<< 2004Nieuws in 20052006 >>

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

31 december
Jaaroverzicht 2005 van de voorzitter van de RHH. (meer...)

R eddingshonden H ulpdienst H olland / SARdogs Holland in 2005

Van de voorzitter.

Ook dit jaar ontkwam de mensheid niet aan natuurrampen.

Overstromingen en aardbevingen deden zich voor. Velen overleefden de rampen niet. De overlevenden moeten verder met verdriet, trauma en leren leven met het verlies van dierbaren. Wij als Stichting Reddingshonden Hulpdienst Holland (RHH) wensen ze daarbij heel veel sterkte en wijsheid.

De leden van de stichting Reddingshonden Hulpdienst Holland hebben in 2005 met de honden weer hard getraind om bij een ramp of vermissing klaar te staan. Het aantal honden dat op inzetniveau is gekomen is gestegen en de "nieuwe" zijn hard op weg om de inzetbaarheid te bereiken. Dat doet mij als voorzitter deugd. Inzetbaarheid is de doelstelling en ik zie dat de leden daar ook met volle overgave naar toe werken.

De RHH ook weer gegroeid. Twee aspiranten konden met hun hond toetreden. Daarnaast is iemand bereid gevonden om de RHH ten tijde van een inzet te ondersteunen om een bivak op te zetten en te onderhouden en zich logistiek voor de RHH in te zetten. In een tijd waarin vrijwilligers zich niet meer zo gemakkelijk aanmelden is het een prima ontwikkeling voor de RHH.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft uitgesproken om het contract met de RHH stilzwijgend te verlengen. Een prima zaak en hieruit blijkt dat de RHH zich als een goede partner heeft ingezet om bij een ramp daadwerkelijk hulp ter plaatse te bieden.

De RHH heeft in 2005 diverse inzetten gehad in verband met vermiste personen in bosrijke percelen en duingebieden. Het is indrukwekkend om te zien hoe de leden zich inzetten om deze hulp te verlenen. Als het slachtoffer dan ook daadwerkelijk gevonden wordt, is de doelstelling bereikt. De nabestaanden kunnen afsluiten en het rouwproces kan beginnen. Nooit gevonden worden geeft zoveel twijfel en extra verdriet. De RHH leeft mee met de nabestaanden om het verlies en het verdriet van hun dierbare.

Na de aardbeving in Pakistan en India heeft de RHH, op verzoek van het Rode Kruis, drie dagen stand by gestaan om bij een hulpaanvraag uit het rampgebied onmiddellijk te kunnen vertrekken.

Door wetenschappers wordt herhaaldelijk gezegd dat grote aardbevingen en andere rampen de aarde bedreigen. Ik spreek de hoop uit dat 2006 een ramploos jaar wordt. Indien zich onverhoopt toch weer een ramp voordoet, zijn wij in staat om met een goed team, die hulp te verlenen die van ons verwacht wordt.

De sponsoren en anderen die de RHH een warm hart toedragen hebben ons ook in 2005 gesteund. Dat is van groot belang om ons werk te kunnen doen. Zonder deze steun kunnen wij onze doelstelling niet bereiken.

 

RHH © |

 

Ik waardeer deze steun dan ook bijzonder en spreek de hoop uit dat wij als RHH op deze steun mogen blijven rekenen.

 

Het zoeken naar overlevenden is onze taak en daar zijn wij goed in.

 

Cor Loosschilder

Voorzitter Reddingshonden Hulpdienst Holland.
(Sardogs Holland)

18 december
RHH Puintraining, Breda.

De laatste training van het jaar 2005 voor de leden en hun honden vond plaats op een fabrieksterrein in de gemeente Breda. Gezien de weersomstandigheden was het van belang om rekening te houden met ijsvorming op het puin. Niet alleen was het glad, maar ook het puin lag op sommige plekken erg los. Dit heeft gevolgen voor de stabiliteit van de geleider.

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd u te laten genieten van het zoekwerk van onze honden door foto's te plaatsen op onze site. Vandaag laten wij u zien hoe ingespannen een hondengeleider kan staan wanneer zijn of haar hond aan het werk is. Je hoort de hoofden bijna kraken...

En de hond... die kijkt en denkt "Wat een heerlijke dag was het vandaag weer!"

Wij wensen u al het goede voor het jaar 2006 en danken u voor uw belangstelling.

12 december

Maandag 12 december 2005 is Janey , voor velen bekend als Sjaantje, na een prachtig hondenleven overleden. Janey heeft bij de RHH een onvergetelijke indruk achter gelaten.

11 december
RHH extra puintraining in Oss.

 

27 november
RHH puintraining op het voormalige MEOB terrein in Oegstgeest.

Op deze locatie hebben we 1 maand geleden ook getraind. Het gehele terrein had nu een totaal andere aanblik dan de vorige training, wat perfect is voor ons doel. We proberen iedere training steeds weer onbekende situaties op te zoeken, zodat zowel de honden als de geleiders alert blijven. Deze keer zijn er vooral oefeningen opgezet om de hond zo duidelijk mogelijk te laten verwijzen (= aangeven waar het slachtoffer ligt). Tijdens een training proberen we zoveel mogelijk vormen van verwijzing uit de hond te halen, bijv. krabben, doordringen, piepen, blaffen etc. Er werden dus verschillende verstekken (= verstopplaats slachtoffer) opgezocht, waarbij de hond alles uit de kast kon halen om het de geleider duidelijk te maken van "Baas, ik heb hier iets gevonden". Met super veel enthousiasme hebben de honden kunnen werken aan het doordringen tot bij het slachtoffer.

19 november
RHH extra puintraining.

Omdat de geplande training van vorige week niet door kon gaan vanwege een inzet, is er vandaag een tussendoor training georganiseerd. Deze keer was de locatie het voormalige Spaarne ziekenhuis te Haarlem. Op erg mooi, maar soms ook moeilijk puin hebben de honden en geleiders zich weer heerlijk kunnen uitleven.

Ondanks al het betonijzer en los liggend puin heeft Ayla zich prima tot het verstopte slachtoffer doorgewerkt.

12 november
Succesvolle inzet in Lunteren.

De RHH heeft vandaag, samen met de RHWW en RWO, meegewerkt aan een gezamenlijke zoekactie naar, een sinds 19 oktober, vermiste vrouw (35) uit Zwolle. Het verzoek kwam van de RHWW die op haar beurt een verzoek gekregen had van de politie.
22 reddingshonden en 36 personen zijn ingezet. In de loop van de middag is het lichaam van de vermiste vrouw door één van de reddingshondenteams gevonden.

De RHH wenst de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

 

30 oktober
RHH gezamelijke inzet Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Op verzoek van de Reddingshonden Werkgroep Westervoort (RHWW) heeft de RHH meegewerkt aan een gezamenlijke zoekactie naar een sinds 10 oktober vermiste vrouw. De politie had het verzoek gedaan bij de RHWW. Gezien de grootte van het zoekgebied zijn meerdere reddingshondengroepen gevraagd om deel te nemen aan deze inzet. Behalve de RHH hebben ook de RWO, VRT en RHWZ gehoor gegeven aan deze oproep waardoor er in totaal 29 reddingshonden en 50 vrijwilligers ingezet werden.
Dankzij de medewerking van Natuurmonumenten hebben we een deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland nabij Zandvoort en Bloemendaal kunnen doorzoeken.
Helaas heeft deze zoekactie nog geen resultaat opgeleverd.

29 oktober
RHH puintraining - Oegstgeest

Het terrein van het voormalige Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) bood genoeg uitdaging voor de leden van de RHH en hun honden. Er waren halfgesloopte gebouwen te vinden, voldoende randpuin en diverse gaten in en rond deze locatie om onze "oefenslachtoffers" te kunnen verstoppen. Onder randpuin verstaan we het puin dat aan de buitenkant van een ingestort gebouw te vinden is. Ook daar kunnen zich immers slachtoffers bevinden.

Op deze training is dit puin voor meerder doeleinden gebruikt. Als zoekgebied, maar ook als puinloop oefening voor jongere honden. Het uitgangspunt is dan niet het vinden van een slachtoffer, maar het veilig en vertrouwd voort bewegen over het puin.

De training werd bezocht door een bezoeker en een journalist van de Oegstgeester Courant.

19 oktober
RHH bezoekt REASeuro te Riel.

Op uitnodiging van Riel Explosive Advice and Services Europe BV mochten leden van de RHH afgelopen woensdag een kijkje nemen bij een training van enkele honden van deze organisatie.
De middag begon met een introductie over het bedrijf door de heer Ron Frickel, hoofd opleidingen. Tijdens de presentatie werd al snel duidelijk hoe uitgebreid het aanbod van dit bedrijf is. Counter Terrorism activities, education, explosive remnants of war en wereldwijd inzetbaar. REASeuro beschikt over verschillende trainingslocaties in binnen- en buitenland.

Voor ons was het kennismaken met de instructeurs, opleiding explosieven - honden, de heren Reiniers en Peter Geurts een buitengewone ervaring. We werden in de gelegenheid gesteld om te kijken bij diverse onderdelen van het zoekwerk door de honden. Het doorzoeken van een ruimte waar een verdacht pakket aanwezig kon zijn werd getoond door een aantal jonge honden en doorgewinterde routinier.

Ook de sorteerproef kwam aan bod. Verschillende buisjes werden op een rij verstopt en diegene met de lucht van een explosief gevaarlijke substantie moest worden verwezen.

De dag werd afgesloten met een zoekactie in een kantoorpand. Wanneer je echter hondengeleiders bij elkaar plaatst is het moeilijk afscheid nemen. Tot laat werd er nog gesproken over de opgedane indrukken. Een waardevol bezoek.

16 oktober
RHH Puintraining in Haarlem.

De afgelopen week heeft voor alle teamleden sterk in het teken van de aardbeving in Pakistan gestaan. Zondagmorgen 9 oktober kwam het telefoontje van het Rode Kruis om stand-by te staan. Dit heeft tot maandagmiddag geduurd. Uiteindelijk heeft het tot een inzet niet mogen komen. Vanuit die gedachte was het voor het team erg belangrijk om elkaar weer te spreken en te evalueren. Ieder kreeg de gelegenheid om aandachtspunten aan te dragen.

SHO starten nationale actie voor slachtoffers aardbeving Pakistan.
De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben op zondag 9 oktober besloten een nationale hulpactie te starten voor de slachtoffers van de aardbeving in Zuid-Azië onder het motto "Help slachtoffers aardbeving Pakistan".
Het gironummer 800 800 ten name van SHO, Den Haag is hiervoor speciaal geopend. Op dit nummer kan het Nederlandse publiek zijn donaties overmaken.

De puintraining werd bezocht door twee bezoekers. Doordat de aanwezige leden in twee groepen werden verdeeld kregen alle honden de gelegenheid om te trainen met "vreemde" slachtoffers. De oefenslachtoffers werden na de lunch gewisseld.

Veiligheid is een belangrijk onderdeel in de training. Immers, het uitsluitend kijken naar de zoekende hond (foto 1) zou de geleider in een gevaarlijk situatie kunnen brengen. Een zuchtje wind kan de stenen midden pilaar om laten gaan. (foto 2) Wanneer je te dicht bij het pand staat of niet naar boven kijkt, bij het betreden ervan, kan dit grote gevolgen hebben.

11 oktober
De RHH gaat niet op inzet naar Pakistan.

Het Rode Kruis heeft nog geen verzoek gekregen om hulp van de Rode Halve maan. Daarnaast is de infrastructuur zo beschadigd dat het transport ter plaatse ook een groot probleem is.

Wij wensen een ieder in het rampgebied erg veel sterkte.

8 oktober
In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een zware aardbeving plaatsgevonden in Zuid-Azië. De beving had een kracht van 7.6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ongeveer zo'n 90 kilometer ten noord-noordoosten van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Ook gedeelten van India en Afghanistan werden getroffen. Er zijn inmiddels al meerdere bevingen waargenomen.

RHH ©

Het sturen van hondenteams vindt alleen plaats bij een verzoek, aan het Internationale Rode Kruis, door het getroffen land. Het kan zich voordoen dat een land afziet van internationale hulpverlening.

Op dit moment staat de RHH stand-by in afwachting van een eventuele oproep.

1 oktober
RHH Bostraining - Oosterhout/Dorst

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen teken in Nederland worden aangetroffen tussen maart en oktober. Aangezien teken zich verschuilen in bossen en struikachtige gebieden lopen onze honden een grote kans om de gastheer/dame te worden voor 1 of meerdere teken. Niet alleen in Nederland, maar ook de trainingen in de Ardennen, Zwitserland en andere Europese landen verhogen het risico. De belangrijkste ziektes die door teken kunnen worden overgebracht zijn Ziekte van Lyme, Babesiose en Ehrlichiose.

De Reddingshonden Hulpdienst Holland is dan ook erg blij met de bijdrage van Intervet Nederland BV.

Alle RHH-honden kunnen nu gebruik maken van de Scalibor- protectorband waardoor zij beter beschermd zijn tegen teken en zandvliegjes.

 

18 september
RHH puintraining - Rotterdam, Charlois

Soms zijn het niet de momenten van de training die je wilt delen,maar zo'n speciaal moment erna. Jonge hondjes storten zich vol overgave in het zoekwerk. Heerlijk over dat puin gaan, wel een beetje weten wat de bedoeling is. Maar vaak nog zo ontroerend onervaren. Een slachtoffer vinden, maar wat doe je dan met die deur die ervoor zit. Hoe kom je er bij? Ergens over heen willen springen, maar dat is te gevaarlijk. Toch even stiekem proberen, een aanloopje? Iedereen in onze groep geniet van de ontdekkingen door zo'n nieuwkomer.

En na al dat zoeken komt er een moment van totale vermoeidheid. Je wil slapen en het maakt eigenlijk niet meer uit waarop en waar. Baasje weg? Dan komt er een stoel vrij...

 

21 augustus
RHH inzet.

Op verzoek van de Reddingshonden Werkgroep Westervoort heeft er gezamenlijke zoekactie plaatsgevonden in de omgeving van Ede. Een man werd sinds begin juli vermist. De RHH was vertegenwoordigd met 6 hondenteams, 1 coördinator, 2 inzetleiders en logistieke ondersteuning. Naast de RHH namen RHWW, RWO, en VRT deel aan deze inzet.

De vermiste is gevonden. Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

14 augustus
RHH puintraining in Rotterdam.

Het centrum voor Verpleegzorg en Reaktivering was zaterdag de locatie waar een puintraining plaats vond. Speciaal waren de twee bezoekers van die dag. Namelijk de fokkers van één van onze jonge honden. Zij waren geïnteresseerd in de ontwikkeling van hun Labrador en de trainingswijze van de RHH.

Er werd getraind in twee groepen. De eerste groep nam de hoogste drie verdiepingen en maakte daar een bivak voor de honden. De tweede groep maakte gebruik van de laagste 3 verdiepingen en werkte vanuit de auto (de hond wacht daar tot hij aan de beurt is om te zoeken). In beide situaties is er altijd iemand aanwezig om zicht op de groep honden te houden.

In de restanten van het gebouw waren diepe gaten te vinden, die samen met de sterke wind, voor verassende geurstromen zorgden. Dit vroeg om inzicht van de geleider. De hond moet de ruimte krijgen om de geur uit te werken en te komen tot bij de juiste plek van het slachtoffer.

 

30 juli
RHH puintraining in Breda.

In een periode van vakantie is het erg moeilijk om aan een slooplokatie te komen. Soms wordt er gekozen voor een bostraining, maar deze keer was de RHH in de gelegenheid om gebruikt te mogen maken van de puinkrakerij van de firma Stolwijk. Het bouwen van een verstek ( plaats waar een slachtoffer wordt verstopt) werd bepaald door het aanwezige materiaal op het terrein. In het ochtendprogramma was een hindernis-circuit opgenomen.

Kim Vellekoop wordt van harte welkom geheten, als aspirantlid, bij de RHH.

Kim en haar hond Spook zijn inmiddels 6 keer aanwezig geweest als bezoeker. Spook (kruising) is geboren op 19 mei 2004.

24 juli
RHH bostraining op de Rucphense heide.

2 juli
RHH puintraining in Hillegom.

Het oude studio / partycentrum Treslong werd gesloopt en de RHH werd in de gelegenheid gesteld om daar te trainen. De leden werden in twee groepen ingedeeld en beide groepen mochten een lange inzetoefening voor de andere groep organiseren. Een uitdaging dus. Dit soort opdrachten nodigen natuurlijk uit om alles uit de kast te halen om het voor de ander zo uitdagend mogelijk te maken. Er valt te denken aan het verstoppen van voedsel of een "nep" verstek bouwen. Maar ook meerder slachtoffers bij elkaar was een optie.

Voor de oefeningen werden er afspraken gemaakt met de "oefen" slachtoffers. Veiligheid moet gewaarborgd blijven. Elk slachtoffer was voorzien van portofoon. Na de briefing werden de slachtoffers verstopt en kon de inzetoefening beginnen. Bij deze training waren twee nieuwe bezoekers aanwezig.

Tijdens de inzetoefeningen werden de verrichtingen bekeken door observatoren die hun ervaringen naar voren brachten tijdens de evaluatie.

 

30 juni
De RHH hecht eraan het volgende mede te delen:

Onze honden worden getraind met behulp van "oefenslachtoffers". Dit zijn vrijwilligers, die zich hebben aangemeld via de site van de RHH. Zij worden op een training verstopt en de honden moeten hen verwijzen.
Speurhonden van de RHH worden dan ook ingezet om lévende slachtoffers te verwijzen (lokaliseren).

Wij hebben derhalve géén menselijk weefsel nodig om onze honden te trainen en maken daar dus ook geen gebruik van.

17 t/m 22 juni
RHH Training in de Belgische Ardennen.

Ieder jaar zijn de leden van de RHH te vinden in de Belgische Ardennen voor een training van een aantal dagen. Naast de bringsel- en inzetoefeningen probeert de organisatie altijd een extra uitdaging aan te bieden.

Dit jaar werd dat een grotten- en oriëntatietocht voor baas en hond.

Door de medewerking van Free Style Projects was het mogelijk om de grotten van Eprave te bezoeken onder begeleiding van gids Pascal.

In het begin was het nog stahoogte en iedereen bleef redelijk schoon...

Naarmate we verder in de grotten kwamen werd het kruiphoogte en kregen zowel hond als geleider dezelfde kleur.

Oppakken, doorgeven, vertrouwen hebben in de baas... het kwam allemaal aan bod voor de honden.
Voor de geleiders was het ook een zeer leerzame ervaring.

Na afloop kon iedereen zich afspoelen in het riviertje de L'Homme.

Het tweede onderdeel van die dag was een oriëntatietocht voor geleider met 1 of meerdere honden. Gebruik makende van kompas en onderweg te vinden aanwijzingen was het de bedoeling om binnen een bepaalde tijd aan te komen op de eindlocatie.

Er werden twee groepen samengesteld en al gauw was het wedstrijd element aanwezig. Wie klom er net iets sneller over de bron, wie had de eerste aanwijzingen te pakken en waar kun je zo snel mogelijk het water over? Ook de weersomstandigheden zorgden voor een extra belasting. En wat kan het oversteken van een klein riviertje dan voor verkoeling zorgen. Na afloop van de tocht was er gezorgd voor verrukkelijke koude softdrinks.

12 juni
RHH Puintraining in Den Haag.

De leden van de RHH zijn als vrijwilliger aangesloten bij de stichting. Na een periode als aspirant zijn ze uiteindelijk kaderlid geworden. Dat aspirant-schap is vaak een gevolg van een aantal bezoeken van een geïnteresseerde hondeneigenaar. Na een aantal deelnames aan trainingen, waarvan de eerste zonder hond, bestaat er de mogelijkheid om dit aspirant-schap aan te gaan.
Op de training in Den Haag was het zover. De heer Uri Vecht werd, na wederzijdse instemming, aspirantlid van de RHH.

Samen met zijn Australian Kelpie "Gaia Mate for Life" hoopt de RHH tot een goede team uitbreiding te komen. Uri en Gaia worden welkom geheten.

 

29 mei
RHH Puintraining in het voormalig Andreas Ziekenhuis Amsterdam.

Opwaaiend stof, loshangend draadijzer, verschuivende betonstukken en losvallend puin. Het was er allemaal. En het blijft indrukwekkend. Goed kijken waar je loopt, proberen je balans te vinden en tegelijkertijd zicht op de zoekende hond houden. Ook nog luisteren naar de opmerkingen van de instructeurs en daar waar nodig toepassen. Er gebeurt heel wat op de trainingsdagen van de RHH.

Door de aanwezigheid van de S.R.D.C.N. was er de mogelijkheid om voor elkaar een aantal inzetoefeningen te organiseren. Kijken naar elkaar en het uitwisselen van ervaringen zorgen voor een verdieping van de training. Naast de leden van de RHH was er ook een bezoeker met hond aanwezig...

Wat zou uw hond hier van vinden? En spreekt het u ook aan... Bezoekers kunnen, na aanmelding via onze site, een training van de RHH bijwonen

Vandaag is er een nieuwe telg gestart met zijn eerste kennismaking op de puinlocatie. Wij hebben het genoegen u voor te stellen aan;

Plain Hunter

Ras:Mix breed Labrador
Geboren: 22 november 2004 te Bronkhorst

Samen met zijn baas, Ron Barbier, heeft Hunter deze zondag een onvergetelijke indruk bij ons achtergelaten.

18 t/m 21 mei
Tot en met zaterdag aanstaande is de RHH aanwezig op de IVIC'05 in het autotron te Rosmalen. IVIC'05 (voorheen bekend als vakbeurs Ramp(en)Bestrijding) is het grootste, meest complete en best bezochte (ruim 17.000 bezoekers tijdens de editie 2003) hulpverleningsevenement in de Benelux.

De RHH is aanwezig met honden en verzorgt twee keer per dag een demonstratie op een daarvoor aangelegde puinlocatie. Naast de demonstratie staan leden van de RHH u te woord in een informatiestand en kunt u terecht met al uw vragen. Wij kijken uit naar uw komst.

30 april t/m 8 mei
Diverse leden van de RHH nemen deel aan een reddingshondencursus bij de ÖKD in Oostenrijk. (meer...)

Zaterdag 30 april 2005:

De cursus is begonnen met theorie over het zoeken van de honden en theorie over het lijnspeuren.

Zondag 1 mei 2005:

RHH © | RHH © | 's-Ochtends puintraining in Wenen. De puinlocatie was de staatsdrukkerij die gesloopt werd. Mooie locatie waar we intensief gebruik konden maken van de kelderruimtes onder het puin.

's-Middags is er voor de beginnnende honden begonnen met de aanvangsoefeningen van het lijnspeuren met een slachtoffer op het eind van het spoor. Daarna hebben alle honden vlakterevier oefeningen gedaan. De dag is afgesloten met theorie over het verwijzen van de slachtoffers.

Maandag 2 mei 2005:

Na de theorie 's-ochtends zijn we het bos in gegaan. Er is in 2 groepen gewerkt. De ene groep is begonnen met lijnspeuren terwijl de andere groep in een linie bosterrein afzocht. Daarna zijn de groepen gewisseld.

RHH © |

's-Middags zijn we opnieuw het bos ingegaan en hebben alle honden langere zoekacties gedaan. Ondanks het warme weer (25 graden) heeft iedereen prima gewerkt.

Dinsdag 3 mei 2005:

RHH © | Na de theorie zijn we in 2 groepen het bos in gegaan.
De ene groep is gaan lijnspeuren waarbij vooral getraind is op wisselingen van terrein (gras-zand-bos).
Verder zijn er enkele sorteer oefeningen gedaan. De andere groep heeft het vlakterivieren getraind waarbij voor iedere oefening ieder zijn doelstelling van die zoekactie moest aangeven.

RHH © | 's-Middags weer theorie en 's-avonds zijn we weer naar Wenen vertrokken voor een inzetoefening op het puin in een groot pand met bovenverdieping en een binnenplaats, waarin 4 slachtoffers dusdanig verstopt waren dat 1 slachtoffer van 3 totaal verschillende kanten aangegeven zou kunnen worden.

Woensdag 4 mei 2005:

Na een erg korte nacht zijn we om 08.00 uur weer met theorie begonnen waarbij de nachtoefening is besproken. Daarna is er in 2 groepen een zgn. "entloze farhte" gelopen. De honden moesten om de beurt een stuk van het spoor uitwerken om uiteindelijk bij het slachtoffer uit te komen.

RHH © | 's-Middags is er weer aan het vlakterivieren gewerkt, waarbij de ene groep lange zoekacties had en de andere groep 2 slachtoffers na elkaar, waarbij 1 van de slachtoffers op een houtstapel lag. 's-Avonds tijdens de theorie zijn middels video-opnamen de oefeningen van vandaag besproken.

Donderdag 5 mei 2005:

's Ochtends zijn we in 2 groepen het bos in gegaan. De ene groep heeft weer een Entlose Färthe gedaan met aan het eind een slachtoffer.
RHH © | De andere groep heeft weer speuroefeningen gedaan waarbij o.a. extra aandacht besteed is aan de aanzet, verwijzen van de voorwerpen en een verleidingsspoor.

's Middags zijn we weer het bos in gegaan en hebben we Kettensuche getraind. Hierbij lopen de RH teams op linie en zoeken een perceel bos af. Helaas is deze oefening afgebroken wegens een flinke onweersbui.

's Avonds zijn we weer naar Wenen vertrokken voor een avond/nachtoefening op het puin.
Tijdens de nachtoefening is in groepen van 2 RH-teams een voormalige kazerne afgezocht.
Alle honden hebben keurig gezocht en verwezen in het donker.

Vrijdag 6 mei 2005:

RHH © | Na de laatste theorie was het schriftelijke examen. 's-Middags zijn we het bos in gegaan voor een "kette suche", waarbij alle 4 de slachtoffers gevonden zijn. 's-Avonds was de diploma uitreiking.

Alle RHH teams zijn geslaagd. Fredie met Toets en Marjoleine met Lieke voor de RH "Grundkurs", Marjolein met Aydin voor RH II, Claudia met Basil voor de RH "Einzats". met Joy heeft deelgenomen aan de "Grund Gästeklasse".

Namens de rest van de RHH, allemaal van harte gefeliciteerd!

 

23 april
RHH Puintraining in het voormalig Andreas Ziekenhuis Amsterdam.

9 april
RHH Bostraining in Ede.

Naast het individuele zoeken zullen honden en hun geleider ook op linie moeten kunnen werken. Daar is deze dag veel aandacht aan besteed. Groepen van drie teams werden met ondersteuning van een inzetleider letterlijk het bos ingestuurd. Opdracht... lokaliseer het slachtoffer.
De RHH werkt uitsluitend met levende slachtoffers die door een coördinator of instructeur worden verstopt. Wanneer een bezoeker deelneemt aan een trainingsdag wordt aan haar/ hem ook gevraagd om een keer slachtoffer te zijn. Vaak een onvergetelijke gebeurtenis.

Wanneer een slachtoffer wordt gevonden is het van belang om veel aandacht te besteden aan de beloning ( buitdeling) van de hond. Wat een heerlijke brokjes komen dan te voorschijn.

7 april
RHH Lezing Hardinxsveld-Giessendam

Enkele leden van de RHH hebben een lezing verzorgd voor de Volksuniversiteit.

 

20 maart
RHH Bostraining in Oosterhout.

Twee nieuwe honden deden hun intrede in het trainingsprogramma. Wij laten u kennis maken met de eerste ervaringen van pup Joy en Sheela van 1 jaar bij een training in het bos. Sheela of the Riverfront is een Australian Shepherd. Geboren 19 maart 2004.

Voor Sheela werd er gebruik gemaakt van een slachtoffer dat weg rent met haar speeltje en uitzicht verdwijnt.Op die manier worden de eerste stappen gemaakt met het zoeken. Wanneer de hond, samen met de baas, bij het slachtoffer zijn vindt de beloning plaats.

Kleine Joy mocht een aantal spelletjes doen. Spelen in een kring en een leuke knuffel bij de baas brengen is natuurlijk een geweldige belevenis. Nog leuker wordt het wanneer je dan ook iets lekkers te snoepen krijgt. Maar niet alleen was het een ervaring voor de pup, ook de bezoekers namen enthousiast deel.

12 maart
RHH Puintraining aan de Ceresstraat in Breda.

Een zaterdag waarbij natte sneeuw en de hagelbuien elkaar afwisselden. Door de sterke wind was er een groter risico op vallende delen van de puinrestanten. De buitenmuren stonden nog overeind, maar er was veel loshangend materiaal aanwezig. Grote voorzichtigheid werd geëist bij het naar binnen gaan van een pand. Wanneer een hondengeleider buiten moest wachten, op zijn oproep om te gaan zoeken, zorgde hij/zij voor voldoende afstand.

Ook in trainingssituaties is alertheid een vereiste. Regelmatig worden hondengeleiders gevraagd om hardop te denken tijden hun zoekactie en te benoemen op welke manier zij een zoekplan uitwerken. Parate kennis van het herkennen van gevaarlijke situaties is van belang voor persoon en hond.

Soms kom je in een situatie waarbij het springen van een hond levensgevaarlijk is. De hond moet dan wachten op zijn / haar geleider en zich door anderen laten dragen. Het onderdeel dragen door derden wordt regelmatig toegevoegd aan de training. Bij een daadwerkelijke inzet zal de hond zich tijdens een zoekactie kunnen laten optillen zonder daardoor gestresst te raken.

Deze dag namen twee bezoekers deel aan de training. Gezien de enthousiaste reacties kunnen wij hen op de volgende training wederom verwachten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd om eens kennis te maken met het reddingshondenwerk van de RHH. U bent van harte welkom. Een mailtje is het begin...

6 maart
RHH ledenvergadering.

5 maart
Lezing - Duiven.

De RHH heeft deelgenomen aan een lezing door dr. Ernst Harmsen.

De heer Harmsen is klinisch psycholoog en traumatherapeut. Hij is verbonden aan het G.G.Z. in Groningen. Daarnaast wordt hij geconsulteerd door het gerechtshof als trauma deskundige. Naast de RHH waren ook leden van de R.W.O. en R.H.W.W. aanwezig. De accommodatie werd belangeloos aangeboden de R.H.W.W.

 

19 t/m 26 februari
Diverse leden van de RHH zijn deze week naar Oostenrijk voor een lawinehondencursus bij de ÖKD. (meer...)

Wanneer u met de muis over de onderstreepte teksten gaat, krijgt u de nodige uitleg.

Zaterdag 19 februari 2005:

Stralende zon, 1800m hoogte en voldoende sneeuw.
Na 's ochtends vast de sneeuwverstekken gegraven te hebben voor de oefeningen van de volgende dag, volgde 's middags de theorieles over het zoeken van de hond en 's avonds werden aan de hand van video's de verschillende verwijzingen van de hond bekeken en besproken.

Zondag 20 februari 2005:

's Ochtends zijn alle groepen de sneeuw in gegaan. Na de unterordnung heeft de Grundkurs verschillende zoekakties gedaan waarbij het sneeuwverstek steeds verder dicht gemaakt werd. De gevorderden zijn de berg op gegaan en hebben langere zoekaktie's gedaan. 's Middags was er voor de Grundkurs theorie over de 5-fasen zoektaktiek en de gevorderden zijn weer naar buiten gegaan om een noodbivak te graven voor geleider plus hond. 's Avonds weer theorielessen voor allemaal.

RHH © |

Maandag 21 februari 2005:

Doordat het de hele dag en nacht gesneeuwd heeft is er een flink pak bijgekomen, een perfecte trainings situatie. De Grundkurs heeft verschillende zoekakties gedaan met sneeuwverstekken die nu helemaal dicht zijn en hebben gesondeerd. De gevorderden zijn weer de berg op geweest en hebben zoekakties gedaan waarbij het slachtoffer vrij diep onder de sneeuw lag. De honden hebben flink moeten werken om bij het slachtoffer te komen, hier was de samenwerking tussen hond en geleider mooi om te zien. De dag is weer afgesloten met theorie.

Dinsdag 22 februari 2005:

In een dik pak sneeuw met meer wind heeft de Grundkurs zoekakties gedaan met dichte sneeuwverstekken en 2 slachtoffers meteen na elkaar, de honden moesten dus direct na het vinden van het eerste slachtoffer doorzoeken naar het 2de slachtoffer. De gevorderden hebben zoekakties gedaan met 3 slachtoffers na elkaar die erg diep onder de sneeuw zaten. Ook was er een rugzak verstopt die de honden wel roken maar niet verwezen hebben. Aangezien een rugzak geen levend mens is, is dat een uitstekend resultaat. De honden zoeken uiteindelijk alleen levende slachtoffers. 's Avonds hebben we nog "noodtransport" geoefend. Met een schop, dekens en touwen moest een brancard gemaakt worden. Daarna hebben we nog theorieles gehad.

RHH © | RHH © |

Woensdag 23 februari 2005:

Na overdag weer verschillende zoekakties gedaan te hebben is er 's avonds een nachtoefening geweest, waarbij gesondeerd, gebiepst en uiteraard met de honden gewerkt werd. Ook moest het gevonden slachtoffer met een zelf gebouwde noodbrancard naar de hut getransporteerd worden.

Donderdag 24 februari 2005:

Na een korte nacht stond iedereen 's ochtends vroeg weer klaar om aan het werk te gaan. Beide groepen hebben weer verschillende zoekakties gedaan waarbij de honden flink hebben moeten werken. De dag is weer afgesloten met theorie.

Vrijdag 25 februari 2005:

De RHH -leden hebben deze cursusweek met succes afgerond.
Marijke van Toor met Dana en Marjolein Heij met Aydin zijn geslaagd voor de Grundkurs.
Marjoleine van Doorn met Lieke is geslaagd voor Lawinehond 1 en Claudia Petschull met Basil is geslaagd voor de Einzats.
Namens de gehele RHH , GEFELICITEERD!

13 februari
RHH Puintraining aan de Ceresstraat in Breda.

Vandaag waren onze leden en hun honden in de gelegenheid om kennis te maken met

Joy "The second off April"

geb. 21 december 2004

Ons teamlid, Maurice Heij, heeft dit labradorteefje zaterdag mogen halen en kon natuurlijk niet wachten om op de training even te komen showen. Joy zal opgeleid worden tot reddingshond bij de RHH.

6 februari
RHH Puintraining aan de Ceresstraat in Breda.

 

22 januari
RHH Bostraining - Vraggelse Heide.

Deze training kreeg een extra dimensie door het toevoegen van een kompas opdracht. Deze werd zo summier mogelijk uitgelegd om te kijken hoe paraat een ieder is in het gebruik van het materiaal. Wat een leuke insteek.

De opdrachten waren erg helder:

Waar staat u nu in het bos?

Ga naar punt B op de kaart.

Loop vandaar uit naar punt C op de kaart.

Meld u per portofoon bij aankomst.

Uw tijd wordt bekeken.

Veel plezier...

In koppels van twee gingen de leden, verdeelt over de dag, op pad. De inzetleiders Hans en Cees werden apart "het bos ingestuurd". Zij hadden een individuele opdracht.

Tijdens het kompas lopen werden er vanuit de centrale post soms andere aanwijzingen gegeven, zodat de geplande looprichting(graden) moest worden bijgesteld.

Terug op het bivak ( verzamelplaats) stonden de instructeurs klaar om de volgende zoekactie met je te bespreken .

Een dag met bringseloefeningen, kompas opdrachten en heerlijk weer. Wat kun je nog meer wensen??

9 januari
RHH Bostraining in Oosterhout.

De eerste officiële trainingsdag in het jaar 2005.
Maar wat is nu het verschil tussen de officiële trainingsdagen en anderen trainingsmomenten? In november wordt een rooster vastgelegd voor de gezamenlijke trainingsdagen voor alle RHH leden voor het komende kalenderjaar.
Uiteraard wordt er ook buiten die trainingsdagen om getraind. Een aantal leden maken dan een afspraak voor een dagdeel, maar altijd onder supervisie van een trainer. De meeste van die trainingen vinden plaats in de duinen of op een boslocatie. Het gaat hier dan om bringseloefeningen.

1 januari
Jaaroverzicht 2004 van de voorzitter van de RHH. (meer...)

R eddingshonden H ulpdienst H olland / SARdogs Holland in 2004

Van de voorzitter.

In december 2003 schreef ik in mijn oudejaarsstukje "MORGEN MOETEN WIJ ER ZIJN".
Deze boodschap was nog maar net bij onze relaties bezorgd of de RHH werd opgeroepen om in de plaats Bam te Iran ingezet te worden. Een bizarre samenloop.

RHH © |   RHH © |

Op 26 december 2003 werd deze stad, 80.000 inwoners getroffen door een aardbeving van 6.8 op de schaal van Richter. 80% van de gebouwen was desastreus vernield. Tienduizenden gewonden en doden. Door en onder directe begeleiding van het Rode Kruis werd ons team bestaande uit 9 personen en 5 reddingshonden vanaf Schiphol naar Bam gezonden. Door de plaatselijke bevolking, de Iranese overheid en geestelijk leiders werd de komst van de reddingsteams zeer gewaardeerd. Ter plaatse hebben wij ons zeer nuttig kunnen maken.

Het lijkt wel of de wereld steeds vaker door grote maar ook kleine rampen wordt getroffen. De RHH is in 2004 drie maal opgeroepen om daadwerkelijk te zoeken naar een vermist persoon. Daarnaast hebben wij een aantal keren stand-by gestaan om bij een eventuele inzet direct beschikbaar te zijn.

RHH © |

In verband met het 25 jarig bestaan van de RHH , hebben we een week getraind in de bergen van Zwitserland.
Het was een genot om een week met elkaar en in een ontspannen sfeer hard te werken.

Ik heb de behoefte om alle mensen, instanties, bedrijven, sponsors, media heel hartelijk te danken voor de steun die de RHH op welk gebied dan ook van hen heeft ontvangen. Het is hartverwarmend om door zo velen te worden ondersteund.

 

Ook onze partners, familie, vrienden, bekenden en werkgevers die ons het hele jaar steunen en motiveren om dit mooie werk als vrijwilliger te verrichten en daar de tijd voor beschikbaar stellen, dank ik heel hartelijk. Ben U ervan bewust dat wij, zonder deze steun, niet dat neer zouden kunnen zetten wat wij nu neerzetten.

Ik ben trots voorzitter te mogen zijn van een stichting die zich inzet voor en met anderen, om in noodsituaties te helpen.

RHH © |   RHH © |

Materiaal trainingsdag voor RHH leden

 

Bewust heb ik in deze boodschap geen namen genoemd om het risico er één te vergeten te vermijden.

Weest U bewust dat deze boodschap voor een ieder die de RHH een warm hart toedraagt is bedoeld.

Ik spreek de hoop uit dat de RHH in 2005 niet zal worden ingezet. Want dat gaat altijd gepaard met veel verdriet en menselijk leed.

Maar mocht het zo zijn dat wij ingezet moeten worden dan kan ik met overtuiging zeggen:

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR
EN WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN

Ik wens U allen een gelukkig, gezond, en veilig 2005 toe.

 

Nogmaals hartelijke dank.

Cor Loosschilder

Voorzitter Reddingshonden Hulpdienst Holland.
(Sardogs Holland)