<< 2006Nieuws in 20072008 >>

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

31 december
Jaaroverzicht 2007 van de voorzitter van de RHH. (meer...)

R eddingshonden H ulpdienst H olland / SARdogs Holland in 2007

Van de voorzitter.

2007 loopt op z'n eind en dan is het weer tijd om de balans op te maken.
Hoewel er zich ook dit jaar weer een aantal rampen hebben voorgedaan, met name een zeer zware aardbeving in Indonesië, is er, via het Rode Kruis, geen beroep gedaan op de RHH.
De jarenlange samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis is, na wederzijdse goedkeuring, wederom voortgezet.

De RHH is het afgelopen jaar een 4-tal keren op inzet geweest in eigen land. Het betroffen inzetten waarbij diverse bosgebieden werden afgezocht. In 2007 heeft de RHH een 30-tal trainingen georganiseerd waarvan 14 puin, 10 bos- en 2 gezamenlijke trainingen met andere reddingshonden groepen. Ook waren er meerdaagse trainingen in Duitsland en België.
Naast deze trainingen hebben een aantal leden met goed gevolg diverse cursussen gevolgd in Tsjechië.
Door de inzetten, trainingen en cursussen is weer gebleken dat wij op de goede weg zijn.

Helaas heeft de RHH ook afscheid moeten nemen van een aantal leden en honden.
De honden Ranger en Juliette zijn helaas te vroeg overleden en een aantal kaderleden hebben wegens privé-omstandigheden de RHH moeten verlaten.
Natuurlijk staan er al weer nieuwe aspiranten te trappelen om de RHH te komen versterken en een aantal jonge honden zijn dit jaar ´inzetbaar´ geworden.

Andere wijzigingen binnen de RHH betroffen een wisseling van voorzitter en een uitbreiding van het bestuur.
Met veel elan zijn die nu aan het werk om de stichting op koers te houden en de goede resultaten uit het verleden uit te breiden.

De RHH is dit jaar voor de 3de keer aanwezig geweest op de 2 jaarlijkse beurs IVIC, een Internationale Vakbeurs Incident management, Crisisbeheersing & Rampenbestrijding, waar wij een informatiestand hadden en elke dag een 3-tal demonstraties gegeven hebben om collega´s in de rampenbestrijding in staat te stellen het RHH-werk van dichtbij mee te maken.
Tevens was dit een uitgelezen gelegenheid om ons nieuw materiaal aan vele beursbezoekers te laten zien.

Veel dank is de RHH dan ook verschuldigd aan die donateurs en sponsors die het ons mogelijk maken om op adequate manier inzetbaar te zijn.
Dankbaar hebben wij, tijdens de inzetten, gebruik kunnen maken van het nieuwe materiaal, waarmee wij onze professionaliteit hebben kunnen tonen.

Uiteraard kunnen in dit rijtje de sloopbedrijven niet ongenoemd blijven, zonder hun medewerking zouden wij niet in staat zijn om onze honden op realistische wijze te laten trainen.
Wij hopen dat de samenwerking met slopers, de giften van donateurs en sponsors ook in het nieuwe jaar zullen bijdragen aan het goede werk dat wij als vrijwilligers kunnen doen.

De RHH wenst U allen een gelukkig en gezond 2008 toe.

Ron Barbier
Voorzitter Reddingshonden Hulpdienst Holland.
(Sardogs Holland)

30 december
In memoriam: Gerhard Dlapal

Deze week bereikte ons het droeve bericht dat Gerhard Dlapal is overleden in zijn woonplaats in Wenen. Gerhard was een pijler voor de trainingsontwikkeling binnen de RHH.
Mening keer nam de RHH deel aan de lawine- en zomer trainingen van de "OKD" in Oostenrijk. Deze markante trainer was tevens auteur van diverse boeken over het reddingshondenwerk.

RHH ©

Wij wensen zijn vrouw Gerlinde en familie veel sterkte en kijken met dankbaarheid terug op alle kennis die wij van Gerhard hebben mogen ontvangen en hebben kunnen uitdragen.

16 december

De laatste geplande RHH training van dit jaar is niet doorgegaan vanwege een inzet.

Het verzoek voor deze inzet kwam van de RHWW die, in samenwerking met de politie, de organisatie van deze zoekactie naar een 54-jarige man uit Helmond had.

Naast de RHH waren er ook teams aanwezig van de RHWW, RWO, VRT, RHWZ, RHGG, RHGD, SRCN en ReddingshondenNU, in totaal 65 mensen en 45 honden.

Helaas heeft deze inzet (nog) niet geleid tot het vinden van de vermiste man.

RHH ©

Op 8 januari 2008 is het lichaam van de vermiste man gevonden in de Zuid-Willemsvaart.

8 december
RHH Bostraining, Rijen.

De december maand staat ook voor leden van de RHH in het teken van de Sint. Een ieder werd dit jaar weer verwend door de Goedheiligman en met veel plezier werden de cadeautjes uitgepakt. Tevens werd er tijd gemaakt voor het fotograferen van de groep, hoewel niet iedereen aanwezig kon zijn.

Wanneer een hond tot zoeken wordt aangezet is het van belang dat de hond uitsluitend vertrekt op het commando van de baas. Deze weet welk gebied de hond moet gaan afzoeken en maakt gebruik van een zoekplan waarbij de hond in bepaalde situaties kan worden gedirigeerd in een gewenste richting. Wanneer de hond een slachtoffer heeft gevonden zal de hond met bringsel in de bek de geleider kenbaar maken dat zij of hij heeft gevonden. In dit geval is het van belang dat de hond het bringsel aanbiedt aan de geleider.

RHH © RHH ©

De hond wordt in de training geleerd om contact met de geleider te maken en het bringsel in de hand aan te bieden, op die manier voorkom je dat bij slecht zicht niet duidelijk is of de hond nu wel of geen bringsel in de bek heeft.

2 december
RHH Bostraining, Oosterhout.

Met de sombere gegevens van de weerman in gedachten, startten de hondenteams van de RHH deze zondag met hun training. En inderdaad, de regen kwam met bakken uit de hemel.

Een uitgelezen dag voor het uittesten van de waterdichtheid van kleding en schoeisel. Voor sommigen viel dat tegen.

Ondanks de nattigheid zijn wij er wederom in geslaagd een zeer succesvol programma te doorlopen waarbij alle honden werden geconfronteerd met onder andere oefenslachtoffers, hoog in bomen verstopt.

En dat vraagt wat denkwerk.

Een stevige wind zorgde voor de verspreiding van de lucht wat het er niet gemakkelijker op maakte.
Iedere hond moest exact aangeven in welke boom het s.o. zich bevond.
En er staan heel wat bomen in een bos...

Gezien de weersomstandigheden was het niet mogelijk om foto’s te maken.
Die houd u van ons tegoed.

 

24 november
RHH Puintraining, Den Haag.

17 november
RHH Bostraining, Nunspeet.

Twee keer per jaar vindt er een uitwisseling plaats met de teamleden van de R.W O. Leden van beide groepen zetten zich dan in om een zo'n realistisch mogelijke inzet oefening voor elkaar te creëren, waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere onbekende oefenslachtoffers. Naast de inzetoefening is er ook nog de gelegenheid voor de jonge honden om te trainen met leden van de andere groep. Ook deze aankomende reddingshonden kunnen gebruik maken van diverse, vreemde oefenslachtoffers. De gehele dag zijn er momenten om te resultaten te evalueren en ervaringen uit te wisselen.

Deze dag werd de RHH uitgenodigd in de bossen bij Nunspeet. Een prachtige omgeving met veel natuurschoon en wild. Na een briefing startten de RHH inzetteams met de inzetoefening. Onder leiding van een coördinator en twee inzetleiders slaagden de teams, om binnen de vastgestelde tijd, de 5 slachtoffers ( waarvan 1 in een boom) te lokaliseren. Tijdens de inzetoefening werden meerdere teams geconfronteerd met aanwezigheid van zwijnen. Iets wat tijdens een echte inzet ook kan gebeuren.

RHH ©

In de middag werd er getraind met de honden die 's morgens niet aan de beurt waren gekomen. Wat een buitengewoon zinvolle dag. Uiteraard was de zon een welkome aanvulling.

12 November
Sponsering RHH

Het aanwezig zijn in een gebied, waar een grote ramp heeft plaats gevonden, vraagt om het hebben van gedegen materiaal. Men kan immers geen gebruik maken van hotels, hygiënische voorzieningen, drinkwater en andere faciliteiten. Om die reden is de RHH zeer dankbaar voor de giften die worden besteed aan goede inzet materialen. We kunnen gebruik maken van transportkisten, tenten, zuiveringspompen, allesbranders om voedsel te verwarmen en nog veel meer materialen die een professionele inzet ten goede zal komen. Met het hebben van materiaal alleen ben je er niet. Zorgvuldig opslaan, het droog en in goede conditie houden is van groot belang voor de duurzaamheid van onze spullen.

Dankzij RHH © kan de RHH gebruik maken van een veilige en verwarmde opslag en is een logistiek probleem opgelost.

 

28 Oktober
RHH Puintraining in Den Haag.

22 Oktober
Zandvliegen en Leishmania.

De ziekte Leishmania komt voornamelijk voor in Latijns-Amerika en in alle mediterrane landen.

Zandvliegen kunnen door te bijten, microscopisch kleine parasieten met de naam Leishmania Infantum overbrengen op honden. Op deze manier kan de hond besmet raken met de, in veel gevallen, dodelijke ziekte Canine Leishmaniose.

De RHH heeft voor haar honden een schenking van Intervet mogen ontvangen in de vorm van de Scalibor Protectorband. Deze band is het enige geregistreerde middel in Nederland dat bescherming biedt tegen Canine Leishmaniose. Scalibor Protectorband voorkomt beten van zandvliegen,teken en hartwormmuggen bij honden, 5 tot 6 maanden lang!

13 Oktober
RHH Puintraining in Den Haag.

Een niets vermoedende voorbijganger zou kunnen denken dat er een grappig klein hondje wat rondloopt op het puin en hier en daar wat snuffelt. Wat rommelen tussen de brokstukken en misschien zelfs op zoek naar wat eten. Een plaatje voor in een kinderboek.

RHH ©

Maar dit is Spook, een hond van de RHH aan het werk. Diep onder het puin, op een donkere plek in de restanten van de kelder, ligt het oefenslachtoffer. Door gebruik te maken van haar poten krabt de hond de materialen weg en geeft op die manier te kennen aan de baas dat daar iemand ligt. Door gebruik te maken van verschillend materiaal en niet te grote stukken steen is de hond in staat zelfstandig een ingang te maken om door te dringen tot het slachtoffer of er oogcontact mee te krijgen. En die inspanning levert het speeltje op. En zo is een ieder tevreden.

RHH © RHH ©

7 Oktober
RHH Puintraining in Den Haag.

Door het slopen van een Middelbare Technische School aan de Leyweg in Den Haag was de RHH in de gelegenheid om dit weekend een puintraining te organiseren. Een locatie waar oefen-slachtoffers werden verstopt in de kelder, op de verdiepingen en onder puin op het buiten terrein. Door verschillende factoren, zoals het wegvallen van de wind, verschil tussen koude en warme temperatuur gedurende de ochtend en soms draaiingen in de lucht, werd er heel wat denkwerk van de hondengeleiders verwacht. Dezelfde zoekoefening kon per dagdeel verschillen in het uitwerken door de hond. Uiteraard was de tevredenheid groot wanneer de hond een slachtoffer goed had aangegeven.

RHH © RHH ©

Deze trainingen zijn van groot belang voor de RHH en wij zijn afhankelijk van puinlocaties die wij tot beschikking kunnen krijgen.
Misschien is er bij u ook een gelegenheid tot een puintraining.
Laat het ons a.u.b. weten.

5 Oktober
Reddingshonden cursus in Tjechië.

Afgelopen week hebben 3 leden van de RHH deelgenomen aan een reddingshondencursus bij Ruud Haak & Resi Gerritsen in Tsjechië.

Alle 3 zijn geslaagd voor alle onderdelen.

Marjoleine, Uri en Kim, van harte gefeliciteerd!!!

 

29 en 30 september
RHH Weekendtraining in Duitsland.

Een aantal leden van de RHH hebben dit weekend doorgebracht in de bossen bij Frankfurt waar een groot gedeelte van de training bestond uit het op linie zoeken. Deze manier van werken biedt de mogelijkheid om een groot perceel bos met gebruik van meerdere honden tegelijk te doorzoeken.

RHH ©

De honden en hun geleiders worden op een denkbeeldige lijn opgesteld en maken gebruik van een inzetleider, die de linie al zoekend voorwaarts laat opschuiven. Aan het einde van het perceel zal de linie een slag draaien, zich weer opstellen en verder zoeken. Wanneer een slachtoffer wordt verwezen door de honden, staat de linie stil en zal de inzetleider naar het "oefen"slachtoffer gaan.

Ook de hondengeleider kan de linie laten stoppen als er een interesse plek wordt waargenomen. Te denken valt aan een plaats waar een hond meer dan gebruikelijke opwinding vertoont maar waar, op dat moment, geen slachtoffer ligt maar bijvoorbeeld wel een kledingstuk. Deze interesseplekken worden dan gemarkeerd op een GPS.

Uiteraard is er altijd contact met het slachtoffer per portofoon op RHH trainingen.

Naast het werken op linie was er ook veel tijd om individueel oefeningen uit te voeren.

RHH ©

15 september
RHH Puintraining in Zwolle.

Wanneer u de site van de RHH bekijkt komt u al gauw tot de conclusie dat binnen onze organisatie er een grote diversiteit aan honden is. Vaak is er de verwachting dat grote honden en in het bijzonder de herder en de labrador het meest geschikt zijn voor het reddingshondenwerk.

De honden van de RHH variëren in postuur, maar worden aangenomen op de drift van het zoeken. Het willen doordringen naar een slachtoffer en zich door niets en niemand laten weerhouden is van groter belang. Onverstoorbaar gaan ook kleinere typen honden aan het werk en laten ons zien waar een slachtoffer ligt. Klein, maar fijn!

RHH © RHH ©

12 september
Zeer zware aardbeving treft Indonesië.

Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag volgens seismologen ten zuiden van het eiland Sumatra. Kort daarna was er een tweede schok, die bijna even sterk was.
Vanwege de kracht van de schok is een tsunamiwaarschuwing afgegeven. Ook India heeft een tsunami-alarm gegeven, voor de eilandengroep de Andamanen. Maleisië en Sri Lanka roepen hun inwoners op om uit de buurt van de stranden te blijven.
De schok werd ook in Jakarta gevoeld. In Padang op West-Sumatra zouden door de aardbeving gebouwen ziijn ingestort. Over slachtoffers is nog niets bekend.

2 september
RHH Puintraining Zwolle.

In juni 2006 werd een nieuw complex, met de naam "IJsseltoren", voor een grote bank in gebruik genomen. Dit gebouw van 95,5 meter hoog (19 lagen),waar 470 auto's en 25 motoren in de parkeergarage kunnen worden gestald en waar 1600 mensen kunnen werken, was een vernieuwing van de oude locatie aan de andere kant van de A28.

Voor de RHH een prachtige gelegenheid om gebruik te kunnen maken van een grote puinlocatie met veel mogelijkheden tot trainen.

RHH ©

 

26 augustus
RHH Bostraining, Dongen (gemeente Oosterhout).

Op verzoek van een aantal Duitse collega´s heeft de RHH een bostraining georganiseerd. De buitenlandse bezoekers wilden graag wat meer informatie over onze bringsel training.

De training van de RHH vindt zijn oorsprong in het natuurlijk gedrag van de hond. Het vermogen tot jagen. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de honden achter wild aan gaan, maar het principe is hetzelfde. En de jacht wordt beloond met een buit. Ook dat vindt u terug in de methodiek van onze organisatie. De hond gaat op jacht, deze vindt het oefenslachtoffer en brengt zijn of haar baas naar het slachtoffer. Daar wordt de buit gegeven. Die kan bestaan uit een sokkenbal, een schudbal of een speeltje waar de hond mee kan dragen en schudden. En ze zijn er gek op!

RHH © RHH ©

Een sokkenbal is een sok waarin een balletje gestopt is. De variatie aan sokken is groot binnen de RHH.

12 augustus
RHH Bostraining, Rijen.

4 augustus
RHH Bostraining, Rijen.

In de opleiding tot inzetbare reddingshond wordt er getraind in diverse opbouwfases. De lat wordt zowel voor de hond als de geleider( baas) steeds hoger gelegd. Wanneer de hond het oefenslachtoffer heeft gevonden en met het bringsel in de bek dit kenbaar heeft gemaakt aan zijn baas, zal van een gevorderde hond verwacht worden dat hij of zij door middel van pendelen ( heen en weer lopen/rennen tussen slachtoffer en baas) de geleider als het ware naar het slachtoffer leidt.

RHH © RHH ©

Het verfijnen van het pendelen, twee lange zoekacties en het enthousiasme van onze honden gaven ons reden om met tevredenheid terug te kijken op deze bostraining.

 

22 juli
RHH Puintraining Amsterdam.

Wanneer er sprake is van het afzoeken van een puingebied, veroorzaakt door bijvoorbeeld een aardbeving of een explosie, zal er altijd volgens een vast patroon worden gezocht.
Het te doorzoeken gebied wordt als eerste benaderd vanaf de buitenkant. We spreken dan van het afzoeken van de puinrand. Eventuele slachtoffers kunnen snel worden gelokaliseerd en door een bergingsteam worden bevrijd.

RHH ©

Ook tijdens de trainingen wordt er van de geleider verwacht dat hij of zij de hond zal aanzetten in de richting van het randpuin. Alle leden van de RHH zijn bekend met de diverse fasen van het zoeken.

Woensdag 18 juli

RHH ©Vandaag hebben we afscheid moeten nemen van Ranger, de zachte en fotogenieke Australian Shepherd, die bij menigéén de drang tot aaien opriep. Naast de jaren bij de RHH werd Ranger ook ingezet bij een scholenproject, waarbij kinderen op jonge leeftijd leren op de juiste manier met honden om te gaan.

7 juli
RHH Puintraining Rijswijk.

Op de locatie van een voormalig kantorencomplex in Rijswijk hebben leden van de Reddingshonden Hulpdienst Holland met hun honden heel wat klauterwerk moeten verrichten om bij de oefenslachtoffers te kunnen komen. Dit schouwspel leidde tot de komst van belangstellenden in onze stichting.

RHH ©

De politie van Rijswijk toonde zich zeer geïnteresseerd en kwamen met meerdere teamleden een kijkje nemen bij deze training. De RHH is namelijk ook inzetbaar bij vermissingen in Nederland op verzoek van politie en brandweer.

RHH © RHH ©

Op de site www.rijswijktekijk.nl zijn nog foto´s te zien van deze training. Ook zal het Haags Nieuwsblad aandacht besteden aan de verrichtingen van de RHH. En wat deed u op 07-07-07 ?

1 juli
RHH Puintraining Ossendrecht.

Het terrein van de voormalige steenfabriek in Ossendrecht (de grond is rijk aan leem waarvan men vroeger stenen bakte) gaf de gelegenheid tot het zoeken in het puin of het bosrijke gebied er omheen.. Vandaag gaven wij de voorkeur aan het puinwerk. De restanten van de fabriek werden eerst door een aantal leden bekeken. Er werd gelet op de verstopmogelijkheden voor oefenslachtoffers, maar ook eventuele gevaarlijke situaties werden , voorafgaand aan de training, centraal doorgegeven.

Speciale aandacht was er voor de kelders. Op sommige plaatsen stond het water zo hoog, dat het voor hond en geleider niet mogelijk zou zijn om bij het slachtoffer te komen. Er moest dan gezocht worden naar andere doorgangen.

RHH ©  RHH ©

Maar de inspanning loonde: het oefenslachtoffer werd gevonden, de hond kreeg het speeltje en de baas kwam , weliswaar vies, maar zeer tevreden te voorschijn.

RHH ©

 

22 t/m 27 juni
RHH Trainingsweekend in de Belgische Ardennen.

13 juni
RHH Gezamelijke inzet in Castricum. (meer...)

10 juni
RHH Bos training in Oosterhout.

3 juni
RHH Puin training in Heemstede.

 

26 mei
RHH Bos training in Oosterhout.

19 mei
RHH Bos training in Rozendaal.

Een bostraining in de gemeente Rozendaal. In deze gemeente ligt het landgoed Rosendael.

De oudste vermelding van kasteel Rosendael dateert uit 1314. In het park bevinden zich onder andere de ’bedriegertjes’, de schelpengalerij, rozentuin, oranjerie, vijvers, sprengenbeekjes, kettingbrug, bijzondere bomen en oud parkbos. Het kasteel is in historische trant ingericht. In 1977 kwam een einde aan een periode van bewoning van het kasteel van bijna 700 jaar. Na het overlijden van W.F.T. baron van Pallandt werd Rosendael in eigendom overgedragen. Het was de wens van de laatste bewoner dat huis en park na zijn dood als eenheid in stand zouden worden gehouden.

Een aansluitend stuk Gelders landschap bood een ruim opgezet losloopgebied voor honden, waar de RHH dan ook met veel genoegen heeft getraind. Een diversiteit aan gebied zoals zand, heide en bos en ook een verschil in hoogte, in combinatie met draaiingen van de wind, vroeg veel van de hondengeleider bij de zoekacties.

Een waardevolle training, waarbij het zonnetje een welkome bijdrage was.

RHH ©  RHH ©

14 t/m 17 mei
IVIC '07 vakbeurs

Van maandag 14 mei t/m donderdag 17 mei is de RHH aanwezig geweest op de beurs IVIC '07, een Internationale Vakbeurs Incident management, Crisisbeheersing & Rampenbestrijding.

RHH ©

Meerdere keren per dag hebben wij daar een demonstratie gegeven in het verwijzen van slachtoffers die bedolven liggen onder puin.

RHH ©  RHH ©  RHH ©  RHH ©

 

29 april
RHH Bos training in Rijen.

Tijdens een bosinzet is het van belang dat er aan hulpdiensten kan worden doorgeven waar de locatie van een slachtoffer is of waar bijvoorbeeld een kledingstuk is gevonden. Daarom wordt er altijd gebruik gemaakt van een GPS waarop de juiste coördinaten te lezen zijn. Ook kun je op de GPS markeringen aanbrengen die je later weer kunt invoeren in de computer en wat een goed beeld kan geven over een doorzocht perceel.

Maar materiaal werkt alleen optimaal als je er bekend mee bent en je er voldoende aandacht aan besteedt. Daar leende deze bostraining zich voor. Er werd gewerkt in twee groepen, waarbij groep 1 de ochtend gebruikte voor de GPS oefening en ’s middags met de honden werkte. Voor groep 2 was dat net andersom. Door deze constructie was er voor een ieder voldoende tijd voor een persoonlijke instructie en begeleiding. Een aanbod op maat. Naast het werken met de GPS was er ook de mogelijkheid om zelf een kaart te ontwerpen.

Voorafgaande aan de oefening werd de gps gecontroleerd en ingesteld op Dutch Grid.

RHH © RHH ©

In de middag was er een bezoeker aanwezig van Speurhonden Training Center uit Hoogland.

21 april
RHH Bos training in Rijen.

Deze bostraining stond in het teken van de verfijning van het aanbieden van het bringsel aan de geleider. Wanneer een hond van het slachtoffer naar zijn baas terug keert, doet hij dat met een bringsel in de bek. Het is dan van belang dat de hond zo dicht mogelijk bij de baas dit bringsel aanbiedt.

Tijdens de trainingsopbouw krijgt de hond ondersteuning, door bijvoorbeeld het naar voren richten van de handen van de geleider. De hond wordt als het ware naar de geleider geloodst. Op deze manier is het duidelijk dat de hond een persoon heeft gevonden. Wanneer de hond dicht bij de geleider is, kan het bringsel worden afgenomen en krijgt de hond de opdracht om de geleider naar het slachtoffer te brengen. Daar ontvangt de hond de beloning.

RHH ©

7 t/m 14 april
RHH Trainingsweek in Tsjechië.

Enkele leden van de RHH hebben een RH cursus gevolgd bij Ruud Haak en Resie Gerritsen in Tsjechië.

 

25 maart
RHH Puin training in Delft.

Eén van de aandachtspunten van deze puintraining was om de honden, tijdens hun zoekactie, te confronteren met "verleidingsgeuren". Ons doel van het zoeken van de hond is te komen tot het goed verwijzen van de positie van een slachtoffer. Dat betekent dat een hond niet mag gaan blaffen en krabben op een plaats waar bijvoorbeeld nog kleding ligt of zelfs etenswaren! Tijdens de RHH trainingen zullen in bepaalde gebieden of ruimtes voedsel worden weggelegd en leren de honden dat zij dit mogen tonen als een plaats van interesse, maar dan zelfstandig door moeten gaan met zoeken.
Niet alleen de hond doet ervaring op, maar ook de geleider leert op die manier op een juiste wijze het gedrag van de hond te interpreteren.

RHH © RHH © RHH © RHH ©

Vandaag nam Nicky Gootjes en haar hond deel aan de training. Nicky heeft een eigen gedragscentrum en heeft naamsbekendheid opgebouwd met haar boeken en artikelen in diverse bladen. Het is altijd goed om anderen mee te laten denken. Zo blijft een organisatie lerend.

18 maart
RHH 3de inzet in de omgeving van Ommen.

Opnieuw is de hulp van de RHH ingeroepen inzake de vermissing van een sinds december 2006 vermiste 47-jarige man.

Eerdere zoekacties (zie 11 en 4 februari) hadden nog niet tot een resultaat geleid. Het verzoek kwam van de RHWW om opnieuw te zoeken in de omgeving van Ommen / Stegeren.

In af en toe barre weersomstandigheden (regen, hagel, sneeuw en wind) hebben de 11 vrijwilligers en 10 honden van de RHH hun zoekactie’s uitgevoerd. Behalve de RHH en RHWW hebben ook de RWO, VRT, KAPPA en RHGG aan deze zoekactie deelgenomen. In totaal waren er 49 personen en 34 reddingshonden actief.

Helaas heeft ook deze gezamenlijke inzet niet het gewenste resultaat opgeleverd.

RHH © RHH © RHH © RHH ©

10 maart
RHH Puin training, Rotterdam.

Gezamenlijke training met de RWO.

De gebouwen aan de Mauritsweg (het Holiday Inn hotel, de voormalige bioscoop Calypso en de Pauluskerk) moeten plaatsmaken voor de bouw van ruim 400 woningen, een onder- en bovengrondse parkeergarage die enkele verdiepingen telt, en commerciële ruimte. Het ontwerp voor de nieuwbouw komt van de hand van de beroemde Britse architect William Alsop.

Het hotel en de voormalige bioscoop dienden vandaag als locatie voor een gezamenlijke inzetoefening voor leden van de RHH en hun collega’s van de RWO. Het puin aan de buitenzijde van het hotel werd die dag gebruikt om de oefeningen voor jonge honden op te zetten.

RHH © RHH ©

4 maart
RHH Puin training, Rotterdam.

Dankzij de bereidwillige medewerking van de sloper én van de beveiliging hebben wij vandaag kunnen trainen in Rotterdam waar een hotel en bioscoop gesloopt werden.

Het realistische puin gaf ons de gelegenheid om de honden en hun geleiders uitdagende oefeningen voor te schotelen.

RHH © RHH © RHH ©

 

24 februari 2007 - Hellevoetsluis.

RHH ©Vanmorgen kregen wij bericht van het overlijden van Juliette. Juul is bijna 13 jaar geworden en heeft geweldige RHH jaren meegemaakt. Wij hebben onze dierbare herinneringen aan haar.

RHH bostraining, Dongense Heining.

Een terrein, waar honden los mogen lopen, biedt een scala aan geuren en vele sporen van wandelaars met hun hond. Het was bijzonder om te zien hoe geconcentreerd onze honden hun zoekopdracht uitvoerden zonder zich te laten sturen door deze verleidingen.

RHH © RHH © RHH ©

In deze training kwam het verbeteren van de verwijzing aan bod. Daarmee bedoelen wij o.a. de manier waarop de hond het bringsel aanbiedt aan de geleider. Bij de RHH moeten honden in staat zijn het bringsel te dragen tot aan de geleider en dat niet op afstand los te laten. Maar ook het brengen van de geleider naar het slachtoffer is een onderdeel van de verwijzing.

17 februari
RHH bostraining, Oosterhout/Dorst.

Over de geschiedenis van het gebied dat in 1899 boswachterij Dorst werd, is weinig bekend. Zeker is wel dat het gebied vrijwel geheel ontbost was en is gaan stuiven. De heuvels en dalen zijn hier een direct gevolg van. Om de verstuivingen te bedwingen is het gebied beplant met dennen. In dit 180 ha grootte gebied mag men buiten de wegen en paden lopen, waardoor dit een prima locatie is voor een RHH bostraining.

Een RHH team bestaat uit een hondengeleider en een hond. De geleider geeft de hond de opdracht om te gaan zoeken en kan door een handgebaar of een wending van het lichaam de hond aansturen in een bepaalde zoekrichting. Wanneer de hond een "oefenslachtoffer" heeft gevonden maakt deze gebruik van de bringsel methode. Dicht bij het slachtoffer wordt nl. een "hanger" opgenomen die aan het begin van de zoekactie aan de halsband van de hond is bevestigd. Met het bringsel in de bek komt de hond terug om vervolgens de geleider mee te nemen naar de juiste vindplaats. Bij de RHH wordt gebruik gemaakt van twee soorten bringsel.
Wanneer de hond de geleider bij het slachtoffer heeft gebracht ontvangt de hond zijn beloning.

RHH © RHH ©

11 februari
RHH Inzet

Op verzoek van de RHWW heeft de RHH weer haar medewerking gegeven aan een grootscheepse vervolginzet naar een vermiste man in de omgeving van Ommen.
De inzet van vorige week had nieuwe tips opgeleverd waardoor andere zoekgebieden bekend werden.
Er waren totaal 36 reddingshonden en 47 personen aanwezig, van de RHH waren dit 8 honden en 10 personen. Verder werkten mee de RHWW, RWO, VRT en RHGG.
Helaas heeft deze zoekactie nog geen resultaat opgeleverd.

4 februari
RHH Inzet in de omgeving van Ommen.

Op verzoek van de RHWW heeft de Reddingshonden Hulpdienst Holland deelgenomen aan een gezamenlijke zoekactie naar een vermiste 47-jarige man.
Andere aanwezige inzetteams waren leden van de RWO, RHGG, RHWZ, VRT,>KAPPA en uiteraard RHWW.

De RHH heeft haar medewerking verleend met 11 personen en 8 honden.
In totaal hebben 66 personen en 41 honden deelgenomen aan deze zoekaktie.

Helaas heeft deze inzet niet tot het gewenste resultaat mogen>leiden.

RHH © RHH © RHH © RHH © RHH ©

 

28 januari
RHH Puin training, Den Haag.

Bij het vinden van een slachtoffer is het van belang dat de hond niet wegloopt van de plaats, maar juist steeds dichter bij het slachtoffer wil komen. We noemen dat ook wel "de drang tot doordringen". Tijdens de oefeningen worden die situaties aangeboden. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de opbouw in de training en het niveau van de hond op dat moment. Diverse soorten materiaal worden gebruikt als versperring.

RHH © RHH © RHH © RHH ©

Een uitdaging voor hond en geleider.
En de succeservaring voor de hond is weer een stimulans voor de volgende oefening.

14 januari
RHH Puin training, Vlaardingen.

Bij een puintraining moet er vaak gebruik gemaakt worden van de vindingrijkheid van de hondengeleiders en hun kennis van de opbouw van het puin. Niet elke plek is immers geschikt voor het verstoppen van een oefenslachtoffer. Soms lijken stenen en draadijzer niet veel te bieden, maar met de nodige creativiteit komen de leden van de RHH tot een zinvol gebouwd verstek (verstopplaats) en kan er iemand worden weggelegd.

RHH © RHH © RHH © RHH ©

En dan is het tijd voor de honden en hun geleiders. Tijdens deze training ging er per zoekactie 1 hond aan het werk. Het puin wordt volgens een bepaald systeem afgezocht, waarbij de honden vrij zijn in het vinden van hun weg en opnemen van de geurstroom.

7 januari
RHH Puin training aan de Hertenrade, Den Haag.

RHH ©Op deze slooplokatie in Den Haag konden we mooi gebruik maken van de kelderruimtes van een gesloopt flatgebouw om iemand als oefenslachtoffer weg te leggen.

De geleider kreeg de opdracht om het gehele puinveld af te zoeken.
Dat dient altijd in een bepaalde volgorde te gebeuren.
Allereerst dient de hond het 'randpuin' af te zoeken, zonder dat de geleider zelf het puin betreedt.
Onder randpuin verstaan wij het puin dat zich aan de randen van het puinveld bevindt.
De reden hiervoor is dat wanneer er zich mogelijke slachtoffers onder het randpuin bevinden deze niet vertrappelt worden door mensen of erger nog, door machines verpletterd worden.
Pas wanneer de hond het randpuin afgezocht heeft en daar niets gevonden heeft kan men voorzichtig het puin zelf betreden om de rest van het puin af te zoeken.

RHH ©Voor de honden was dit een zéér realistische oefening om het slachtoffer te zoeken, te vinden en te verwijzen.


1 januari
Jaaroverzicht 2006 van de voorzitter van de RHH. (meer...)

R eddingshonden H ulpdienst H olland / SARdogs Holland in 2006

Van de voorzitter.

2006 is, als ik dit schrijf, nagenoeg voorbij.

Ook dit jaar ontkwam de mensheid niet aan rampen, al dan niet door de mens, veroorzaakt.

Oorlogen en onbegrip over elkanders mening veroorzaakten angst en geweld.

De leden van de stichting Reddingshonden Hulpdienst Holland hebben in 2006 met de honden weer hard getraind om bij een ramp of vermissing klaar te staan. Door leden en honden zijn in binnen- en buitenland diverse cursussen gevolgd en met succes afgerond.

Dat doet mij als voorzitter deugd. Inzetbaarheid is de doelstelling en ik zie dat de leden daar ook met volle overgave naar toe werken.

De RHH ook weer gegroeid. Drie kaderleden konden toetreden. Twee met hond en één met de expertise betreffende het omgaan met inzetmaterialen, kaart en kompas, GPS. Deze drie personen waren gedurende een dik jaar als aspirant aanwezig op trainingen en diverse activiteiten het opleidingplan is bij deze voltooid.

De RHH heeft in 2006 wederom enkele inzetten gehad in verband met vermiste personen in bosrijke percelen en duingebieden. Het is indrukwekkend om te zien hoe de leden zich vrij maken van hun werk en zich inzetten om deze hulp te verlenen.

Mede dankzij de sponsoren en anderen die de RHH een warm hart toedragen heeft de RHH ook in 2006 een aantal materialen aan kunnen schaffen en vernieuwen die voor een optimaal goede inzet van groot belang zijn. Zonder goede mensen en gereedschappen is een inzet niet te volbrengen.
Met de steun van sponsoren en donateurs kunnen wij onze doelstelling bereiken.

Ook de medewerking van directie en personeel van sloopbedrijven heeft er toe bijgedragen dat wij als RHH konden trainen op de voor ons geschikte locaties.

Als voorzitter waardeer ik deze steun dan ook bijzonder en spreek de hoop uit dat wij als RHH in 2007 en in de toekomst op uw steun mogen blijven rekenen.

 

Het zoeken naar overlevenden is onze taak en daar zijn wij goed in.

 

Cor Loosschilder

Voorzitter Reddingshonden Hulpdienst Holland.
(Sardogs Holland)