<< 2009Nieuws in 20102011 >>

19 december
RHH Bostraining, Austerlitz

Helaas is deze training door de hevige sneeuwval afgelast.

11 december
RHH Bostraining, Austerlitz

 

28 november
RHH Bostraining, Dorst

14 november
RHH Puintraining, Vlaardingen

5 november
RHH Mission Readiness Test

In oktober hebben 2 teams van de RHH deelgenomen aan de Mission Readiness Test van de IRO/Rode Kruis in Oostenrijk. Het is een test van vrijdag t/m zondag waarbij de teams verschillende zoekacties moesten doen overdag en 's nachts, EHBO mens en dier, abseilen met hond, 's nachts een mars van 10 km met daarna 2 zoekacties en theorie over de INSARAG.

RHH ©RHH ©RHH ©RHH ©RHH ©

Tijdens deze dagen is zo goed mogelijk een grootschalige inzet nagebootst. De nadruk lag op het zelfstandig werken van de teams, zoektaktiek en de samenwerking tussen hond en geleider.
Beide teams hebben deze MRT test met succes afgerond.

De RHH is dan ook erg trots op Elly met Bullet en Marjoleine met Lieke voor deze prestatie.

 

31 oktober
RHH Inzet naar vermiste vrouw in Emmeloord.

De VRT heeft het verzoek gekregen om te gaan zoeken naar een sinds 24 oktober 2010 vermiste vrouw (63) uit Emmeloord. Vervolgens zijn de samenwerkende reddingshondenorganisaties gevraagd aan deze inzet mee te doen. Door deelname aan deze inzet van de VRT, RHGG, RWO, RHGD, RHH, SRCN, RHWZ en RHWW konden in totaal 43 reddingshonden en 62 vrijwilligers worden ingezet.
De inzet vond zondag 31 oktober plaats in en rond Emmeloord. Er werd gezocht op het water met de boten van de VRT en de RHWW en er werd door de reddingshondenteams gezocht op de vlakte zoals de oevers, bossages en bossen. De vermiste vrouw werd daarbij niet gevonden.
De RHH was met 6 honden en 5 personen aanwezig.

Op 6 november is het lichaam van de vermiste vrouw aangetroffen in de Lemstervaart ter hoogte van Emmeloord.

Namens alle bij deze inzet betrokken reddingshonden organisaties wensen wij, de familie, vrienden en bekenden alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

23 oktober
RHH Inzet naar vermiste man uit Laakdal (België).

Op verzoek van de Vlaamse reddingshonden (VRH), de Cel Vermiste Personen en het Parket heeft de RHH assistentie verleend bij de inzet in Laakdal naar een sinds 17 oktober vermiste man (86). Het was de tweede keer in een week dat er zo'n verzoek vanuit het buitenland kwam.
Ook waren uit Nederland; de RWO, de VRT en Delta bij de inzet betrokken. In totaal waren 18 reddingshonden ter plaatse. De RHH was met 7 honden en 5 personen aanwezig.
Het betrof een zwaar toegankelijk gebied, die bestond uit bos- en moerasachtige percelen, weilanden en akkers . Helaas heeft de zoekactie nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het lichaam van de vermiste man is 31 oktober 2010 door jagers diep in een bosgebied gevonden. De vermiste man is buiten het door de honden afgezochte gebied gevonden.

Namens de reddingshondenorganisaties wensen wij; de familie, vrienden en kennissen alle sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

16 oktober
RHH Inzet naar vermiste man uit Meer (België).

Op verzoek van de Vlaamse reddingshonden (VRH) heeft de RHH assistentie verleend bij de inzet in Geel naar een sinds 9 oktober 2010 vermiste man (37). Ook waren uit Nederland; de RHWW, de VRT en de SRCN bij de inzet betrokken. In totaal waren 23 reddingshonden en 34 personen ter plaatse.
De RHH was met 4 honden en 5 personen aanwezig.
Toen alle groepen zich bij de brandweer in Geel aan het verzamelen waren kwam een melding binnen dat er in het Albertkanaal, in het zoekgebied, een lichaam was aangetroffen. Daarop is de brandweer van Geel in actie gekomen die het lichaam heeft geborgen. Het betrof het lichaam van de vermiste man. Hierop kon iedereen weer huiswaarts gaan. Namens alle bij deze inzet betrokken reddingshonden organisaties wensen wij, de familie, vrienden en bekenden alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

10 oktober
RHH Puintraining, Breda

Aankomen rijdend bij de trainingslocatie is de eerste gedachte: " Wat een mooi puin" , en daarna het besef dat het voor een ander toch een vreemde gedachte kan zijn.

RHH ©

Voor de RHH is mooi puin te vinden op een locatie die verschillende moeilijkheidsgraden kent. We denken dan aan verschuivende brokstukken beton, diverse lagen puin over elkaar, moeilijk begaanbaar puin of luchtstromen die de hondengeleider flink aan het denken kan zetten. Een uitdaging dus!

En deze dag hebben we het allemaal kunnen benutten. Ook de aanwezigheid van een vreemd oefen-slachtoffer maakte de dag compleet.

RHH ©
Daar waar nodig krijgt de hond steun.

RHH ©
Het teken dat de hond heeft gevonden

 

Deze trainingsdag werd afgesloten met een inzetoefening voor 2 honden en een inzetleider.

1-3 oktober
RHH 3-daagse ESAR training België

Op uitnodiging van de Vlaamse Reddingshonden nam de RHH deel aan een 3-daagse ESAR training. ESAR staat voor European Search and Rescue.

Vrijdagmiddag werden de tentjes, tijdens de regen, op het terrein van de Para's in Tielen opgezet. De komende dagen was dit onze thuisplek. De zoeklocaties verschilden per dagdeel, wat het trainen bijzonder uitdagend maakte.

Op zaterdag was er een team van RTV- België aanwezig om de zoekacties op beeld vast te leggen en uit te zenden.

RHH ©

Zondagmiddag werd ons team in tweeën gesplitst voor een bos - en puin oefeninzet.

RHH ©RHH ©

Door deel te nemen aan deze ESAR 3 -daagse hebben we andere reddingsteams weer beter leren kennen. Wij zijn de VRH zeer erkentelijk voor de gastvrijheid, hun inspanningen en kijken terug op een leerzaam weekend.

 

26 september
RHH Bostraining, Soestduinen

19 september
RHH Bostraining, Lage Vuursche/Baarn

Bostrainingen op zondag met mooi weer garandeert veel wandelaars, met of zonder hond, tijdens onze zoekacties. Een gegeven wat wij als positief ervaren, omdat dit een realistisch beeld geeft van het zoeken bij een echte inzet. Op deze manier leren onze honden omgaan met allerlei externe prikkels en laten zien dat zij zich sociaal gedragen naar anderen.

Vandaag hebben we gewerkt in twee groepen, waarbij wij in de gelegenheid waren gebruik te maken van een vreemd slachtoffer, voor de honden een onbekend persoon. Zoeken op de grond, maar ook een hoog slachtoffer moest door de honden worden aangegeven.

RHH ©

Door het aanbieden, tijdens een training, van een diversiteit aan realistisch verwachte situaties willen wij het niveau van onze honden op een hoog peil brengen en houden.

De motivatie was weer erg hoog bij de honden en een lekker modderbad werd niet geschuwd.

RHH ©RHH ©

 

29 augustus
RHH Puintraining, Haarlem

15 augustus
RHH Puintraining, Haarlem

Wederom waren we in de gelegenheid om gebruik te mogen maken van een slooplocatie, die een diversiteit aan uitdagingen bood.

Als het mogelijk is maken wij graag gebruik van kelders, evenals van donkere ruimtes onder een vloer waar meerdere oefenslachtoffers zijn verstopt om zo de geleiders in de gelegenheid te stellen de signalen van de hond goed te "lezen" ( herkennen en interpreteren).

En die vanaf verschillende punten ...

RHH ©RHH ©

... zijn aan te geven waar het slachtoffer ligt.

Honden van de RHH worden al van jongs af aan getraind in het dragen door hun baas, maar ook door anderen. Zij moeten zich overgeven aan de situatie en geen weerstand bieden. Tijdens de training van deze zondag kwam dit goed van pas.

RHH ©

Wij zijn onze slopers altijd weer dankbaar voor het ter beschikking stellen van een oefenlocatie.

Ziet u een mooi sloopterrein ... uw tip wordt zeer op prijs gesteld!

1 augustus
RHH Puintraining, Haarlemmermeer

Met de vluchttoren van Schiphol Airport in de rug waren we zondag aan te treffen op de restanten van het oude Martinair gebouw. Deze puinlocatie bood voldoende uitdaging aan de honden en hun geleiders.

Buiten het gebouw zijn we in de gelegenheid geweest om een mooi verstek (plaats waar een oefenslachtoffer zit) te vinden, waar honden diep moesten doordringen om bij het slachtoffer komen en daardoor hun favoriete speeltje te krijgen.

Binnen in het gebouw hebben we de slachtoffers ook hoog kunnen verstoppen. Op die manier was het een pittige opgave voor de honden om te werken met de geurstromen en een keuze te maken waar zij het oefenslachtoffer zouden aangeven.

RHH ©

RHH ©RHH ©

 

24 juli
RHH Extra puintraining, Katwijk

Helaas is het de laatste tijd erg moeilijk om geschikt puin te vinden waar we met de honden kunnen trainen. Nu we toch een geschikte locatie gevonden hadden, hebben we een extra training ingelast om van dit puin gebruik te kunnen maken. Er bleek een overvloed aan materialen. Daardoor hebben we, ondanks de kleine locatie, prima verwijsoefeningen (oefenen in het doordringen naar het slachtoffer) voor alle honden kunnen doen.

RHH ©

Mocht u ergens een mooie slooplokatie zien, zou u ons dit dan willen laten weten?

23 juli

Ayla 8 oktober 1997 - 23 juli 2010

RHH ©

Op 23 juli 2010 hebben we afscheid moeten nemen van Ayla of the Dutch Mountains. Dit Australian Shepherd teefje werd geboren op 8 oktober 1997 en was de trots van haar baasje.

Samen waren ze aanwezig bij menig binnenlandse inzet, maar ook na de aardbevingen in Turkije was Ayla op het puin op zoek naar overlevenden.

Het doet de RHH dan ook verdriet dat dit pracht "meissie" , zoals zij zo liefkozend werd genoemd door haar baas, er niet meer is.

Lieve Ayla, zonder jou was er ook geen mooie herinnering.


 

17 juli
RHH Bostraining, Nijmegen

3 juli
RHH Bostraining, Ede

 

22 juni t/m 24 juni
RHH IVIC, Gorinchem

De vakbeurs IVIC is de enige mogelijkheid in de Benelux waar professionals binnen de hulpverlening elkaar kunnen ontmoeten en informeren. Bezoekers en exposanten keken dan ook uit naar de 6e editie van dit multidisciplinaire vakevenement.

RHH ©

De stand van de RHH bood dit jaar de gelegenheid om kennis te maken met de honden, van jong tot oud, informatie te verkrijgen over ons werk of aan te melden voor een bezoekersdag. Aankomende hondengeleiders werden deskundig geïnformeerd over de verschillende disciplines binnen het zoekwerk.

19 juni
RHH Puintraining, Utrecht

Op de dag dat Nederland tegen Japan het duel aanging was de RHH aanwezig op een locatie die voor een gedeelte opgesierd werd met vlaggetjes en gekleurde ramen en in de middag waren onze oranje overalls toch zeer op zijn plaats bij het gejuich van de tv kijkende buurtbewoners.

Hoewel het aanwezige puin niet indrukwekkend genoemd kon worden, waren de restanten van panden zeer uitdagend om oefenslachtoffers te verbergen. Kruipruimtes, maar ook slachtoffer die hoog lagen op vlieringen of daken zorgden voor voldoende uitdaging bij hond en geleider.

RHH ©

Een belangrijk afsluiting van het zoeken van de hond is het spel met zijn speeltje en daaraan gekoppeld het ruilen van het speeltje voor iets lekkers. Wij noemen dat de buitdeling. Ook daar moet alle tijd voor worden genomen om het totale zoeken goed af te ronden.

17 juni
RHH Donatie Scaliborbanden

Ook dit jaar is Intervet Schering-Plough Animal Health weer zo vriendelijk geweest om voor alle honden van de RHH een 2-tal Scaliborbanden ter beschikking te stellen. Door deze donatie zijn alle honden binnen de RHH weer een jaar lang optimaal beschermt tegen teken en zandvliegen. Bedankt!

RHH ©

 

30 mei
RHH Bostraining, Ede

In de directe omgeving van Ede werd afgelopen zondag een bostraining georganiseerd voor de honden en geleiders van de RHH.

Met de puin demo´s van de zonnige dag ervoor nog vers in het geheugen moest men nu een groot heide gebied afzoeken terwijl de regen het niet altijd prettiger maakte. Toch zijn deze weersomstandigheden zeer zinvol om in te trainen. Bij een inzet heb je nl. dit laatste niet voor het kiezen en moet je onder alle omstandigheden goed kunnen functioneren.

Binnen de RHH kennen we diverse nivo-groepen van honden. Immers de aanwas van nieuw opleidbare pups zorgen voor het instand houden van de inzetbare honden in de toekomst. Dit weekend werd een nieuwe pup welkom geheten binnen de groep. Een kruising Altdeutsche Hutehund x Duitse Herder met de naam J.J.

RHH ©
J.J. op de Veiligheidsdag Noordwijk

29 mei
RHH Deelname aan "Veiligheidsdag" in Noordwijk.

BURGEMEESTER GERED DOOR HONDEN

RHH ©

Met het lokaliseren van burgemeester Groen, onder het gestorte puin, door honden van de Reddingshonden Hulpdienst Holland en het bergen door de brandweer werd de Noordwijkse Veiligheidsdag op bijzondere wijze geopend

RHH ©RHH ©

RHH ©RHH ©

Dankzij de Gebr. Van Putten, die de puinstapel had geplaatst was het mogelijk om het publiek kennis te laten maken met het zoekwerk van onze honden. Niet alleen de druk bezochte demonstraties, maar ook de gesprekken bij RHH stand maakte dit voor ons weer een dag om met veel plezier op terug te kijken.

RHH ©

Als blijk van waardering voor het zinvolle vrijwilligerswerk ontving de RHH uit handen van burgemeester Harry Groen een beeldje van het Noordwijkse "Reddertje". Deze onverwachtse hulde werd uiteraard zeer op prijs gesteld.

9 mei
RHH Bostraining, Dongen

2 mei
RHH Bostraining, Baarn

 

17 april
RHH Bostraining, Baarn

 

28 maart
RHH Puintraining, Rotterdam Botlek

13 maart
RHH Bostraining, Rijen

De RHH heeft het genoegen om Elly de Jager en haar 2 flatcoated retrievers te verwelkomen bij onze organisatie als aspirant.

RHH ©

Elly is niet onverdienstelijk in het reddingshondenwerk en werkt al jaren samen met Bullet. Inmiddels is daar Magic (Flathounds Excellent Finder) bij gekomen en we kijken uit naar een succesvolle samenwerking.

 

27 februari
RHH Bostraining, Lage Vuursche

Vandaag waren de honden en geleiders van de RHH te vinden in de bossen bij Baarn. Een prachtige omgeving, die voldoende mogelijkheden geeft om op elk nivo een gepast trainingsaanbod te doen.

RHH ©

Voor de 4 maanden oude flatcoated retriever pup Virthualitie Bohemian Rhapsodie, roepnaam Jolientje, was het een bijzondere dag.

Haar eerste echte training met het zoekspelletje gekoppeld aan een oefenslachtoffer. Het blijft vertederend om die stappen van dichtbij te volgen.

RHH ©RHH ©

13 februari
RHH Spoedinzet: Lichaam vermiste man (79) gevonden tijdens spoedinzet.

In samenwerking met de politie Brabant Noord is door de samenwerkende reddingshondenorganisaties met spoed gezocht naar een sinds 12 februari 2010 vermiste man uit Vredepeel. De man was in de bossen bij Stevensbeek gaan fietsen met de mountainbike en kwam niet terug naar huis. Daarna is gezocht door de politie en er werden o.a. een politiehelikopter en agenten op de mountainbike ingezet.
Via de VRT werd contact gelegd met de politie en aan de RHWW gevraagd de zoekactie te coördineren. Hierop werd zaterdag rond het middaguur een "code 1" (spoedinzet) gegeven.
De volgende reddingshondenorganisaties waren bij deze zoekactie betrokken; VRT, RHH, RHGG, RHN, RWO, RHWZ, SRCN en de RHWW. In totaal zijn verspreid uit het hele land op deze korte termijn 34 reddingshonden en 55 vrijwilligers ingezet.
Rond 14:45 uur werd daadwerkelijk gestart met de zoekactie ter plaatse. Er werden meerdere kleine groepjes geformeerd waarop ieder een gebied in de bosrijke omgeving van Stevensweerd kreeg om te doorzoeken. Na ongeveer 2 uur zoeken, kwam het bericht dat het lichaam van de vermiste man was gevonden. De man was vermoedelijk lopend naast zijn fiets een bevroren zwemplas opgelopen en daarna door het ijs gezakt.
De RHH was met 9 reddingshonden en 11 vrijwiligers bij deze inzet betrokken.

Namens de samenwerkende reddingshondenorganisaties wensen wij; de familie, vrienden en kennissen alle sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

RHH ©

RHH ©

6 februari
RHH Gezamelijke Bostraining met RWO en RHGD, Nunspeet

Bij een inzet komt het voor dat je samenwerkt met een andere reddingshondengroep. Door het deelnemen aan een gezamenlijke trainingsdag en het uitwisselen van kennis kan dit leiden tot het komen van nieuwe inzichten en het scherp houden van ons trainingsaanbod. Daarnaast is het een welkome afwisseling om de tijd te hebben om een praatje te maken onder het genot van een kopje soep.

RHH ©

RHH ©

Leden van de RHH, RWO en RHGD namen samen deel een bostraining in Nunspeet, waardoor we weer terug kunnen blikken op een zinvolle dag.

 

31 januari
RHH Bostraining, Lage Vuursche

22 januari
RHH te gast bij tv programma

De RHH is gast in het z@pp programma "School tv weekjournaal".
Namens het Rode Kruis was Eelko Brouwer aanwezig en gaf een uiteenzetting over de hulpverlening in het zwaar getroffen Haïti.

17 januari
RHH Inzet naar vermiste vrouw (54) uit Lelystad.

Nadat de politie en de RHWW op 31 december 2009 en de VRT op 2 januari 2010 al heeft gezocht naar deze vermiste vrouw, waarbij zij niet werd gevonden, is op 17 januari een grote zoekactie door de RHWW gecoördineerd. De inzet kwam op verzoek van de familie en TROS Vermist en werd in samenspraak met de politie uitgevoerd.
Daarbij werd de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie ingeschakeld waardoor een groot aantal reddingshonden en vrijwilligers ingezet konden worden. De volgende organisaties werden hierbij ingezet; RHWZ, RWO, VRT, RHGD, RHH en de RHWW. In totaal werden 41 reddingshonden en 60 vrijwilligers tijdens deze zoek actie ingezet. In de omgeving van Lelystad zijn er grote stukken bos doorzocht, ook nu zonder direct resultaat.
De RHH was vertegenwoordigd met 7 reddingshonden en 8 vrijwilligers.

RHH ©

Het lichaam van de vermiste vrouw is 31 januari 2010 door een wandelaar in een bosgebied tussen de Binnenhavenweg en de Oostranddreef in Lelystad gevonden. Het stoffelijk overschot is gevonden in een gebied welke geen deel uit maakte van het inmiddels door de reddingshonden doorzochte zoekgebied.

Namens de samenwerkende reddingshondenorganisaties wensen wij; de familie, vrienden en kennissen alle sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

14 januari
Update Haïti.

Ook vandaag is er nog gekeken naar een optie om af te kunnen reizen naar het rampgebied. Tot op heden is dit nog niet gelukt. De gevolgen van deze zware aardbeving raken ons diep en met een machteloos gevoel leven we mee met de bewoners van Haïti.

13 januari
Zware aardbeving treft Haïti.

Een aardbeving met een kracht van 7.0 op de schaal van Richter heeft plaatsgevonden in Haïti. Het epicentrum van de beving lag circa 15 kilometer ten zuidwesten van Port-au-Prince, op een diepte van slechts 10 kilometer.

Na de eerste berichtgeving zijn de leden van de RHH op de hoogte gesteld en vanaf dat moment was er contact met het Rode Kruis. 10 personen en 6 honden van de RHH hebben zich voorbereid en stonden stand-by. Tot 17:00 uur vanmiddag is er door het RK intensief gezocht naar een mogelijkheid om ons team snel ter plaatse te krijgen. Helaas is dit niet gelukt.

Inmiddels is ook het gironummer 555 van de samenwerkende hulporganisaties opengesteld.

RHH ©

3 januari
RHH Bostraining, Leersum

In de vrieskou met een schraal zonnetje startte de ochtend voor de honden en hun geleiders met een inzetoefening, waarbij de honden op linie moesten werken en elkaar niet mochten hinderen. Dankzij de aanwezigheid van 2 onbekende oefenslachtoffers, die de weersomstandigheden trotseerden om een aandeel te kunnen leveren aan onze trainingen, hebben we een zeer realistische zoekactie kunnen uitvoeren.

RHH ©

De middag werd gebruikt om de honden individueel aan het werk te zien en de verstopplaats van de oefenslachtoffers zoveel mogelijk te variëren.
Een goed begin van het nieuwe jaar.

1 januari
Jaaroverzicht 2009 van de voorzitter van de RHH. (meer...)

R eddingshonden H ulpdienst H olland / SARdogs Holland in 2009

Van de voorzitter.

Het jaar 2009 zit er al weer bijna op. Ook voor de RHH weer een bewogen jaar met zeer veel activiteiten.

De RHH is dit jaar 7 maal op inzet geweest in eigen land en 2 keer in Duitsland. Deze inzetten in bosrijke- en vaak moeilijk begaanbare terreinen werden gedaan op verzoek van diverse instanties, waaronder politie en particulieren. Het betrof zoekacties naar vermiste personen.

De RHH heeft dit jaar puin- en bostrainingen gehad in diverse gemeenten in Nederland. In België is er twee maal een puintraining georganiseerd waarbij een keer de leden overnacht hebben op de puinlocatie. Verder was er een trainingsweekend in België, waar met Belgische en Nederlandse RH-teams werd getraind en ervaringen werden uitgewisseld. Er is meegedaan aan een certificeringweek in Tsjechië, een lawinetraining in Oostenrijk en hebben de leden van de RHH deelgenomen aan de jaarlijkse trainingsdagen in de Belgische Ardennen.
Bij de Nederlandse trainingen hebben we bezoekers verwelkomd, die geïnteresseerd waren in het werk van de RHH.

We hebben dit jaar, door overlijden, helaas afscheid moeten nemen van 3 van onze reddingshonden, Lotje, Noack en Dana. Wij denken nog veel aan deze honden die een belangrijk aandeel hebben gehad in het werk van RHH.

Drie aspiranten kon de RHH verwelkomen, waarvan 1 inmiddels kaderlid is geworden.

Bij de grote aardbeving in Italië was een inzet van de RHH niet noodzakelijk. Er waren voldoende reddingshonden organisaties voorhanden in de directe omgeving van het rampgebied. Onze leden en honden stonden wel stand-by voor het geval een oproep alsnog zou volgen.

In mei 2009 heeft de RHH demonstraties gegeven op de grote rescuebeurs Ivic, welke plaatsvond op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg te Katwijk. In dezelfde maand namen we deel aan de Veiligheidsdag te Noordwijk. "Gedurende de gehele dag werden er allerlei demonstraties gegeven voor de circa 8000 bezoekers van de Veiligheidsdag. De reddingshonden die zochten naar vermiste slachtoffers waren zeer populair bij het publiek". (bron: www.VeiligheidsdagNoordwijk.nl) Het waren weer druk bezochte dagen waar de leden en de honden van RHH hun beste kunnen hebben laten zien.

Op verzoek van The Class Company hebben wij met twee honden in het Diemerbos deelgenomen aan een wandeltocht met bekende Nederlanders en 100 andere honden. Dit om het werk van Abandoned Pets Foundation onder de aandacht te brengen.

Als voorzitter dank ik de sponsors en donateurs hartelijk voor de steun die de RHH mocht ontvangen. Ondanks dat het voor velen een bewogen jaar moet zijn geweest door de economische crisis, heeft men de steun gegeven. Door deze steun is de RHH in staat het hoge peil van geleiders, honden en materiaal in stand te houden. Ook de slopers die terreinen beschikbaar stellen, waardoor wij zo realistisch mogelijk kunnen trainen, dank ik van harte.

Om alle activiteiten te memoreren is teveel. Mocht u toch nog eens willen nalezen wat de RHH zoal doet, verwijs ik u graag naar onze website www.rhh-info.nl.

De leden van de RHH zijn allen vrijwilligers die zich in de vrije uren inzetten om het niveau hoog te behouden en indien nodig paraat te zijn om een onderdeel van het reddingswerk, het zoeken naar vermiste personen, te kunnen doen.

Namens al deze leden wens ik u allen een bijzonder veilig en goed 2010 toe.

Cor Loosschilder
Voorzitter Reddingshonden Hulpdienst Holland.
(Sardogs Holland)