<< 2007Nieuws in 20082009 >>

31 december
Jaaroverzicht 2008 van de voorzitter van de RHH. (meer...)

R eddingshonden H ulpdienst H olland / SARdogs Holland in 2008

Het jaar 2008 loopt al weer ten einde en dus is het tijd om terug te kijken op de afgelopen 12 maanden.
De RHH is dit jaar 3 maal op inzet geweest in eigen land. Het betrof inzetten in bos en waterrijke delen van ons land. Er zijn 30 reguliere RHH trainingen geweest, een gezamenlijke training met een andere reddingsorganisatie, een trainingsweek in de Belgische Ardennen en een drietal trainingsweken in Tsjechië waaraan een aantal RHH leden hebben deelgenomen.
Bij verschillende trainingen hebben we bezoekers verwelkomd, die geïnteresseerd waren in ons werk.

We hebben dit jaar helaas veel te vroeg afscheid moeten nemen van de Australian Shepherd Sheela.
Drie nieuwe honden kwamen de RHH versterken, 1 aspirant, 1 nieuwe (volwassen) hond van een RHH lid en een pup.

We kijken enthousiast uit naar het komende jaar waarbij we de deelname aan IVIC in mei in het vooruitzicht hebben en de viering van het 30- jarig bestaan van onze stichting.

De RHH is bijzonder veel dank verschuldigd aan de donateurs en sponsors die het mogelijk maken dit mooie vrijwilligerswerk te doen.
Dankzij hun steun staan wij en onze honden klaar om te zoeken naar mensen die het slachtoffer zijn geworden van een ramp of vermissing.
Ook willen we heel graag de slopers bedanken die hun terreinen beschikbaar stellen waardoor we zo realistisch mogelijk kunnen trainen.

We willen iedereen een bijzonder goed, gelukkig en gezond 2009 wensen!

Ron Barbier
Voorzitter Reddingshonden Hulpdienst Holland.
(Sardogs Holland)

22 december
RHH Sponsering.

Elke inzet van de RHH wordt uitgevoerd door onze vrijwilligers en hun honden, maar ook het materiaal is van groot belang. Dit materiaal wordt natuurlijk niet het hele jaar gebruikt. Denk maar eens aan de tenten of faciliteiten ter voorkoming van ziekten e.d..
Om de materialen zo duurzaam mogelijk te bewaren is een goede opslagruimte van groot belang.

RHH ©

Dankzij de ruimhartigheid van City Box zijn de hondengeleiders wederom in de gelegenheid gesteld om hun inzetmaterialen op te slaan. De self storage van City Box kenmerkt zich door overdekt in- en uitladen, een verwarmde en droge opslag en goede toegankelijkheid tot de opslagruimten. De RHH is dan ook zeer dankbaar voor deze welkome ondersteuning.

20 december
RHH Bostraining, Zeist.

De laatste reguliere RHH training speelde zich af in de bossen bij Zeist. Deze keer werden alle honden in de gelegenheid gesteld om individueel te werken. Het Utrechts landschap biedt voldoende ruimte om prachtige zoekacties te organiseren.

RHH ©

Wanneer een hond een oefenslachtoffer heeft gevonden is het zaak zo snel mogelijk terug te gaan naar de hondengeleider (baas) en deze te brengen naar de locatie van het slachtoffer. Wij spreken dan over de verwijzing.

RHH ©

RHH ©

RHH ©

Om de geleider duidelijk te maken dat de hond heeft gevonden, neemt laatstgenoemde het bringsel (staafje onder de halsband) pas op bij het slachtoffer en neemt deze in de bek mee terug. Zo is er geen misverstand. Er is gevonden.

14 december
RHH Bostraining, Soestdijk.

13 december
RHH Gezamelijke bostraining met de RWO

Zoals elk jaar heeft de RHH ook dit jaar weer een gezamelijke training met de Reddingshonden Werkgroep Overijssel.

Dit keer hebben de beide groepen elkaar ontmoet in de provincie Utrecht, locatie "de lage Vuursche". Het was wederom weer een hele leerzame training waarbij we veel kennis met elkaar hebben kunnen uitwisselen.

7 december
RHH Inzet Wolvega.

Op verzoek van de RHWW is de RHH, met 5 honden en 8 teamleden afgereisd naar Wolvega om te zoeken naar een sinds vrijdagavond vermiste 19-jarige verstandelijk beperkte jongeman.

Net na aanvang van de zoekactie kwam het bericht dat de jongeman veilig thuis was aangekomen.

6 december
RHH Bostraining, Hoek van Holland.

De RHH kent twee soorten trainingen. De formele die voorafgaand aan het jaar worden vastgesteld en de informele, waar leden zelf het initiatief nemen en een extra training laten plaatsvinden op basis van beschikbaarheid. Deze informele trainingen vinden nog wel eens plaats in duingebieden, maar worden meestal niet beschreven op de site. Vandaag is er gekozen om een inzetoefening plaats te laten vinden in de duinen van Hoek van Holland en kunnen we u deelgenoot maken van dit gebeuren.

Om de beurt kregen steeds twee geleiders met hun honden de opdracht om een vooraf vastgesteld gebied af te zoeken en d.m.v. kaart en gps de juiste locatie van het oefenslachtoffer door te geven aan een gefingeerde "hulpdienst". Bij deze opdracht werd de kennis van kaartlezen, communicatie techniek en gebruik maken van het kompas i.c.m. de kaart getoetst.

RHH © 

De andere honden hielden zich bezig met de verfijning van de techniek van het verwijzen. Als de hond het oefenslachtoffer heeft gevonden is het de bedoeling dat eerstgenoemde terug gaat naar de baas en deze meeneemt naar de vindplaats.

Ook deze dag mochten wij weer gebruik maken van een bezoeker die zich als oefenslachtoffer had aangeboden. Wanneer u interesse heeft in het werken met uw hond en een training wilt bijwonen kunt u gebruik maken van dit formulier om u aan te melden.

 

23 november
RHH Combi training puin/bos, Gemeente St. Anthonis/Westerbeek.

Diverse militaire complexen zullen de komende tijd worden gesloopt en teruggegeven worden aan de natuur waaraan ze tijdens de Koude Oorlog zijn onttrokken. Onze training vond plaats op zo’n voormalige militaire mobilisatiecomplex (MOB) De Rips-Oploo, gelegen in de gemeente Sint Anthonis en grenzend aan het cultuurlandschap Vinkenpeel dat behoort tot het landgoed Groote Slink-Bunthort.

In deze sloopfase van het complex was de RHH in de gelegenheid om gecombineerde oefeningen te verzorgen, waarbij zowel bos- als puinlocaties doorzocht moesten worden door de honden op hetzelfde terrein.

RHH © RHH ©

In sommige gevallen werden niet alleen de fysieke kwaliteiten van de hond in ogenschouw genomen, maar ook die van de geleider.
Over of door de sloot???

RHH © RHH ©

9 november
RHH Puintraining, Wageningen.

De honden van de RHH worden opgeleid tot inzetbare honden in het lokaliseren van levende slachtoffers. Dit betekent dat wij in de training altijd gebruik maken van oefenslachtoffers, die door ons zelf worden weggelegd en niet zichtbaar onder het puin liggen.

Aan het begin van de training wordt een puinterrein geschouwd. Dat houdt in dat we zoeken naar goede verstopplaatsen om dicht te bouwen en dié situaties vermijden die gevaarlijk kunnen zijn. Als het slachtoffer is verstopt, wordt de opening dicht gemaakt met brokstukken en andere materialen die aanwezig zijn op het terrein.

RHH © RHH ©

Dan is het de beurt aan de hond. Op teken van de instructeur mag de hond beginnen met het zoeken en zo duidelijk mogelijk aangeven waar het oefenslachtoffer zich bevindt. Dit aangeven gebeurt door te krabben, te blaffen en diep door te dringen in het verstek (plaats waar het slachtoffer ligt).

RHH © RHH © RHH ©

Na het vinden gaat de hond met de geleider mee en zullen andere RHH leden het oefenslachtoffer weer veilig uit het puin "bevrijden".

RHH © RHH © RHH ©

 

18 oktober
RHH Puintraining, IJmuiden.

Voorafgaand aan een training gaan leden van de RHH op zoek naar een geschikte locatie.
Via internet en telefonische contacten wordt er een keuze gemaakt welke slooppanden in die week worden bezocht. In deze fase ben je afhankelijk van de hulp van derden. Naast familie, kennissen worden ook collega´s benaderd om te gaan kijken en foto´s te maken en zelfs die roepen dan weer de hulp in van familie. Dit allemaal zodat de RHH over kan gaan tot het maken van een uiteindelijke keuze voor de trainingslocatie van die week. We zijn zeer erkentelijk voor al die hulp.
Een groot gebouw, randpuin aan de buitenkant en een zeer natte kelder waren deze keer het zoekgebied voor onze honden.

De RHH was deze dag gevraagd om haar medewerking te verlenen aan een te verschijnen boek en dvd van Nicky Gootjes, trainster en gedragstherapeut voor honden. In haar boek komt de trainingsopbouw van het zoeken aan bod. De cameraman filmde de puppen en was aanwezig bij een krabverstek (een verstopplaats voor het slachtoffer waar veel obstakels voor liggen). Een ander slachtoffer zat in de kelder en de zoekende hond moest van buitenaf laten zien op welke plek deze verborgen was.

RHH © RHH ©

Ook werden er diverse foto´s gemaakt, terwijl de honden onverstoorbaar verder zochten. Voor deze opdracht was Ron Baltus Fotografie aanwezig, een fotograaf die zich heeft gespecialiseerd in het fotograferen van dieren. Wij kijken uit naar het resultaat.

11 oktober
RHH Bostraining, Leersum.

Na een week van zoeken naar een geschikte lokatie voor een puintraining moesten we constateren dat het helaas niet ging lukken. Slopers werden gebeld, leden van de RHH hebben in verschillende gemeenten gekeken, maar uiteindelijk werd het een bostraining.
Mocht u een mooie slooplokatie weten, dan houden wij ons zeker aanbevolen.

RHH ©De trainingen van de RHH zijn gericht op het oefenen van realistische situaties. Bij een oproep om een vermist persoon te zoeken worden de honden en hun geleiders vaak op linie (in een rij naast elkaar) opgesteld en dan is het een absolute voorwaarden dat onze honden, in deze linie, met elkaar kunnen werken en dat er geen spanning ontstaat tijdens het overlappen van elkaars zoekgebied en/of bij het vinden van een slachtoffer. Door meerdere honden met elkaar te laten zoeken, op bostrainingen, is deze situatie nagebootst en kunnen de geleiders en de instructeurs kijken naar het zoekpatroon en gedrag van de honden.

 

27 september
RHH Bostraining, Leersum.

RHH ©Op 18 december 2007 werd een red tri Australian shepherd geboren en negen maanden later werd dit teefje opgenomen in het gezin van één van onze RHH leden. Vandaag mocht Stievie ( Wydanwood Smooth my Heart) deelnemen aan haar eerste bostraining.

Bij deze training werd er extra aandacht besteed aan het vinden van kleding of een deken van een slachtoffer tijdens het zoeken. Op die manier leert de hond onderscheid te maken tussen een slachtoffer en interesse plek. Beide moeten worden kenbaar gemaakt aan de hondengeleider, maar op een verschillende manier. Het was een productieve dag, waarbij de weergoden ons zeer goed gezind waren.

21 september
RHH Puintraining, Den Haag.

RHH ©Vandaag is er met een kleinere groep getraind aangezien een aantal leden op cursus zijn in Tsjechië.
Het puin waarin gewerkt werd bestond uit oude stadspanden, wat altijd weer verrassende verstekken oplevert waar oefenslachtoffers verstopt kunnen worden.
Zowel de honden als de geleiders werden voor de nodige uitdagingen gesteld. Draaiende winden, maar ook de lucht van slaapplaatsen van zwervers zorgden voor genoeg afleidingsluchten voor de honden.
Ondanks al deze afleidingen hebben de honden weer prachtig zoekwerk laten zien.

20 - 27 september
Reddingshondencursus, Tsjechië.

Een aantal leden van de RHH zijn deze week op cursus in Tsjechië bij Resi Gerritsen en Ruud Haak.

14 september
RHH Puintraining, Den Haag.

RHH © RHH ©

Na vele weekenden in het bos trainen waren we nu in de gelegenheid om weer aandacht te kunnen besteden aan het zoeken van oefen slachtoffers in het puin. Dankzij de medewerking van het sloopbedrijf waren de restanten van enkele panden zeer interessant voor een zoekactie, waarbij gebruik gemaakt werd van twee hondengeleiders en hun hond.

Wij hebben het genoegen u kennis te laten maken met een nieuwe RHH telg. Geboren in het verre Denemarken op 28 juni 2008 en met de naam Flathounds Simply the Best. Dit parmantige dametje luistert naar de roepnaam Loesje en is eigendom van Marjoleine van Doorn. Deze leverkleurige flatcoated retriever heeft al menig hart doen smelten.

RHH ©

 

29 augustus t/m 3 september
RHH Trainingsweekend, Belgische Ardennen.

16 augustus
RHH Bostraining, Baarn.

RHH ©De keuze om weer voor deze locatie te kiezen was niet zo moeilijk. Een uitgestrekt gebied met een diversiteit aan flora en fauna , waarvan een groot gedeelte losloopgebied is.

De aanwezigen werden verdeeld in twee groepen, welke afzonderlijk van elkaar aan het werk gingen. De eerste groep had als opdracht om met twee honden en geleiders, gebruikmakend van een gps, een vooraf aangegeven gebied af te zoeken. De andere hondengeleiders maakten gebruik van een kleiner zoekgebied.

Een aantal honden en geleiders hadden als leerpunt het dirigeren. Bij deze techniek werd de hond, door middel van een commando, naar een andere richting gedirigeerd. Op die manier werd bij de aanzet (start) van de hond voorkomen dat deze alleen een voorwaartse beweging maakt om te zoeken.

15 augustus
RHH ©Bij oude honden is het moment van afscheid nemen onoverkomelijk, maar wanneer een veel te jonge hond door ziekte komt te overlijden is het verdriet moeilijk een plekje te geven. De RHH heeft afscheid moeten nemen van Sheela, een prachtige Australian Shepherd van net 4½ jaar.

Naast het reddingshondenwerk was Sheela ook op basisscholen te vinden bij het project Hond in de Klas. Het Sophia Snuffel College leert kinderen veilig en respectvol om te gaan met honden.

Sheela heeft een kort, maar een zeer intensief hondenleven gekend. Zij wordt door ons gemist.

 

 

27 juli
RHH Bostraining, Zeist.

Tussen Zeist en Soesterberg ligt een groot natuurgebied wat vroeger uit heide bestond, maar tegenwoordig bestaat het uit een jong gemengd bos met veel grove dennen, beuken en Amerikaanse eiken. In dit uitgestrekte gebied heeft onze bostraining plaatsgevonden.

De opleiding voor reddingshond bij de RHH start meestal in het eerste levensjaar van een hond, maar soms komt er een hond op je weg en wil je zeker de zoekpotentie van die hond een kans geven om te ontwikkelen. Zo ook met Bibi, een blonde labrador die sinds kort bij één van de leden van de RHH is komen wonen en vandaag ons heeft verrast met haar inzet.

RHH © RHH ©

19 juli
RHH Bostraining, Chaam.

5 juli
RHH Bostraining, Baarn.

 

28 juni
RHH Bostraining, Baarn.

In alle vroegte vertrokken de leden van de RHH richting Kasteel Hooge Vuursche te Baarn, waar deze zaterdag de bostraining zou plaatsvinden. Het trainen van een reddingshond vraagt veel tijds-inverstering en doorzettingsvermogen en zal onder de meeste weersomstandigheden dan ook doorgaan. De voorspelde 80% kans op regen werd die dag een waarheid.

Toch geeft het trainen van een hond veel voldoening. Alle leden van de RHH werken met hun eigen hond en gaan daar ook mee op inzet.
Om inzicht te krijgen in deze manier van werken met de hond of bent u voornemens een hond aan te schaffen en heeft u interesse, dan is er voldoende gelegenheid om onze trainingen te bezoeken en eens een dagje mee te draaien. Eén emailtje is voldoende... En wij kijken uit naar uw komst.

15 juni
RHH Bostraining, Chaam.

Deze zondag vond onze training plaats in de Chaamse bossen. Ooit bestond het gebied uit zandverstuivingen en natte heide met verschillende vennen. Veel van deze heideterreinen zijn tussen 1900 en 1934 ontgonnen en bebost. Het gebied werd ontwaterd. Nu worden voormalige landbouwgebieden teruggebracht in de oude staat. Het gebied is ook weer natter gemaakt. Zo ontstaan er weer vennen en moerasgebieden en kunnen veel oorspronkelijke planten en dieren terugkeren. In deze bossen is een losloopgebied voor honden.

RHH ©

Er werd getraind in twee groepen, waarbij de inzetbare honden gedurende de dag moesten deelnemen aan een lange zoekactie. Hoge grassen, greppels, vennen en moeilijk doordringbare gebieden zorgden voor een welkome afwisseling.

RHH © RHH © RHH ©

1 juni
RHH Puintraining, Amstelveen.

Bovenkerk is de oude dorpskern van Amstelveen. In 4 fase's zullen totaal 360 woningen, uit deze kern, tegen de vlakte gaan en worden vervangen door sociale nieuwbouw woningen. De woningen zijn verouderd en de woonwensen van mensen veranderen in de loop der jaren. Uiteindeljik is besloten tot sloop.

RHH ©

Dankzij de bereidwilligheid van sloopwerken van Beelen werd dit voor de RHH een aantrekkelijke trainingslocatie. Geen gebrek aan materialen waar onze honden over, door of onder moesten om de juiste plaats van de oefenslachtoffers aan te geven. Er waren plaatsen waar zelfs meer dan 1 oefenslachtoffer was verstopt. Een waardevolle trainingsdag.

 

25 mei
RHH Puintraining, Zutphen.

In een brief van Willem van Tijen (Neerlands beroemdste architect uit die tijd) vlak voor de in gebruik name van het gebouw Reesink in 1930, spreekt hij over zijn grote stenen dochter, Het gebouw Reesink was in samenwerking met de bouwkundige J.H. van den Broek tot stand gekomen.

Vandaag dienden de laatste restanten van het eens imposante, zeven verdiepingen tellende gebouw als trainingslocatie voor de RHH

RHH ©

Deze keer mocht de RHH leden van het brandweerkorps Zutphen welkom heetten. De interesse van ander hulpverleners wordt altijd gewaardeerd.

RHH © RHH ©

18 mei
RHH Puintraining, Dordrecht.

12 mei

Zeer zware aardbeving treft China.

Het zuidwesten van China is getroffen door een zware aardbeving. De beving in de provincie Sichuan had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter.
Het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer van de stad Chengdu.
De schok was op duizenden kilometers afstand te voelen. Niet alleen in de Chinese hoofdstad Peking en in de havenstad Shanghai, maar ook in de buurlanden Thailand en Vietnam en op Taiwan stonden gebouwen te schudden.
Volgens de laatste berichten zijn er meer dan 12.000 slachtoffers te betreuren.

Vooralsnog is er door het Rode Kruis nog geen beroep gedaan op de RHH.
We houden het nieuws in de gaten.

 

26 april
RHH Bostraining, Leersum.

Vandaag laten wij u kennis nemen van de eerste prille oefening van Lost and Found Bliss. Deze aandoenlijke labrador pup, eigendom van Marjolein Heij-Wiersema, is geboren op 13 februari 2008 en heeft de roepnaam Bliss.

RHH © RHH © RHH ©

19 april
RHH Puintraining, Rotterdam.

Voorafgaande aan een puintraining gaan een aantal leden van de RHH op zoek naar een geschikte puinlocatie. Er wordt gekeken naar de grootte van de locatie, maar ook hoe realistisch de verstopplaatsen kunnen zijn. Daarnaast is het van belang om een verscheidenheid van zoekmogelijkheden aan de hondenteams aan te bieden. Het ter beschikking stellen van een slooplocatie wordt altijd zeer gewaardeerd door de RHH. Deze zaterdag was er in Rotterdam voldoende gelegenheid om het oefenslachtoffer te verstoppen onder het puin, aan de buitenkant van het gebouw. Een zeer realistisch beeld.

RHH © RHH ©

Dan is het de beurt aan de hond om duidelijk aan te geven waar het slachtoffer ligt. Door gebruik te maken van het krabben met de poten en het blaffen wordt de plaats aangewezen. In sommige situaties is het voor de hond ook nog mogelijk om helemaal bij het slachtoffer te komen. En dat wordt beloond met een speeltje.

RHH © RHH ©

6 april
RHH Ledenvergadering, Gorinchem.

 

16 maart
RHH Puintraining, Dordrecht.

9 maart
RHH Puintraining, Dordrecht.

De training startte met een korte terugblik op de inzet van de vorige dag. Het bleek wel weer hoe zinvol het werk van reddingshonden teams is gebleken.

Voorafgaand aan de training werd eerst de puinlocatie geschouwd ( bekeken) en werd er gekeken naar de veiligheid van betreden van een gebouw, loshangende brokstukken die door de zware wind een extra risico vormden en eventueel aanwezigheid van stroom e.d. Bij de RHH is veiligheid een groot aspect van onze training en leden van de RHH hebben de verplichting om zich nooit alleen op het puin te begeven.

RHH © RHH ©

Door een oefenslachtoffer onder in een kelder te verstoppen en de hond bovendeks te laten zoeken, met daarnaast een sterke windcirculatie, zorgden weer voor fantastische zoekpatronen en waren een bijzonder intrigerend om te zien voor de leden die meeliepen tijdens de zoekacties.

8 maart
RHH Inzet, Maastricht.

Zoekactie naar vermiste man(34) in Maastricht.

Op verzoek van de RHWW is met spoed gezocht naar een vermiste man van 34 jaar oud. Aan deze gezamenlijke zoekactie werkte mee de RHWW, RHH, VRT, RHWZ, RHN, RHGG, SRCN, politie en ME. In totaal ruim 50 vrijwilligers en 32 reddingshonden.

Reeds aan het begin van de inzet werd de man aangetroffen in het zoekgebied. Hij verkeerde in redelijke gezondheid.

RHH © RHH © RHH © RHH © RHH ©

 

24 februari
RHH Puintraining, Dordrecht.

Deze dag is de RHH weer naar school geweest!
Tenminste, de puinlocatie betrof een technische school die gesloopt werd. Voor zowel de geleiders als de honden waren er uitdagende oefeningen opgezet waar weer veel ervaring opgedaan is.

Deze dag was ook Ellen Messing aanwezig als bezoeker bij een training. Na het bijwonen van een aantal trainingen zonder en met hond kan een bezoeker gevraagd worden of deze verder wil met het reddingshondenwerk.Ellen gaf aan heel graag met haar hond Sam bij de RHH te blijven.
Met unanieme stemmen van de kaderleden is besloten om Ellen als aspirantlid toe te laten treden tot de RHH.
Wij wensen haar en Sam veel succes!

20 februari
RHH lezing, Sliedrecht.

RHH © In Verzorgingstehuis Overslijdrecht te Sliedrecht waren ruim 70 geïnteresseerde bezoekers aanwezig om een lezing over het reddingshondenwerk van de RHH bij te wonen. Het werk van de RHH werd toegelicht met gebruik van een powerpoint presentatie, maar de aanwezigheid van enkele honden was de slagroom op het toetje. Aan het einde van de lezing is er heel wat geaaid en geknuffeld. Tot groot plezier van een ieder!

9 t/m 15 februari
Lawinehondencursus in Tsjechië.

Een aantal leden van de RHH zijn deze week op lawinehondencursus in Tsjechië bij Ruud Haak en Resi Gerritsen.

Na een gezellige en zeer leerzame trainingsweek in Tsjechië was er de mogelijkheid een examen te doen. Kim met Spook is geslaagd voor het IPO RH vlakte A examen en Marjoleine met Lieke voor het IPO RH Puin B examen.

3 februari
RHH Bostraining, Chaam.

In de bosrijke omgeving van de gemeente Chaam, met op de verre achtergrond de carnavalsgeluiden nog te horen, heeft de RHH een tweeledige trainingsdag gehad. Naast het zoeken door de honden naar oefenslachtoffers, was er ook een gedeelte van de dag ingericht met het uitvoeren van GPS / kaart & kompas oefeningen onder leiding van een trainer. Uitgangspunt binnen de RHH is niet het hebben van veel materiaal, maar het goed kunnen gebruiken van de materialen. En vaardigheden moet je opbouwen, dus is het regelmatig opfrissen van kennis en het gebruik maken ervan een essentieel onderdeel van onze trainingen.

Ook blijkt maar weer eens dat het veronderstelde ras van een reddingshond niet altijd blijkt te kloppen en dat ook kleine honden je kunnen verrassen met hun geweldige inzet.

RHH ©

De aanwezigheid van twee bezoekers zorgt voor het krijgen van feedback, het stellen van vragen en het je weer bewust worden waarom je iets op een bepaalde manier doet. Kritische vragen zijn altijd zinvol.

Wilt u ook een keer een training bijwonen? Meld u dan aan via het bezoekers formulier

 

27 januari
RHH Puintraining, Rotterdam.

Onder de fundering , diep weggekropen ligt een oefenslachtoffer te wachten op de melding van de instructeur dat de oefening is gestart. De hond en de geleider hebben een teken gekregen en zijn begonnen met het zoeken. Van een afstand kijkt de geleider met spanning naar zijn hond. Heeft ze al lucht, zal ze doordringen? De hond vindt haar weg over het puin en lokaliseert de plaats waar voor haar de meeste lucht van het oefenslachtoffer is.

RHH © RHH ©Door te krabben maakt zij de ruimte vrij en wordt het materiaal bij de nauwe doorgang weggeduwd. Maar ze gaat verder. Immers, hoe dichter bij het slachtoffer hoe nauwkeuriger de vindplaats voor de geleider wordt. Dit doordringen is een essentieel onderdeel van onze training.

RHH © RHH © Wanneer de hond eenmaal contact heeft gemaakt met het oefenslachtoffer, zal deze haar het speeltje geven. Het doordringen is dus de moeite waard. Alle honden krijgen na hun zoekactie ruimschoots de tijd om te genieten van hun beloning.

13 januari

RHH Puintraining, Rotterdam.

De eerste RHH training van het jaar 2008 vond plaats op een slooplocatie in Rotterdam. Met de medewerking van de sloper was er zelfs een mooie ruimte onder de grond gecreëerd om onze oefenslachtoffers weg te kunnen leggen.

Van deze ruimte werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt tijdens de lange zoekacties, waarbij meerdere hondenteams tegelijkertijd aan het zoeken waren.
Voor het oog niet te zien, maar voor een hondenneus geen probleem.

RHH ©

Wanneer u zelf interesse heeft in het hondenwerk en een keer een kijkje wilt nemen bij een RHH training kunt u gebruik maken van een mailformulier om dat aan te geven en wij laten zo spoedig mogelijk iets van ons horen. U bent welkom.

6 januari
RHH Inzet, Enschede.

RHH ©Op verzoek van de RHWW heeft de RHH meegewerkt aan een grote inzet naar een sinds 16 december vermiste man. Aan deze gezamenlijke zoekactie werkte mee de RHWW, RHH , RWO, RHGD, RHWZ, RHN, SRCN, en ReddingshondenNu. In totaal 41 honden en 61 vrijwilligers.

RHH ©De zoekactie was in een zeer moeilijk begaanbaar natuurgebied met vele vennen, moerassige gebieden, bossen en weilanden. Helaas heeft deze zoekactie nog geen resultaat opgeleverd.

Zaterdagmiddag 19 januari 2008 is in het Twentekanaal het lichaam gevonden van de vermiste man. Het lichaam is door een schipper gevonden ter hoogte van de sluis in Eefde bij Zutphen, ruim 45 km buiten het zoekgebied.

Berichtgeving van Brandweer Zutphen

1 januari
Jaaroverzicht 2007 van de voorzitter van de RHH. (meer...)

R eddingshonden H ulpdienst H olland / SARdogs Holland in 2009

Van de voorzitter.

2007 loopt op z'n eind en dan is het weer tijd om de balans op te maken.
Hoewel er zich ook dit jaar weer een aantal rampen hebben voorgedaan, met name een zeer zware aardbeving in Indonesië, is er, via het Rode Kruis, geen beroep gedaan op de RHH.
De jarenlange samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis is, na wederzijdse goedkeuring, wederom voortgezet.

De RHH is het afgelopen jaar een 4-tal keren op inzet geweest in eigen land. Het betroffen inzetten waarbij diverse bosgebieden werden afgezocht. In 2007 heeft de RHH een 30-tal trainingen georganiseerd waarvan 14 puin, 10 bos- en 2 gezamenlijke trainingen met andere reddingshonden groepen. Ook waren er meerdaagse trainingen in Duitsland en België.
Naast deze trainingen hebben een aantal leden met goed gevolg diverse cursussen gevolgd in Tsjechië.
Door de inzetten, trainingen en cursussen is weer gebleken dat wij op de goede weg zijn.

Helaas heeft de RHH ook afscheid moeten nemen van een aantal leden en honden.
De honden Ranger en Juliette zijn helaas te vroeg overleden en een aantal kaderleden hebben wegens privé-omstandigheden de RHH moeten verlaten.
Natuurlijk staan er al weer nieuwe aspiranten te trappelen om de RHH te komen versterken en een aantal jonge honden zijn dit jaar ´inzetbaar´ geworden.

Andere wijzigingen binnen de RHH betroffen een wisseling van voorzitter en een uitbreiding van het bestuur.
Met veel elan zijn die nu aan het werk om de stichting op koers te houden en de goede resultaten uit het verleden uit te breiden.

De RHH is dit jaar voor de 3de keer aanwezig geweest op de 2 jaarlijkse beurs IVIC, een Internationale Vakbeurs Incident management, Crisisbeheersing & Rampenbestrijding, waar wij een informatiestand hadden en elke dag een 3-tal demonstraties gegeven hebben om collega´s in de rampenbestrijding in staat te stellen het RHH-werk van dichtbij mee te maken.
Tevens was dit een uitgelezen gelegenheid om ons nieuw materiaal aan vele beursbezoekers te laten zien.

Veel dank is de RHH dan ook verschuldigd aan die donateurs en sponsors die het ons mogelijk maken om op adequate manier inzetbaar te zijn.
Dankbaar hebben wij, tijdens de inzetten, gebruik kunnen maken van het nieuwe materiaal, waarmee wij onze professionaliteit hebben kunnen tonen.

Uiteraard kunnen in dit rijtje de sloopbedrijven niet ongenoemd blijven, zonder hun medewerking zouden wij niet in staat zijn om onze honden op realistische wijze te laten trainen.
Wij hopen dat de samenwerking met slopers, de giften van donateurs en sponsors ook in het nieuwe jaar zullen bijdragen aan het goede werk dat wij als vrijwilligers kunnen doen.

De RHH wenst U allen een gelukkig en gezond 2008 toe.

Ron Barbier
Voorzitter Reddingshonden Hulpdienst Holland.
(Sardogs Holland)