<< 2005Nieuws in 20062007 >>

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

31 december
Jaaroverzicht 2006 van de voorzitter van de RHH. (meer...)

R eddingshonden H ulpdienst H olland / SARdogs Holland in 2006

Van de voorzitter.

2006 is, als ik dit schrijf, nagenoeg voorbij.

Ook dit jaar ontkwam de mensheid niet aan rampen, al dan niet door de mens, veroorzaakt.

Oorlogen en onbegrip over elkanders mening veroorzaakten angst en geweld.

De leden van de stichting Reddingshonden Hulpdienst Holland hebben in 2006 met de honden weer hard getraind om bij een ramp of vermissing klaar te staan. Door leden en honden zijn in binnen- en buitenland diverse cursussen gevolgd en met succes afgerond.

Dat doet mij als voorzitter deugd. Inzetbaarheid is de doelstelling en ik zie dat de leden daar ook met volle overgave naar toe werken.

De RHH ook weer gegroeid. Drie kaderleden konden toetreden. Twee met hond en één met de expertise betreffende het omgaan met inzetmaterialen, kaart en kompas, GPS. Deze drie personen waren gedurende een dik jaar als aspirant aanwezig op trainingen en diverse activiteiten het opleidingplan is bij deze voltooid.

De RHH heeft in 2006 wederom enkele inzetten gehad in verband met vermiste personen in bosrijke percelen en duingebieden. Het is indrukwekkend om te zien hoe de leden zich vrij maken van hun werk en zich inzetten om deze hulp te verlenen.

Mede dankzij de sponsoren en anderen die de RHH een warm hart toedragen heeft de RHH ook in 2006 een aantal materialen aan kunnen schaffen en vernieuwen die voor een optimaal goede inzet van groot belang zijn. Zonder goede mensen en gereedschappen is een inzet niet te volbrengen.
Met de steun van sponsoren en donateurs kunnen wij onze doelstelling bereiken.

Ook de medewerking van directie en personeel van sloopbedrijven heeft er toe bijgedragen dat wij als RHH konden trainen op de voor ons geschikte locaties.

Als voorzitter waardeer ik deze steun dan ook bijzonder en spreek de hoop uit dat wij als RHH in 2007 en in de toekomst op uw steun mogen blijven rekenen.

 

Het zoeken naar overlevenden is onze taak en daar zijn wij goed in.

 

Cor Loosschilder

Voorzitter Reddingshonden Hulpdienst Holland.
(Sardogs Holland)

17 december
RHH puintraining, Amstelveen.

Met de uitbreiding van een tweede materiaalmeester, Camiel van Doorn, worden soms andere onderdelen aan een trainingsdag toegevoegd. Inzetmateriaal moet bekend zijn bij alle leden en ten alle tijde door een ieder kunnen worden gebruikt. Met die gedachte vroeg Camiel dan ook aan een aantal leden, om tijdens de lunch, zorg te dragen voor een warm kopje soep.

RHH ©

De werking van het materiaal werd voor nieuwe leden nog een keer uitgelegd en daarna was er de praktijkopdracht. Resultaat- een heerlijk kopje tomatensoep. We zijn benieuwd naar de volgende culinaire vaardigheden van onze leden.

 

19 november
Inzet Wolvega.

Een grote inzet heeft vandaag plaatsgevonden in de gemeente Wolvega en omstreken waar een 49 jarige vrouw sinds 6 oktober werd vermist. Op verzoek van de RHWW waren naast de RHH, met 8 honden en 13 teamleden, ook andere teams aanwezig.

RHH ©   RHH ©

Deze gezamenlijke zoekactie van RHH, RHWW, RWO, RHGG en VRT, waaraan in totaal door 34 honden en 58 mensen werd deelgenomen, heeft geleid tot het vinden van het lichaam van de vermiste vrouw.

RHH ©   RHH ©

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

4 november
Dat het Gelders landschap een prachtige omgeving is om een bostraining te kunnen houden werd ons afgelopen zaterdag weer duidelijk. Dankzij de inspanningen van de R.W.O. waren we in de gelegenheid om een gezamenlijke trainingsdag te organiseren.

RHH ©

Het uitwisselen van ervaringen met derden zorgt dan ook voor het kritisch blijven kijken naar de eigen organisatie en de ontwikkeling ervan.

 

15 oktober
RHH Puintraining, Delft.

Op het terrein van TNO te Delft vond deze zondag de training plaats. Een locatie met mogelijkheden voor puinlopen, lange zoekacties en nog veel meer. Toch werd daar vandaag niet voor gekozen.

Soms wil je een stapje terug om daarna weer meerdere stappen vooruit te kunnen. Bij alle honden was het aangeven van het slachtoffer en het doordringen naar het slachtoffer een speerpunt van deze training.

Van pup tot aan inzetbare hond werd er op elk niveau een uitdaging aangeboden. Dat vroeg denkwerk van de mensen die een plek moesten maken waar een oefenslachtoffer veilig ligt en die dan toch een actieve houding kan hebben naar de hond.

RHH ©   RHH ©

Daarnaast moest het materiaal, wat op het verstek ( verstopplaats van het slachtoffer) kwam te liggen, geschikt zijn voor de hond. Immers, een pup van 5 maanden kan geen grote stukken steen wegkrabben en voor een grote hond leg je geen klein stukje hout neer.

Tijdens de evaluatie van deze dag werd duidelijk dat het bouwen van een optimaal verstek toch een hele klus was. Maar de RHH-leden hebben genoten van de opgedane ervaringen.

 

16 t/m 23 september
RHH Trainingsweek, Tsjechië.

De afgelopen week zijn 15 honden en geleiders op training geweest in Tsjechië. Dankzij de praktijkoefeningen onder begeleiding van dr. Resi Gerritsen, met elke avond een lezing door Ruud Haak, hebben we zoveel nieuwe aandachtspunten en leerdoelen kunnen krijgen dat we de komende periode onze eigen trainingen inhoudelijk weer kunnen verbeteren.

RHH ©

Heel veel aandacht is besteed aan het vlakte revieren en de verwijzing. Naar aanleiding van de dagtraining maakte Ruud Haak een op maat gesneden presentatie, waar een ieder weer veel van kon leren en de volgende dag bij Resi in praktijk kon brengen.

Dankzij de aanwezigheid van een professioneel slachtoffer, Wil Hoolwerf, waren we allen in staat te kijken naar de verrichtingen van elkaars hond en leren van de aanwijzingen die werden gegeven.

Verrassend waren de appèloefeningen en toestellen. Frans Hoolwerf leerde ons een nieuwe techniek die bij het aanbieden van het bringsel zeer van pas zal komen.

We kijken terug op een waardevolle week en spreken onze dank uit aan Resi, Ruud, Wil en Frans.

9 september
RHH Puintraining, Heemstede.

Dankzij de medewerking van sloperij van Beelen werden wij op de training erg verwend met de kwaliteit van het puin. Op deze dag werd er een beroep gedaan op de opgedane kennis van de afgelopen trainingen en theorie. De waarschuwing, dat een wegvliegende duif verantwoordelijk kan zijn, voor het vallen van brokstukken was nu een daadwerkelijk gegeven. Ook veel losliggende stukken steen zorgde voor het verschuiven van de plaats waar je dacht stabiel te staan. Met aandacht voor je omgeving aan het trainen!

RHH © RHH ©

Met vier instructeurs en verdeeld in twee groepen vonden er zoekacties plaats aan beide kanten van het puin. Soms gaf dit tot gevolg dat een hond ook het oefenslachtoffer van de anderen vond en natuurlijk dan twee keer werd beloond. Een gelukkige hond... Aan het einde van de dag was er een evaluatie en iedereen was tevreden over het verloop van deze training.

RHH © RHH ©

 

27 augustus
RHH Puin training, Zwijndrecht.

RHH © Als een goed geregisseerde uitvoering is de zoekactie van een reddingshonden team. De stappen zijn doorgenomen, Er wordt gewerkt volgens een zoekplan en er is vooraf bekend welke delen van het puin eerst doorzocht worden en wat daarna komt. Alles in het belang van een eventueel slachtoffer en het vergroten van de kans tot levend lokaliseren.

RHH © Wanneer een hond de geur van een slachtoffer ruikt krijgt deze de tijd om die geur uit te werken. Dit gebeurt om de juiste locatie te bepalen van het slachtoffer.

Wanneer de hond dit heeft gedaan zal een tweede hond RHH © dit moeten bevestigen en moet de eerste hond RHH © wachten. We willen immers geen bergingsoperatie starten zonder een redelijke plaatsbepaling te hebben.

Na het bergen RHH © van het slachtoffer worden de honden opnieuw aangezet tot zoeken in hetzelfde gebied. RHH © Zo voorkom je dat er slachtoffers worden vergeten. Wanneer de honden aangeven dat er niemand meer door hen wordt waargenomen kun je verder zoeken.

Het einde, van deze "pas de deux" voor hond en geleider, is bekend. Een heerlijke beloning en tevredenheid over het samenspel tussen mens en dier.

RHH © RHH ©

20 augustus
RHH Ingelaste puintraining, Bilthoven.

Geen mogelijkheid laat de RHH voorbijgaan als er zich een geschikte puinlocatie aanbied. Ondanks het feit dat er vandaag geen geplande training was kregen wij, mede door de bereidwillige medewerking van de sloper, de beschikking over een mooie puinlocatie in Bilthoven.

RHH ©  RHH ©

Zelfs het slechte weer kon de RHH-leden niet weerhouden om te komen trainen. En zeker niet voor niets. In het, op sommige plaatsen, zeer realistische puin hebben wij heel goede verwijsoefeningen kunnen trainen en voor de gevorderde honden een lange zoekactie waarbij er steeds 2 RH teams samenwerkten. We hebben honden en geleiders dus veel leermomenten aan kunnen bieden.

Al met al een zeer geslaagde 'extra' training.

12 augustus
RHH bostraining, Nunspeet.

Op uitnodiging van de RWO heeft de RHH vandaag samen met de RWO getraint in de bossen rondom Nunspeet.

Samenwerken en trainen met andere groepen word door de RHH altijd zeer op prijs gesteld omdat op die manier ervaringen en trainingsmethodieken prima uitgewisseld kunnen worden. Ook dat was vandaag geval, in een ontspannen en gezellige sfeer hebben wij voor elkaar kwalitatief zeer goede oefeningen kunnen opzetten en uitvoeren. Het gevarieerde bosgebied met heuvels, dalen en dichte bebossing leende zich daar uitstekend voor. Er werd gewerkt in 3 groepen met een gemengde bezetting van RWO en RHH leden, waarbij wij elkaars honden en geleiders konden begeleiden.

Op het einde van deze trainingsdag werd de dag geëvalueerd. Vanwege het welslagen van deze dag is vervolgens besloten om in de nabije toekomst weer een training samen te organiseren.

 

29 juli
RHH puintraining, Voorhout.

Dankzij de vele kelders en kruipruimtes waren er erg mooie realistische verstekken RHH © te maken waar de honden de slachtoffers mochten zoeken en verwijzen.

Er is gewerkt aan de zoekmotivatie en verwijzingen van de honden en voor een aantal teams RHH © was een langere zoekactie opgezet, waarbij ze een stuk puin/pand af moesten zoeken met een onbekend aantal slachtoffers. Hierbij werd steeds gewerkt met 2 reddingshonden teams, 1 inzetleider en 1 observator.

Ook waren er 3 bezoekers aanwezig waardoor de honden steeds met wisselende, voor hun vreemde, geuren konden werken. Deze training was er ook een hondengeleider uit Berlijn met haar hond aanwezig, waarmee veel ervaringen en ideeën uitgewisseld konden worden.

16 juli
RHH Puintraining, Amsterdam.

Om de rekening te houden met de aangekondigde warmte gingen de meesten RHH-leden al rond 06.30 uur van huis om vroeg op de locatie in Amsterdam aan te komen. Op het terrein was er de mogelijkheid om de auto's in de schaduw te parkeren en bij verhoging van de temperatuur zou er gekozen worden voor een koelere rustplaats voor de honden op het terrein. Alle leden dragen zorg voor hun eigen hond, maar wanneer een groepslid als oefenslachtoffer wordt weggelegd moeten andere RHH- leden op zijn of haar hond letten. Wij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van onze dieren. Bij hoge temperatuur is ook het gebruik van water erg belangrijk. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de honden.

De Amsterdamse flats Klieverink en Kouwenoord zorgden voor een uitdagende trainingslocatie en met de komst van twee bezoekers waren we wederom in de gelegenheid om de honden naar vreemde oefenslachtoffers te laten zoeken.

RHH ©  RHH ©

Door de indeling van de groepen was het mogelijk om extra aandacht te besteden aan het dragen en doorgeven van onze honden, zonder tussenkomst van de baas. Daarbij werd ook nog een andere hond in de buurt gezet om te kijken of dit van invloed was op de opgetilde hond. Tijdens een inzet komen we soms in een situatie waarbij het aanpakken en doorgeven van onze honden door vreemden een noodzaak is. Dan is het goed wanneer de hond zich vertrouwd voelt met de handeling en niet in paniek raakt.

RHH ©  RHH ©

1 juli
RHH Bostraining in de omgeving van Stroe.

In iedere training van de RHH proberen wij elementen toe te voegen om op een zo realistisch mogelijke manier te werken. Ditmaal hoefden wijzelf niets toe te voegen, daar zorgde het weer wel voor. Bij temperaturen van meer dan 30 graden hebben we vandaag kunnen werken in de bossen. Voor de honden en geleiders een uitgelezen mogelijkheid om ervaring op te doen met het werken in hoge temperaturen.

Ook een 3-tal bezoekers waren deze training aanwezig, 1 hondengeleider van een andere reddingshondengroep en 2 bezoekers die al eerder een puintraining bezocht hadden.

Ondanks de hoge temperaturen hebben de honden bijzonder goed gewerkt. In hoog tempo werden de oefenslachtoffers verwezen en menig maal verbaasden de honden ons weer met hun enorme reukvermogen. En dat terwijl wij toch wel wat gewend zijn.

Een van de onderdelen die vandaag getraind werden was het verwijzen van "hoge" slachtoffers.

RHH ©  RHH ©  RHH ©  RHH ©  RHH ©

 

16 t/m 21 juni
RHH Meerdaagse bostraining in de Belgische Ardennen.

Ieder jaar keert de RHH terug naar de prachtige bosrijke omgeving van de Ardennen.

RHH ©  RHH ©

Deze keer stond de training in het teken van de GPS. Dankzij een schenking heeft de RHH een aantal GPS-en kunnen aanschaffen en was er ruimschoots de gelegenheid om ze uit te proberen.
Voorafgaand aan de praktijkoefeningen werd er eerst een theorie avond georganiseerd. De volgende morgen moesten er diverse opdrachten uitgevoerd worden. In groepjes van 4 ging men aan het werk. Ook was er de mogelijkheid om de kennis van Kaart en Kompas te verfijnen of nog even op te halen.

RHH ©  RHH ©

Maar natuurlijk is er ook heel wat afgezocht met de honden. De lange zoekacties waren goed voorbereid en het zoeken op linie bood een mooi samenspel tussen geleiders en hun honden. En dan is het weer jammer dat het voorbij is.

10 juni
RHH puintraining, Breda.

RHH © Onder warme weersomstandigheden werden er zaterdag een aantal inzetoefeningen voor de teams van de RHH georganiseerd.
Deze training vond plaats op het terrein van de firma Stolwerk in Breda.
Dankzij de bereidheid van 3 bezoekers werden alle honden in de gelegenheid gesteld vreemde slachtoffers te verwijzen. Op een ander gedeelte van het terrein werden een aantal oefeningen georganiseerd voor honden die nog niet aan een inzetoefening toe waren.

 

29 mei
De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben vanmiddag besloten een nationale hulpactie te starten voor de slachtoffers van de aardbeving op het Indonesische eiland Java onder het motto Aardbeving Java-help nu. Het Gironummer 555 ten name van SHO, Den Haag is hiervoor geopend. Via advertenties, radio-en tv-spotjes wordt het Nederlandse publiek opgeroepen zijn donaties over te maken.

RHH ©

29 mei
Inzetoefening RHH in samenwerking met de brandweer Noordwijk.

27 mei
Op het Indonesische eiland Java heeft een zware aardbeving plaats gevonden. De aardbeving had een kracht van 6.2 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag ten zuiden van de stad Yogyakarta.

Op dit moment is er nog geen verzoek voor hondenteams bij het Rode Kruis binnengekomen.

Het Nederlandse Rode Kruis
Yogyakarta ligt niet ver van de vulkaan Merapi, die de laatste tijd actief is. Het Rode Kruis had opvangkampen voor slachtoffers van de Merapi opgebouwd. Deze worden nu gebruikt voor de slachtoffers van de aardbeving. Een mobiel veldhospitaal in Atjeh dat gebruikt is voor de opvang en verzorging van slachtoffers van de tsunami is onderweg naar het rampgebied.

22 mei
Inzetoefening RHH in samenwerking met de brandweer Noordwijk.

21 mei
RHH Puintraining in Den Haag

Een gedeelte van Spoorwijk wordt op dit moment gesloopt en daardoor bij uitstek een geschikte locatie voor een RHH training. Tevens mochten wij twee bezoekers begroeten die een aantal maanden geleden ook aanwezig waren op een training en zich nu weer ter beschikking stelden als oefenslachtoffer.

Voor de 4 maanden oude Matze was het een spannende dag. RHH ©  RHH ©  RHH ©

Matze is een Duitse Herder reutje van RHH-hondengeleider Claudia. Een jonge hond doet indrukken op van het zoekgebied, wordt gedragen door verschillende leden en maakt kennis met oefenslachtoffers door middel van kleine spelletjes met zijn of haar favoriete speeltje. Een belangrijke periode waar zorgvuldig mee wordt omgegaan.

  

Hunter draait al weer een tijdje mee en is bekend met het zoeken naar het oefenslachtoffer. Het is prachtig om te zien hoe hij door een blik RHH © contact maakt met zijn baas of zich lang RHH © maakt om geur tot zich te nemen.

14 mei
RHH Puintraining in Sassenheim

In de Oranjebuurt staan bij een open geschoven hek die de afbraakstraat scheidt van de rijweg, de geselecteerde honden en een groep enthousiaste begeleiders. Gekleed in oranje overalls en met veiligheidsschoenen, helmen en handschoenen staan ze klaar om de puinhopen te beklimmen die slopers vrijdag in de te slechten huizen achter hebben gelaten. De RHH heeft van de Sassenheimse Woningstichting "De Vooruitgang" toestemming gekregen om in de reeds half afgebroken huizen hun trainingswerk te verrichten. Er worden over en weer grapjes gemaakt, maar als het signaal klinkt om naar binnen te gaan is het deelnemende team meteen zeer serieus.

RHH ©  RHH ©

Glas knerst onder de voeten, scheef gezakte deuren worden opzij geduwd, zaklampen flitsen naar de grond of er geen gaten zijn om in te vallen en dan gaat het licht naar boven of er niks kan instorten. Ook deze handelingen horen bij de training, omdat in gebieden waar een aardbeving heeft plaats gevonden een ongeluk in een klein hoekje schuilt.

Een krantenartikel en fotoreportage uit "De Teyding" over deze training is te vinden via deze link.

12 t/m 14 mei
Trainingsweekend RWO

Op uitnodiging van de RWO hebben een aantal RHH leden meegetraind in de schitterende bossen van Nunspeet en omgeving. Het was een goed georganiseerd weekend waarbij RWO-, KNON-, en RHH leden aanwezig waren. Er is in een heel prettige sfeer gewerkt aan het vlakterevieren op de verschillende niveau's van de honden. RWO, bedankt voor dit gezellige, leuke, leerzame weekend.

8 mei
Inzetoefening RHH in samenwerking met de brandweer Noordwijk.

Op deze maandagavond heeft de RHH meegewerkt aan een oefening van de brandweer Noordwijk. Een instorting van een flatgebouw was geënsceneerd waarbij 1 vrouw bedolven was onder puin. Nadat de RHH ter plaatse kwam heeft de inzetleider, samen met de bevelvoerder van de brandweer een schouwing gedaan van het rampterrein. Een schouwing is een verkenning van het inzetgebied waarbij alle informatie die van belang is voor een veilige reddingsactie verzameld wordt.

Na deze schouwing heeft de inzetleider zijn zoekplan opgesteld en heeft 2 RH-teams ingezet. Binnen korte tijd hadden beide honden aan hun geleiders duidelijk gemaakt waar het slachtoffer zich onder het puin bevond. Deze lokatie werd doorgegeven aan de bevelvoerder van de brandweer die vervolgens zijn mensen aan het werk kon zetten om het slachtoffer te bevrijden. Hierbij werd gebruik gemaakt van de nodige technische hulpmiddelen zoals hydraulische vijzels en kettingzagen. Onderwijl werd het slachtoffer gerustgesteld en op de hoogte gehouden van de vorderingen. Op deze manier werd het slachtoffer zeer professioneel bevrijd uit haar benarde positie.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde oefening. Op 15 en 22 mei zal deze oefening herhaald worden door andere leden van de RHH en van de brandweer.

29 april t/m zaterdag 6 mei
ÖKD Reddingshonden cursus, Oostenrijk.

Afgelopen week zijn een aantal leden van de RHH naar Oostenrijk geweest voor een reddingshondencursus bij de ÖKD. Heij met Joy, Marijke van Toor met Dana, Fredie van der Giessen met Toets, Uri Vecht met Gaia, Marjoleine van Doorn met Lieke, Marjolein Heij met Aydin, Claudia Petschull met Basil en Hans van Toor met Noack hebben zich verder bekwaamd in de verschillende klassen. Na een enerverende week zijn allen voor hun respectievelijke cursussen geslaagd.

Namens de overige leden van de RHH, Gefeliciteerd!

 

22 april
RHH Puintraining in Rotterdam.

Soms zit de moeilijkheid van een training niet in het vinden van de oefenslachtoffers, maar de locatie bereiken en kunnen parkeren. Deze training vond plaats op zaterdag aan de rand van een drukbezochte markt in Rotterdam. Met de nodige inventiviteit waren de teamleden in staat het sloopterrein te bereiken.

Na aankomst was er een briefing om de reeds bekende gevaren op het terrein en in de slooppanden te bespreken en er werden indelingen gemaakt van groepen en instructeurs. Na de briefing gingen de leden in groepen, van twee of meer, de panden schouwen. Om veiligheidsredenen mogen leden van de RHH niet alleen op het puin of in de slooppanden. Na het schouwen werd de informatie gedeeld met de andere groepsleden.

RHH ©  RHH ©  RHH ©  RHH ©

8 april
RHH Bostraining in Teteringen.

Door het gebrek aan een goede puinlocatie waren we genoodzaakt uit te wijken naar het bos. Dit keer werd de training gehouden in de buurt van de Vrachelse heide bij Teteringen. De ochtend begon met het indelen van de groepen, kennismaken met de bezoekers en verdere informatie die relevant kon zijn voor een goede trainingsdag. Ook de gevaren van een sterke wind of te verwachten onweer kwamen hierbij aan bod.

De aanwezige hondengeleiders werden verdeeld over twee groepen. Daarnaast was er een instructeur die uit die groepen een team haalde en die mee nam voor een lange zoekactie. Hierbij was ook iemand aanwezig die zich bezig hield met de instructie van het gebruik van GPS tijdens de zoektocht. Door de aanwezigheid van meerdere bezoekers waren alle honden in de mogelijkheid om "vreemde" oefenslachtoffers te vinden en verwijzen. De weergoden zorgden voor de nodige variatie, van heftige stortbuien tot een aangenaam zonnetje.

De RHH zou graag op de hoogte gesteld willen worden van eventuele slooplocaties. Misschien komt u iets tegen waarvan u denkt dat het voor ons interessant zou zijn.
U kunt dit melden via deze link. Waarvoor onze dank!

 

25 maart
RHH Bostraining in Ede.

Een training kent vele facetten van leerdoelen, bekend zijn het zoeken en verwijzen van een oefenslachtoffer en het doorzoeken na het vinden van een slachtoffer. Ook het kunnen samenwerken, op linie zoeken, met andere honden is in deze training aan bod gekomen. Niet alleen het zoeken moet harmonieus verlopen en de hondengeleiders moeten op elkaar zijn ingespeeld, maar ook het gedrag van de hond bij het slachtoffer is erg belangrijk. Er mag geen rivaliteit tussen de honden zijn. Dit kan immers leiden tot confrontaties waar niemand op zit te wachten. De honden van de RHH worden getraind om in goede harmonie een slachtoffer te verwijzen.

RHH ©  RHH ©

Naast de zoekacties is er de training op het bivak. Dit is de plaats waar de honden wachten tot zij aan de beurt zijn. Soms is dat de auto, maar ook een plaats in het bos kan hiervoor worden uitgekozen. De honden liggen dan aangelijnd bij de rugzak en hun waterbak. Het is van belang dat het, door de honden, als een veilige plek (comfort zone) wordt ervaren en dit rust biedt op het moment dat zij klaar zijn met een zoekactie. Op de bivak zijn altijd leden van de RHH aanwezig om contact met de honden te houden en zorg te dragen voor hun welbevinden. Voor menig wandelaar zal het een vreemd plaatje opleveren. Zoveel rugzakken en honden midden in het bos.

Na afloop van deze training is de RHH naar Duiven afgereisd alwaar de RHWW een BBQ georganiseerd had voor reddingshondengroepen waarmee samengewerkt wordt tijdens diverse inzetten. Dit was een gezellige en vooral nuttige samenkomst waarbij vele ervaringen in een rustige sfeer uitgewisseld konden worden.

23 maart
Inzetoefening RHH in samenwerking met de brandweer Nieuwegein.

5 maart
RHH Puintraining in Hoofddorp.

2 maart
Vandaag mocht de RHH een cheque ontvangen van de stichting "Kringloop Krimpen aan de IJssel". De opbrengst van de verkoop van ingeleverde artikelen wordt elk jaar verdeeld onder een aantal charitatieve instellingen.

RHH ©

Wat wordt het doel van de schenking:
Tijdens een zoekactie in dichte bossen of uitgestrekte velden is het van belang om goed vast te leggen waar je hebt gezocht en wat je nog moet afzoeken. Ook een juiste overdracht naar overheidsinstellingen, zoals daar zijn Politie en/of Brandweer, is van groot belang.
Met een inzet is het hebben van een Global Position System een uitkomst. Het registreert en legt vast. GPS is een positie-bepalingssysteem die gebruik maakt van satellieten. GPS helpt bij het vinden van een locatie en de richting die je volgt om bij een bepaald doel te komen. Daarnaast kan het afgezochte gebied in kaart worden gebracht via een computer.

Dankzij de hartverwarmende gift van de stichting "Kringloop Krimpen aan den IJssel" is het voor de Reddingshonden Hulpdienst Holland mogelijk geworden om over te gaan tot de aanschaf van een aantal GPS systemen. Een lang gekoesterde wens wordt vervuld.

 

18 t/m 25 februari
Trainingsweek lawinehond bij de ÖKD (Östereichischer Katastrophe Hilfsdienst) in Oostenrijk.

RHH ©

Ook dit jaar hebben een aantal leden van de RHH met hond deelgenomen aan de trainingsweek en examens lawinehond in Oostenrijk. Tijdens deze week wordt er samengewerkt met hondengeleiders uit o.a. Nederland, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Het hondenwerk bestaat uit het opsporen en verwijzen van slachtoffers onder de sneeuw.

RHH ©  RHH ©  RHH ©  RHH ©

Voor de geleiders komt daarbij sonderen, biepsen, maken van noodbivak en theorie over lawine’s, sneeuwkunde en het lezen van de hond. Ook wordt het geleerde tijdens een nachtoefening nogmaals in de praktijk gebracht. Na afloop is er de gelegenheid examen te doen op verschillende niveau’s. Van de RHH zijn alle teams geslaagd. Kortom weer een hele leuke, gezellige maar vooral leerzame week voor zowel de honden als geleiders.

RHH ©

22 februari Gelezen in de Telegraaf.

Binnenland di 21 feb 2006, 13:49

'Buitenlandse' teek niet zo zeldzaam

UTRECHT - De tekensoort die in het voorjaar van 2004 vier honden in Den Haag en Arnhem het leven kostte, komt op grotere schaal in Nederland voor dan werd gedacht. De teek heeft zich in Nederland gevestigd. Dat zei F. Jongejan, hoogleraar tropische diergeneeskunde aan de Utrecht Universiteit dinsdag.

Het gaat om de Dermacentor reticulatus, die tot enkele jaren geleden niet in Nederland voorkwam, maar vooral in Zuid-Frankrijk en in Slowakije leefde. Onderzoek heeft uitgewezen dat de teek op grote schaal voorkomt in Sint Philipsland, in het oosten van Zeeland en in het aangrenzende West-Brabant. Het gaat om verschillende natuurgebieden, vooral om nieuw natuurgebied in de vorm van verwaarloosde weiden. De teken zitten zowel op planten als op rundvee, zoals Schotse hooglanders, op pony's en op paarden.

Jongejan en zijn team hebben teken onderzocht die door dierenartsen in het hele land van honden zijn gehaald. Zo werd begin november een aantal Dermacentor-teken gevonden op honden die kort daarvoor in Zeeland waren geweest. Tot nu toe hebben de dierenartsen meer dan 2000 teken opgestuurd.

Het onderzoek van de faculteit diergeneeskunde heeft zich tot nu toe gespitst op het betrokken gebied, het is nog niet duidelijk of de teek ook in andere gebieden veelvuldig voorkomt. Het is ook mogelijk dat het elders alleen om geïsoleerde gevallen gaat. Het onderzoek loopt nog.

18 t/m 25 februari
Een aantal leden van de RHH zijn deze week naar Oostenrijk voor een lawinehondencursus/examen bij de Österreichischer Katastrophen Hilfsdienst (ÖKD).

11 februari
RHH puintraining, Breda.

De honden van de RHH worden getraind in het lokaliseren en verwijzen van levende slachtoffers. Tijdens de trainingen wordt er gebruik gemaakt van andere hondengeleiders die worden weggelegd als "slachtoffer", maar van nog meer belang zijn die bezoekers die zich aanbieden als "oefenslachtoffer". Leden van ons team onderzoeken de plaats (verstek) waar een oefenslachtoffer wordt verstopt. Er wordt in het bijzonder gekeken naar de veiligheid van de plaats. Het oefenslachtoffer krijgt een portofoon om contact te blijven houden met RHH leden.

RHH ©  RHH ©

Het slachtoffer wordt ingebouwd en weer wordt er gecheckt of het slachtoffer zich vertrouwd met de situatie voelt. Wanneer dat wordt bevestigd gaat men op afstand van het verstek staan. Op het moment dat de zoekactie begint wordt dit, per portofoon, doorgegeven aan het oefenslachtoffer. Gedurende de hele actie is er altijd contact.

RHH ©  RHH ©

Wanneer u ook interesse heeft om een keer als oefenslachtoffer te fungeren op een trainingsdag kunt u zich aanmelden, maar ook de melding van een slooplocatie voor een training wordt door ons zeer op prijs gesteld.

5 februari
Gezamelijk inzet van de RHH, RHWW, RWO en VRT.

Na een verzoek tot medewerking, door de Reddingshondenwerkgroep Westervoort, hebben de leden van de RHH hun assistentie verleend bij een grote zoekactie met meerdere reddingshondengroepen uit Nederland. Aanwezig waren de RHH, RHWW, RWO, en de VRT. In totaal waren er 24 honden en 42 mensen betrokken bij deze actie. De inzet was aangevraagd in verband met een vermissing van een 62 jarige mevrouw.

RHH ©  RHH ©

De zoekactie vond plaats in de omgeving van Waardenburg. Bij de plaatselijke crossclub was er een centrale commandopost ingericht en vond er een briefing plaats voor alle teams. Tijdens de zoekactie werd er gebruik gemaakt van portofoons en werden de doorzochte gebieden geregistreerd door een GPS. Dit Global Position System brengt in kaart waar de teams hebben gezocht en welke gebieden er nog bekeken moeten worden.

RHH ©  RHH ©

Het zoekgebied bestond uit loofbomen, boomgaarden en weilanden met veel greppels en sloten. Door de medewerking van eigenaren waren de terreinen toegankelijk voor onze teams.
Ondanks alle inspanningen heeft het niet tot het gewenste resultaat geleid. We hadden het graag anders gezien en wensen de familie veel sterkte toe.

 

29 januari
De Chinese jaartelling staat nu op 4703, dit is het jaar van de hond...!

28 januari
RHH Bostraining in Oosterhout.

Een frisse start op deze zaterdag in de bossen bij Oosterhout. De temperatuur lag rond het vriespunt, maar de eerste zonnestralen waren te ontdekken. Bij deze temperaturen is het van belang om de oefenslachtoffers niet te lang te laten liggen en snel te wisselen. Er werd getraind in drie groepen, waarvan 1 groep deelnam aan een lange zoekactie. Daarbij werd gebruik gemaakt van twee honden en hun geleider. Zij startten tegelijk na een uitleg van de coördinator.

RHH ©

Ook bij de start van een oefensituatie vind er van te voren een instructiemoment plaats. Dat kan gaan over de begrenzingen van het zoekgebied, het voorgenomen doel van de geleider of een extra aandachtspunt n.a.v. een vorige training. Er is immers altijd wat te leren.

15 januari
RHH Inzetoefening Breda.

Een groot gedeelte van deze trainingsdag werd benut voor de uitvoering van een oefeninzet. Om de inzet zo realistisch mogelijk te laten verlopen werd er gewerkt vanuit een in scène gezette calamiteit.
Er werd een verzoek tot assistentie gedaan door de brandweer Breda in verband met de vermissing van een onbekend aantal slachtoffers bij een explosie van een fabriek. Ten tijde van de explosie waren er bezoekers aanwezig op het terrein.
Medewerkers van het Erasmus M.C. uit Rotterdam waren als oefenslachtoffer verstopt, hetgeen door de RHH zeer werd gewaardeerd. Tijdens de inzet waren er ook observatoren aanwezig en iemand van de pers.

RHH ©

Het inzetteam bestond uit een coördinator, 2 inzetleiders, logistieke medewerkers en hondenteams. Alle leden moesten zich verzamelen op een vooraf aangegeven straat in Breda en kregen daar te horen, via portofoon, waar de exacte locatie van de oefeninzet zou zijn.

In het rampgebied vond er een tweede overdracht plaats tussen de brandweercommandant en de coördinator van de RHH. Laatstgenoemde zorgde voor een vlotte briefing naar de teams en al snel werd het terrein ingedeeld in twee zoekgebieden en kon men aan het werk. Binnen een aantal minuten was het eerste slachtoffer al gevonden. Wanneer een slachtoffer is gevonden en geborgen wordt er nog een tweede zoekactie gestart bij dezelfde plaats. Dit gebeurt om er zeker van te zijn dat er geen ander slachtoffer is achter gebleven.

RHH ©  RHH ©  RHH ©  RHH ©

Na de inzet vond er een evaluatie plaatst waarbij de waarnemers en de brandweercommandant hun bevindingen gaven. Ook de oefenslachtoffers namen van de gelegenheid gebruik om hun ervaringen met de groep te delen. Zij spraken hun waardering uit en boden onmiddellijk aan om nog een keer behulpzaam te willen zijn bij een training. Rest mij nog u mede te delen dat alle oefenslachtoffers zijn gevonden door de honden binnen de vooraf vastgestelde tijd voor de zoekactie. Een zeer geslaagde oefening!

1 januari
Jaaroverzicht 2005 van de voorzitter van de RHH. (meer...)

R eddingshonden H ulpdienst H olland / SARdogs Holland in 2005

Van de voorzitter.

Ook dit jaar ontkwam de mensheid niet aan natuurrampen.

Overstromingen en aardbevingen deden zich voor. Velen overleefden de rampen niet. De overlevenden moeten verder met verdriet, trauma en leren leven met het verlies van dierbaren. Wij als Stichting Reddingshonden Hulpdienst Holland (RHH) wensen ze daarbij heel veel sterkte en wijsheid.

De leden van de stichting Reddingshonden Hulpdienst Holland hebben in 2005 met de honden weer hard getraind om bij een ramp of vermissing klaar te staan. Het aantal honden dat op inzetniveau is gekomen is gestegen en de "nieuwe" zijn hard op weg om de inzetbaarheid te bereiken. Dat doet mij als voorzitter deugd. Inzetbaarheid is de doelstelling en ik zie dat de leden daar ook met volle overgave naar toe werken.

De RHH ook weer gegroeid. Twee aspiranten konden met hun hond toetreden. Daarnaast is iemand bereid gevonden om de RHH ten tijde van een inzet te ondersteunen om een bivak op te zetten en te onderhouden en zich logistiek voor de RHH in te zetten. In een tijd waarin vrijwilligers zich niet meer zo gemakkelijk aanmelden is het een prima ontwikkeling voor de RHH.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft uitgesproken om het contract met de RHH stilzwijgend te verlengen. Een prima zaak en hieruit blijkt dat de RHH zich als een goede partner heeft ingezet om bij een ramp daadwerkelijk hulp ter plaatse te bieden.

De RHH heeft in 2005 diverse inzetten gehad in verband met vermiste personen in bosrijke percelen en duingebieden. Het is indrukwekkend om te zien hoe de leden zich inzetten om deze hulp te verlenen. Als het slachtoffer dan ook daadwerkelijk gevonden wordt, is de doelstelling bereikt. De nabestaanden kunnen afsluiten en het rouwproces kan beginnen. Nooit gevonden worden geeft zoveel twijfel en extra verdriet. De RHH leeft mee met de nabestaanden om het verlies en het verdriet van hun dierbare.

Na de aardbeving in Pakistan en India heeft de RHH, op verzoek van het Rode Kruis, drie dagen stand by gestaan om bij een hulpaanvraag uit het rampgebied onmiddellijk te kunnen vertrekken.

Door wetenschappers wordt herhaaldelijk gezegd dat grote aardbevingen en andere rampen de aarde bedreigen. Ik spreek de hoop uit dat 2006 een ramploos jaar wordt. Indien zich onverhoopt toch weer een ramp voordoet, zijn wij in staat om met een goed team, die hulp te verlenen die van ons verwacht wordt.

De sponsoren en anderen die de RHH een warm hart toedragen hebben ons ook in 2005 gesteund. Dat is van groot belang om ons werk te kunnen doen. Zonder deze steun kunnen wij onze doelstelling niet bereiken.

 

RHH © |

 

Ik waardeer deze steun dan ook bijzonder en spreek de hoop uit dat wij als RHH op deze steun mogen blijven rekenen.

 

Het zoeken naar overlevenden is onze taak en daar zijn wij goed in.

 

Cor Loosschilder

Voorzitter Reddingshonden Hulpdienst Holland.
(Sardogs Holland)