondenorganisatie is niet zomaar een hobby, het is een 'way of life'. De stichting Reddingshonden Hulpdienst Holland heeft dit jaar twee nieuwe kaderleden mogen verwelkomen die zich hieraan willen verbinden en samen met hun hond vol enthousiasme werken aan de ontwikkeling tot inzetbaar reddingshondenteam. Daarnaast is de groep uitgebreid met Doortje, een intelligente pup met hopelijk een lange reddingshonden carrière in het verschiet.

De RHH is dit jaar meerdere keren op inzet geweest in eigen land. Het betrof zoekacties in bos, duin en/of waterrijke gebieden. Deze vonden zowel overdag als 's nachts plaats, bij temperaturen ver boven en onder het vriespunt. Er zijn 25 reguliere trainingen geweest, zowel bos als puin, waarbij ook samen gewerkt is met andere reddingshondenorganisaties. Een daarvan betrof een weekendtraining waarbij op de puinlocatie overnacht kon worden. Ook dit jaar heeft een aantal teams tijdens een trainingsweek in Tsjechië het trainingswerk verzilverd door middel van het behalen van examens van de International Rescuedog Organisation. Dit bevalt zo goed dat de RHH alweer druk bezig is met de voorbereidingen van eenzelfde week in 2013, evenals met het aanmelden voor een ESAR-training met Nederlandse en Belgische reddingshondengroepen tijdens een weekend in Geel (B).

Via verschillende wegen heeft de RHH haar enthousiasme, expertise en inzet mogen laten zien. Bijvoorbeeld door een demonstratie van ons werk op de Veiligheidsdag in Noordwijk en het leveren van een bijdrage aan een film behorende bij een boek over praktijkspeuren. Daarnaast mochten wij weer verschillende geïnteresseerde bezoekers ontvangen tijdens onze reguliere trainingen. De meeste van hen waren bereid tijdens de training te fungeren als vreemd oefenslachtoffer. Dat is voor de training van onze honden van groot belang en wij zijn hen daar dan ook dankbaar voor.

Wij zouden dit mooie vrijwilligerswerk niet kunnen doen zonder de steun van donateurs en sponsors.
Dankzij hun giften kunnen wij met onze honden klaar staan om te zoeken naar mensen die het slachtoffer zijn geworden van een ramp of vermissing. Tevens zijn wij dank verschuldigd aan de sloopbedrijven, die hun terreinen beschikbaar hebben gesteld, zodat wij zo realistisch mogelijk hebben kunnen trainen. Hierdoor kunnen wij onze teams op inzetbaar niveau brengen en houden.

Wij zien het jaar 2013 met plezier tegemoet, waarbij boeiende trainingen, het geven van demonstraties en hopelijk niet teveel inzetmomenten in het verschiet liggen. Deze uitdagingen hopen wij aan te gaan in samenwerking met vele andere betrokken vrijwilligers, vandaar voor heel bijzondere mensen onze warme wensen.

Namens al onze leden wens ik u een bijzonder goed, gelukkig en bovenal een veilig 2013 toe.

Ellen Messing
Voorzitter Reddingshonden Hulpdienst Holland
SARdogs Holland)

16 december
RHH Bostraining, Leersum

1 december
RHH Puintraining, Vlaardingen

Succesbeleving leidt tot bekrachtiging van gewenst gedrag. Een bekend gegeven en ook bij de RHH maken wij gebruik hiervan. Een opbouw, waarbij de moeilijkheidsgraad zo oploopt dat elke poging tot verwijzen leidt tot de beloning met het speel, zal honden motiveren om door te dringen bij de lucht van een slachtoffer onder het puin. "Je krijgt je speel, iedereen begint te juichen...wat wil je nog meer?"

RHH © | RHH © | RHH © |

Het afsluiten van de verstopplaats van het oefenslachtoffer wordt aangepast aan het niveau en/of leeftijd van de hond.

RHH © | RHH © | RHH © |

Ook kan er gewerkt worden met een vliegbal, waardoor de zoekrichting vooraf al duidelijk is. De geleider van de hond gooit het speeltje, welke door een ander teamlid naar het oefenslachtoffer wordt gebracht. De hond gaat aan het werk en succes wordt beloond met het favoriete speeltje.

 

24-25 november
RHH Gezamelijke weekend-training met Oger Zoekhonden op puinlokatie in Apeldoorn

18 november
RHH Puintraining, Vlaardingen

4 november
RHH Bostraining, Kootwijk

Het zoekwerk is een samenspel tussen mens en hond. RHH © | De baas bepaalt de start van het zoeken.

De hond gaat op jacht, in onze situatie op jacht naar de mens. Is deze gevonden... dan wordt dit kenbaar gemaakt, door naar de baas terug te keren met het bringsel in de bek.RHH © |

Een bringsel is een voor de hond bekend voorwerp wat aan de halsband hangt en dat pas in de bek wordt genomen bij het gevonden slachtoffer.
Op die manier is het voor de baas duidelijk dat de hond heeft gevonden en met de woorden : "wijs aan!" brengt de hond de baas bij het slachtoffer. Bij het slachtoffer ontvangt de hond een speeltje als beloning.

RHH © |

Na het uitspelen en ruilen gaan baas en hond met een tevreden gevoel naar het bivak.
Elk van bovengenoemd onderdeel wordt bij de RHH geoefend en krijgen de tijd die daar voor nodig is.
Wij geven de voorkeur aan een solide opbouw en een sterke basis.

 

28 oktober
RHH Ledenvergadering

13 t/m 21 oktober
RHH Trainingsweek in Tsjechïe

7 oktober
RHH Puintraining, Vlaardingen

 

23 september
RHH Puintraining, Wageningen

Na een aantal bostrainingen was het ook weer prettig om op een puinlocatie naar prikkelende verstekken (verstopplaatsen voor oefenslachtoffers) te zoeken. Diverse onderdelen kwamen vandaag aanbod voor de honden en de geleiders. Zoeken op hoge plaatsen, in het donker en op het puin. Naast de RHH-leden waren ook een aantal bezoekers aanwezig, die zich enthousiast aanboden als oefenslachtoffer. Iets wat bijzonder op prijs werd gesteld.

Niet alleen het zoeken, maar ook een nieuwe aanwinst maakte deze dag bijzonder geslaagd. Een klein bruin kopje kwam uit een auto en keek rond met een blik "De wereld is een uitdaging en ik ga ervan genieten..."
Deze nieuwe telg heeft haar eerste RHH stapjes gemaakt op de training. Met dolle sprongetjes, een balletje in de bek maakte wij kennis met haar.

RHH ©

Een Flatcoated Retriever meisje met de naam Xquiszt Tarszy Eszes, maar wij roepen gewoon Doortje.

15 september
RHH Bostraining, Lage Vuursche

8 september
RHH Zoekactie vermiste man, Hijken

2 september
RHH Bostraining, Leusden

 

18 augustus
RHH Bostraining, Dongen

5 augustus
RHH Puintraining, Zoetermeer

Dit weekend waren de honden en geleiders te vinden op een mooie puinlocatie in Zoetermeer. Bij deze trainingsplek waren wij in de gelegenheid zowel hoog als diep te zoeken. Tijdens het beklimmen van het puin worden de honden in de gelegenheid gesteld om hun eigen weg te vinden. De geleider let op de omgeving en de zoekende hond, maar laat de hond voorgaan.

RHH © RHH ©

In de training van deze jonge hond wordt het "samen zoeken" wel heel duidelijk naar voren gebracht. Het moet vanuit de positie van het oefenslachtoffer een prachtig plaatje geven.

 

21 juli
RHH Bostraining, Kootwijk

Deze RHH training werd bezocht door 3 bezoekers. 1 van hen beschreef zichzelf als "een echte outdoor man" en had zijn GPS/Kompas vaardigheden, ten behoeve van onze leden, aangeboden. Een mooie gelegenheid om zijn opdrachten te combineren met het trainen van de honden en aanwezige kennis weer toe te passen. Uiteraard werd dit zeer op prijs gesteld. Ook de, voor onze honden, vreemde oefenslachtoffers zijn voor RHH trainingen zeer nuttig.

RHH ©  RHH ©

Na het trainen werd de dag afgesloten met een mooie wandeling door dit prachtige bosrijke gebied.

8 juli
RHH Bostraining, Soest

 

24 juni
RHH Puintraining, Den Haag

16 juni
RHH Veiligheidsdag, Noordwijk

Hoewel de weersverwachtingen niet al te gunstig waren verliep de dag toch heel anders. Een enorm geslaagde dag met zon, prettige samenwerking, veel interesse vanuit het publiek en geslaagde demonstraties. De RHH biedt hulp bij vermissing en rampen. Zij doet dit door het sturen van hondenteams die slachtoffers lokaliseren, maar het bergen (bij een aardbeving bijvoorbeeld) wordt uitgevoerd door derden. Met onze demo is dan ook prettig als wij ondersteuning krijgen bij het openmaken van de verstopplaats en bevrijden van het lotusslachtoffer. Deze dag gebeurde dat door het Korps Mariniers en dat werd bijzonder op prijs gesteld.

RHH ©  RHH ©  RHH ©

Een indrukwekkend moment vond om 14:30 uur plaats toen in Arnhem het nationaal Brandweermonument werd onthuld en de Brandweer Noordwijk op dezelfde tijd met twee waterstralen een boog vormde als symbolisch ereteken ter nagedachtenis aan collega brandweerlieden die hun leven hebben verloren tijdens het uitvoeren van hun werk.
Twee minuten stilte op de boulevard van Noordwijk, waar het water van de stralen uit de brandslangen als tranen op het wegdek neerkwamen.

RHH ©

Al vele jaren wordt ons puin belangeloos geplaatst door de Gebr. v.d. Putten. Zij werden dit jaar in het zonnetje gezet door de organisatie.

Wij kijken terug op een mooie ervaring voor de jonge honden, de indrukwekkende landing van de Reddingshelikopter, de sirenes die luidkeels hun aanwezigheid aangaven en fijne contacten met collega's bij diverse vormen van ondersteuning t.b.v. veiligheid en preventie. Noordwijk, een geslaagde dag!

2 juni
RHH Bostraining, Dongen

Tijdens het trainen en inzetwerk in het bos komen onze honden veelvuldig in contact met struiken en andere beplantingen. In deze tijd van het jaar is het risico van een tekenbeet dan ook erg groot. Het is dus niet verwonderlijk dat de geleiders van de honden hun dieren graag beschermd zien tegen dit ongemak en de risico's die de tekenbeet met zich meebrengt. Scalibor heeft deze zorg op zich genomen door het verstrekken van Scalibor Protectorbanden.

RHH ©

Een gift waar de RHH zeer erkentelijk voor is.

 

26 mei
RHH Bostraining, Wageningen

15 mei
RHH Zoekactie naar vermiste man uit Castricum.

Het lichaam van de vermiste man is inmiddels aangetroffen.

De RHWW ontving op 15 mei het verzoek van de regiopolitie Noord-Holland-Noord om ondersteuning te bieden aan een zoekactie naar een sinds 14 mei vermiste man. De man (55) was als vermist opgegeven en het laatst gezien in Castricum. De zoekactie is in nauw overleg met het lbvp van het KLPD uit Zoetermeer opgestart. Aangezien het om een recente vermissing ging, met kans op overleven, heeft de RHWW de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties gevraagd aan de zoekactie deel te nemen. Omstreeks 15:30 uur werden door de inzetleiding de alarmeringen naar de reddingshondengeleiders en de andere organisaties per sms verzonden. Rond 19:00 uur werd de zoekactie in Castricum gestart. In totaal hebben 38 reddingshonden en een 50-tal vrijwilligers deelgenomen aan de zoekactie die werd beeindigd in de nacht van 16 mei om 02:30 uur. Ook hebben leden van de reddingsbrigade uit Castricum en de beheerder van het duingebied deelgenomen aan de zoekactie. Deze grote inzet heeft nog geen resultaat opgeleverd. Het doorzochte gebied betrof bos- en duingebied in een geaccidenteerd terrein. Het weer was regenachtig soms met hagel en er stond een flinke wind.

De RHH heeft 2 reddingshonden en 2 vrijwilligers ingezet bij deze zoekactie.

Op 17 mei ontvingen wij het trieste bericht dat het lichaam van de vermiste man is gevonden. Het lichaam is aangetroffen op een andere plaats en op geruime afstand waar met de reddingshonden is gezocht.

De RHH wenst de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

13 mei
RHH Puin/Bostraining, Leiderdorp/Lage Vuursche

 

28 april
RHH Puintraining, Vlaardingen

15 april
RHH Puintraining, Den Haag

8 april
RHH Extra Puintraining, Den Haag

Opnieuw op de bekende locatie van de Frederik kazerne, waar het enorm intrigerend was om nieuwe verstekken ( verstopplaatsen voor oefenslachtoffers) te bedenken en te bouwen. En die zijn dan ook gevonden. Wat een uitdagingen voor de jonge garde honden. Pip, Mila, Jade en Bono werd de uitdaging geboden om eens onder de begane grond te gaan zoeken. Donker en spannend . . .

RHH ©

Daarna was het de beurt aan de jongere honden om hun neus in dezelfde richting te zetten.

RHH ©   RHH ©   RHH ©   RHH ©

Succesvol kwamen zijn bovengronds met het welverdiende speeltje in de bek.

 

25 maart
RHH Puintraining, Den Haag

17 maart
RHH Gezamelijke training met RWO, Nunspeet

11 maart
RHH Puintraining, Den Haag

Het terrein van de Fredrik kazerne bood alle mogelijkheden om een uitdagende inzet oefening te organiseren en daarmee deze zonnige trainingsdag te starten. Met behulp van GPS werden de eerste instructies van de oefening gevonden en kon men starten. Tijdens de inzet- oefening waren we bijzonder blij om te kunnen werken met drie vreemde oefenslachtoffers.

Er werd hoog gezocht, diep in de kelders, op de puinhoop en in randpuin. Om de druk nog wat te verhogen was het element tijd ook ingebouwd. Er moest binnen een bepaalde tijd worden gezocht en gevonden.

RHH ©  RHH ©  RHH ©

Na afloop van de oefening vond er een de-briefing plaats, waarbij de leermomenten werden besproken.
Een zeer zinvolle trainingsdag.

 

19 februari
RHH Bostraining Leersum

De training van deze dag was wel erg afwisselend. Zo loopt jouw hond te zoeken met een zonnetje en even later lopen hond en baas in een stevige hagelbui op zoek naar het oefenslachtoffer.
Meestal zijn we instaat om te werken vanuit de auto. Dat betekent dat een hond na de zoekactie in zijn vertrouwde auto kan liggen. Maar niet altijd is dat mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een aardbeving gebied, daar moeten we ons aanpassen aan de situatie zoals die ter plaatse is. Om te zorgen dat onze honden daar mee om kunnen gaan wordt er ook bivak training gedaan.
De hond krijgt een plaats in het bos, waar zijn / haar matje ligt en moet in staat zijn , in alle rust, te kunnen wachten tot hij/zij wordt opgehaald om te gaan zoeken.

RHH ©

Vooral jonge honden krijgen tijdens deze bivak oefening steun van andere geleiders. Zij worden niet alleen gelaten. Immers, vertrouwen is erg belangrijk.

19 februari
RHH Handboek Praktijkspeuren

Een van de honden van de RHH is vandaag gefilmd n.a.v. het handboek "Praktijkspeuren". De opnamen werden gemaakt door Marco Starink, een bekend hondengedragsdeskundige.

RHH ©

12 februari
RHH Bostraining, Loonse/Drunense Duinen

5 februari
RHH Lichaam vermiste jongen aangetroffen in Luttelgeestervaart.

Op 5 februari kwam het bericht dat duikers van de Marine in de ochtend het lichaam hebben gevonden van de vermiste 10-jarige jongen.

Duikers zijn al meerdere dagen in de Luttelgeestervaart aan het zoeken geweest. Daarbij werd gebruik gemaakt van onderwatercamera's en sonarapparatuur.
Sinds de vermissing van de jongen op 1 februari is er een grootschalige zoekactie georganiseerd. Vrijwel direct werden daarbij door de politie de reddingshonden betrokken die in de 1e nacht van de vermissing hebben gezocht. Daarbij zijn 23 honden en 38 vrijwilligers van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties actief geweest. Tijdens de vermissing zijn tientallen mensen ingezet van Politie, ME, Brandweer en Defensie. Ook zijn familieleden en andere burgers actief met zoeken bezig geweest.

De RHH wenst de familie, bekenden en bewoners van Luttelgeest alle sterkte toe met de verwerking van dit vreselijke verlies.

1 februari
RHH Nachtelijke zoekactie naar vermiste 10 jarige jongen uit Luttelgeest.

De RHWW is verzocht met spoed assistentie te verlenen bij de verontrustende vermissing van de jongen. Het verzoek werd gedaan door de politie Flevoland Noord en in samenwerking met het KLPD (Landelijk bureau vermiste personen). De jongen werd aan het begin van de avond van 1 februari als vermist opgegeven nadat hij niet thuis was gekomen van een bezoek aan de grootouders, die dichtbij zijn huisadres wonen.

Vanwege de ernst van deze vermissing en in combinatie met de winterse omstandigheden werd direct de zoekactie opgeschaald en werden de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties tevens opgeroepen. Omstreeks 22:40 werden de reddingshondenteams opgeroepen. Bijna gelijktijdig werd door het KLPD ook een Amber Alert geactiveerd met informatie. Omstreeks middernacht (2 februari) kwamen de eerste reddingshondenteams ter plaatse.

De volgende groepen werkten aan deze zoekactie mee; RHWW, RHH, VRT, RHGD, RHN, OZH. In totaal konden daardoor 23 reddingshonden en 38 vrijwilligers van deze organisaties worden ingezet. Daarnaast deden de politie, ME, Brandweer en dorpsbewoners mee aan deze zoektocht.
Er werd gezocht in het dorp, de directe omgeving en de waterpartijen die voor een deel met ijs waren bedekt. Gedurende de gehele nacht werd doorgezocht tot 05:30. De omstandigheden waren door het gure weer en vrieskou zwaar, zowel voor de honden als voor de mensen. De nachtelijke zoektocht heeft nog geen resultaat opgeleverd.
De volgende ochtend is bij daglicht doorgezocht door de politie met o.a. ME, een helikopter met warmte camera en duikers. Tot op heden is de vermiste jongen nog niet gevonden.

De RHH heeft 3 reddingshonden en 7 vrijwilligers ingezet bij deze zoekactie.

 

29 januari
RHH De geplande training van vandaag is vervallen wegens een inzet in Gemert.

Door inzet van Samenwerkende Reddingshonden Organisaties wordt lichaam vermist vrouw in zeer korte tijd teruggevonden.

Op verzoek van het VRT en in overleg met het KLPD (lbvp) in Zoetermeer heeft de RHWW een zoekactie naar een vermiste vrouw (62) uit Gemert gecoördineerd. Daarbij zijn de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties ingezet. In totaal zijn 57 reddingshonden en 70 vrijwilligers afkomstig uit het hele land ingezet. Ook deed een team (VRH) uit België mee. De andere organisaties uit Nederland waren; VRT, RHWW, RHH, RHWZ, RWO, RHN, RHGD, OZH.

De vrouw was vermist sinds de avond van 24 januari, in die week is ook haar fiets teruggevonden. Daardoor kon een zoekgebied worden bepaald. Het te doorzoeken gebied betrof voornamelijk een groot bosgebied in de omgeving van De Mortel / Gemert.

Op 29 januari omstreeks 09:45 waren alle teams van start gegaan. Zij ontvingen allen een kaart met een deel van het totaal te doorzoeken gebied. Al binnen een half uur kon één van de teams aan de CP van de zoekactie melden dat het lichaam van de vermiste vrouw was terug gevonden.

De RHH was met 5 honden en 7 personen aanwezig.

Wij wensen de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

22 januari
RHH Bostraining, Baarn

Langzamerhand wordt het weer noodzaak om de kleding wat meer te richten op de kou. In de auto of op bivak kan het ook noodzakelijk zijn om de hond(en) een juiste rustplaats te geven met een hondendek om warm te blijven en de spieren niet teveel te laten verstijven. Hun welbevinden is voor ons erg belangrijk.

In de loop van de auto naar het beginpunt om te gaan zoeken zijn de honden al met hun neus intensief bezig. Geuren worden opgenomen en de spanning stijgt. Na vele trainingen weten de honden wat er van hen wordt verwacht. Bij het startpunt, om te gaan zoeken, bepaalt de geleider de richting waarin de hond wordt aangezet. Door gebruik te maken van een sturende beweging met de hand wordt de hond in de gewenste richting gedirigeerd.

RHH ©   RHH ©

Deze techniek wordt zowel op puin als tijdens het vlakte rivieren gebruikt. Weer een prachtige samenwerking tussen baas en hond.

8 januari
RHH Bostraining Kootwijk.

Met het zicht op uitgestrekte velden met omgewroete aarde door wilde zwijnen, een zandverstuiving en bijzonder gladde paden mogen wij weer terugkijken op een zeer leerzame trainingsdag. De aanwezigen werden ingedeeld in 2 groepen, die ieder een gedeelte van het terrein mochten gebruiken voor de zoekopdrachten. Er is individueel, maar ook op linie gezocht. Dat houdt in dat meerdere honden deelnemen aan de zoekopdracht.

RHH ©  RHH ©

De stappen in de zoekactie zijn altijd helder. De hond zoekt, de hond vindt, de hond brengt de baas bij het oefenslachtoffer, de hond wordt beloond met het speeltje en als afsluiting wordt het speel geruild voor iets lekkers. Elk onderdeel is waardevol.

Met veel plezier hebben wij mogen genieten van de motivatie en kwaliteit die onze honden vandaag weer lieten zien.

RHH ©

1 januari
Jaaroverzicht 2011 van de voorzitter van de RHH. (meer...)

R eddingshonden H ulpdienst H olland / SARdogs Holland in 2011

Van de voorzitter.

Op het randje van 2011 is het weer terugblikken naar een bewogen jaar.
De stichting Reddingshonden Hulpdienst Holland is dit jaar uitgebreid met vier nieuwe honden, waarvan 2 pups van RHH leden. Wij zien met vertrouwen hun ontwikkeling naar inzetbare reddingshond tegemoet. De komst van 3 aspirant-leden zorgt voor een gezonde groei binnen onze stichting.
Helaas hebben we veel te vroeg afscheid moeten nemen van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Aydin.

De RHH is dit jaar 9 keer op inzet geweest in eigen land. Het betrof zoekacties in bos en/of waterrijke gebieden, maar ook terreinen (percelen) met bebouwing en parken. Menig inzet werd via de media onder de aandacht gebracht.
Er zijn 22 reguliere trainingen geweest, zowel bos als puin, een trainingsweekend in de Belgische Ardennen en een ESAR-training met Nederlandse en Belgische reddingshondengroepen tijdens een weekend in Geel (B). Ook is er eenmaal samen getraind met andere reddingshondenorganisaties. Daarnaast is een trainingsweek in Tsjechië voor een vijftal leden prachtig afgesloten met een behaald IPO-R examen. Bij verschillende trainingen hebben we bezoekers mogen ontvangen die het werk van de RHH eens van dichtbij wilden bekijken.

Ook dit jaar zouden wij dit mooie vrijwilligerswerk niet hebben kunnen doen zonder de steun van donateurs en sponsors. Dankzij hun giften kunnen wij met onze honden klaar staan om te zoeken naar mensen die het slachtoffer zijn geworden van een ramp of vermissing. Tevens zijn wij dank verschuldigd aan de sloopbedrijven, die hun terreinen beschikbaar hebben gesteld, zodat wij zo realistisch mogelijk hebben kunnen trainen. Hierdoor kunnen wij onze teams op inzetbaar niveau krijgen en houden.

Via verschillende media hebben wij dit jaar onze expertise mogen laten zien. Bijvoorbeeld door het artikel dat verscheen in het januarinummer van Onze Hond. Hierin wordt verslag gedaan van de, in 2010, behaalde Mission Readiness Tests van onze leden. Daarnaast is medewerking verleend aan het informatieve tv-programma "Nieuws Uit De Natuur" waarin uitleg (en demonstratie) werd gegeven over het werken en trainen van reddingshonden .

Wij zien het jaar 2012 met plezier tegemoet, waarbij boeiende trainingen, het geven van demonstraties en hopelijk niet teveel inzetmomenten in het verschiet liggen. Immers, Uw zorg is onze inzet!

Namens al onze leden wens ik u een bijzonder goed, gelukkig en bovenal een veilig 2012 toe.

Ellen Messing
Voorzitter Reddingshonden Hulpdienst Holland
(SARdogs Holland)

RHH ©