<< 2003Nieuws in 20042005 >>

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

31 december
Jaaroverzicht 2004 van de voorzitter van de RHH. (meer...)

R eddingshonden H ulpdienst H olland / SARdogs Holland in 2004

Van de voorzitter.

In december 2003 schreef ik in mijn oudejaarsstukje "MORGEN MOETEN WIJ ER ZIJN".
Deze boodschap was nog maar net bij onze relaties bezorgd of de RHH werd opgeroepen om in de plaats Bam te Iran ingezet te worden. Een bizarre samenloop.

RHH © |   RHH © |

Op 26 december 2003 werd deze stad, 80.000 inwoners getroffen door een aardbeving van 6.8 op de schaal van Richter. 80% van de gebouwen was desastreus vernield. Tienduizenden gewonden en doden. Door en onder directe begeleiding van het Rode Kruis werd ons team bestaande uit 9 personen en 5 reddingshonden vanaf Schiphol naar Bam gezonden. Door de plaatselijke bevolking, de Iranese overheid en geestelijk leiders werd de komst van de reddingsteams zeer gewaardeerd. Ter plaatse hebben wij ons zeer nuttig kunnen maken.

Het lijkt wel of de wereld steeds vaker door grote maar ook kleine rampen wordt getroffen. De RHH is in 2004 drie maal opgeroepen om daadwerkelijk te zoeken naar een vermist persoon. Daarnaast hebben wij een aantal keren stand-by gestaan om bij een eventuele inzet direct beschikbaar te zijn.

RHH © |

In verband met het 25 jarig bestaan van de RHH , hebben we een week getraind in de bergen van Zwitserland.
Het was een genot om een week met elkaar en in een ontspannen sfeer hard te werken.

Ik heb de behoefte om alle mensen, instanties, bedrijven, sponsors, media heel hartelijk te danken voor de steun die de RHH op welk gebied dan ook van hen heeft ontvangen. Het is hartverwarmend om door zo velen te worden ondersteund.

 

Ook onze partners, familie, vrienden, bekenden en werkgevers die ons het hele jaar steunen en motiveren om dit mooie werk als vrijwilliger te verrichten en daar de tijd voor beschikbaar stellen, dank ik heel hartelijk. Ben U ervan bewust dat wij, zonder deze steun, niet dat neer zouden kunnen zetten wat wij nu neerzetten.

Ik ben trots voorzitter te mogen zijn van een stichting die zich inzet voor en met anderen, om in noodsituaties te helpen.

RHH © |   RHH © |

Materiaal trainingsdag voor RHH leden

 

Bewust heb ik in deze boodschap geen namen genoemd om het risico er één te vergeten te vermijden.

Weest U bewust dat deze boodschap voor een ieder die de RHH een warm hart toedraagt is bedoeld.

Ik spreek de hoop uit dat de RHH in 2005 niet zal worden ingezet. Want dat gaat altijd gepaard met veel verdriet en menselijk leed.

Maar mocht het zo zijn dat wij ingezet moeten worden dan kan ik met overtuiging zeggen:

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR
EN WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN

Ik wens U allen een gelukkig, gezond, en veilig 2005 toe.

 

Nogmaals hartelijke dank.

Cor Loosschilder

Voorzitter Reddingshonden Hulpdienst Holland.
(Sardogs Holland)

26 december
Zeebeving in Azië
Aangrijpend zijn de beelden van de ramp in Azië. Zoveel slachtoffers door deze natuurramp.
Uiteraard komt dan de vraag of er bijstand wordt verleend door de RHH.
Vanuit het I.R.K. is geen verzoek binnengekomen voor het sturen van speurhonden. Voor verder informatie over de vorm van hulpverlening verwijzen wij u naar www.rodekruis.nl.
Wij voelen ons enorm betrokken bij de slachtoffers van deze afschuwelijke ramp.

SHO STARTEN NATIONALE ACTIE VOOR SLACHTOFFERS AARDBEVING AZIE
Den Haag, 26 december 2004.
Vanavond hebben de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) giro 555 geopend voor noodhulp aan de slachtoffers van de vloedgolven in Azië.
De omvang van de ramp en de vele duizenden slachtoffers vereisen snel hulp vanuit de internationale gemeenschap; de SHO hopen dat het Nederlandse publiek de hulporganisaties in staat stelt om direct en op uitgebreide schaal te starten met de hulpverlening.

11 december
RHH Bostraining in de omgeving van Oosterhout.

Tijdens deze training hebben de jonge honden, die al goed kunnen bringselen, een langere zoekactie mogen doen. Samen met een gevorderd Reddingshonden Team hebben ze een perceel bos afgezocht naar het oefen slachtoffer. Alle honden hebben perfect gemotiveerd gezocht en keurig het slachtoffer verwezen.

 

28 november
RHH Puintraining in Den Bosch.

De trainingslocatie was dezelfde als de vorige training, maar wederom ander puin. Bij de start van de training werd de RHH verrast met de boodschap dat ook wij in het grote boek van Sinterklaas staan. Eéen van de hulppieten had een zak vol cadeaus bij zich. Sint had besloten dat leden van de RHH zeker warm en goed gevoed de winter moeten ingaan. Met de nieuwe oranje fleecedeken en de chocolade letter is dat geen probleem. Dank u Sinterklaas.

Een aantal leden van de RHH hebben donderdag een bezoek gebracht aan de beurs "Veiligheid en Hulpverlening" in de RAI te Amsterdam.

14 november
RHH Puintraining in Den Bosch.

Het moet vreemd klinken om leden van de RHH te horen praten over "mooi puin", maar dat was het voor ons echt.
Loshangend metaal, vlechtijzer,verschuivende delen beton, brokstukken en restmateriaal.
Voor elk wat wils.

Er werd heel wat afgeklommen door hond en geleider, waarbij eerlijkheid gebiedt om te stellen dat eerstgenoemde toch wat sneller was.
Op deze locatie werden we soms verrast door de diverse geurstromen die er waren.
Dit vroeg om inzicht van de geleider.

Lucht kan nl. meegevoerd worden en elders neerslaan. Voor een aantal leden was er de mogelijkheid tot een lange zoekactie.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van "verleidingsluchten". Te denken valt aan voedsel of warme kleding. Deze worden door de inzetleiders op een plek verstopt waar de hondengeleider geen kennis van heeft. Een extra uitdaging.
De RHH kijkt weer terug op een leerzame trainingsdag.

 

30 oktober
RHH en RWO - inzetoefening in Bussum.

Het uitwisselen van ervaringen en kennismaken met expertise van anderen is de enige manier waarop een organisatie zich lerend mag noemen. Dankzij de medewerking van de Kolonel Palm kazerne waren beide reddingshondengroepen verzekerd van een locatie waar zowel bos- als puinslachtoffers aangetroffen konden worden.

Al vroeg in de ochtend werden leden van de RHH verstopt voor de zoekactie voor de RWO. Na afloop vond er een evaluatie plaats en's middags was het de taak van de RHH om alle RWO-slachtoffers te lokaliseren. Tijdens deze zoekacties liepen leden van de RWO mee als observanten

Wanneer een slachtoffer was gevonden werd dit door de inzetleider gemeld aan de Centrale Post.

Zowel 's morgens als 's middags waren de slachtoffers in portofoonverbinding met een coördinator. Hij/ zij bewaakte het welbevinden van de slachtoffers.

Een dag met zoekstrategieën, signaleren, communicatietechniek, veiligheidsaspecten, logistiek en ...... tevreden deelnemers en honden.

17 oktober 2004:
RHH puintraining in Den Bosch.

We hebben perfect kunnen trainen op deze schitterende locatie. Doordat er hier nog met een kogel gesloopt werd hadden we te maken met puin wat los lag en instabiel was. Dit is voor zowel de honden als de geleiders een prima trainingssituatie. Alle honden hebben keurig gezocht en hadden ruim voldoende motivatie om door te dringen tot de oefen-slachtoffers die op zeer moeilijk bereikbare plaatsen verstopt waren.

2 oktober
RHH puintraining in Den Haag.

 

18 tot 25 september
Ter gelegenheid van het 25- jarig jubileum van de RHH zijn de leden op trainingsweek in Zwitserland geweest. (meer...)

RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © |

5 september
RHH Ledenvergadering

 

22 augustus
RHH Bostraining in Den Hout.

Er zijn van die dagen dan zit alles mee. Prachtig weer, mooie trainingslocatie en slachtoffers die zich overal willen laten verstoppen. Van zo'n aanbod maken wij natuurlijk graag gebruik. Deze dag hebben we aantal honden en geleiders verrast met een hoog slachtoffer.

Het gebruik kunnen maken van slachtoffers die niet bekend zijn met de honden is van groot belang. Een hond mag immers niet geconditioneerd zijn op de leden van de eigen groep. Ieder persoon die ligt, zit of op een hoge locatie aanwezig is moet verwezen worden. De RHH is deze slachtoffers dan ook zeer erkentelijk.Mocht u in de gelegenheid zijn om een keer, een dag, slachtoffer te zijn neem dan contact met ons op via dit formulier

15 Augustus
RHH Inzet.

Voor de tweede maal deze week heeft de RHH op verzoek van de RHWW deelgenomen aan een grootscheepse gezamenlijke zoekactie in Duitsland (vliegbasis Niederrhein). De vermiste was een 38 jarige Poolse man, woonachtig in Duitsland. Aan deze zoekactie werkte in totaal 22 honden en 35 personen mee (RHWW, RHH, VRT, Kappa). Van de RHH waren er 4 honden en 8 personen aanwezig. De vermiste is niet in het zoekgebied gevonden.

14 augustus
RHH Materiaaldag locatie Wagenberg

Dankzij de inspanningen van de RHH materiaalmeesters hebben de leden van onze organisatie een zinvolle zaterdag doorgebracht in Wagenberg. In de vorm van diverse workshops en stands werden we geïnformeerd over verschillende types Global Position System, de juiste voeding en zuiveringssystemen van water tijdens een inzet en het gebruik van de nieuw aangeschafte kompassen. Niet alleen moest er geluisterd worden, de praktische kennis werd ook weer onder de loep genomen. Tijdens een inzet is er immers geen tijd om dit uit te proberen.

Na afloop van de inzet in Iran zijn de tenten van de RHH achtergebleven in Bam. De nieuwe tenten moesten vandaag opgezet en afgebroken worden in een "redelijke tijd". Dat vraagt om inzicht en samenwerking.

Uit hygiënisch oogpunt is de W.C.-tent wel opgezet, maar niet uitgeprobeerd.

Wij kijken terug op een dag met nuttige informatie en in een ontspannen sfeer.

11 augustus
RHH - Inzet Gemeente Spijk-bij Lobith.

Op verzoek van de ReddingsHonden Werkgroep Westervoort heeft de RHH assistentie verleend bij een zoekactie. Het betrof een vermissing van een 69-jarige man uit Hauberg (D), die voor het laatst was gezien in de gemeente Spijk. Deze man wordt sinds 8 augustus vermist. Naast de RHH en RHWW waren ook VRT en Kappa aanwezig. De zoekactie heeft uiteindelijk tot 01.00 uur geduurd.

In het totaal namen 23 honden en 32 personen vanuit diverse reddingsteams ( 7 honden en 13 personen RHH) deel aan deze inzet. De politie Zevenaar was die avond ook vertegenwoordigd. De vermiste persoon is in de doorzochte gebieden niet gelokaliseerd.

8 augustus
RHH Bostraining te Oosterhout.

Onder verschillende omstandigheden moet een reddingsteam inzetbaar kunnen zijn. Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op het zoekgedrag van de hond. Wat doet de wind, welke luchtstromen zijn er, is er wel wind, waar slaat de lucht neer? Welke invloed heeft de temperatuur op de hondengeleider? Wat is het uithoudingsvermogen van hond en baas?
Vandaag hadden we te maken met een warme zomerdag en een hoge luchtvochtigheid. Er is gewerkt in vier groepen. Niet alleen van hond en geleider werd er veel verwacht, maar ook de kwaliteit van de inzetleider en coördinator werd kritisch bekeken.

Een succesvolle trainingsdag met voldoende leermomenten.

7 augustus
De eerste groep RHH leden heeft deelgenomen aan het speurhonden seminar van Cor Oldenburg. Gezien het enthousiasme van onze leden was het niet mogelijk dit in ééen keer te doen. In oktober volgt de tweede groep.
De heer Oldenburg is bekend van de Speurhonden Instructie School te Heemskerk en heeft ons onderwezen in de fijne kneepjes van het speuren. Niet alleen de praktische kant kreeg de aandacht, maar tijdens deze dag werd er ook voldoende tijd besteedt aan de theorie.
Wanneer u wat meer zou willen weten over deze seminars verwijzen wij u naar www.speurhondeninstructieschool.nl
De RHH kijkt terug op een succesvolle en uitdagende dag.

1 augustus
RHH Inzetoefening te Vollenhove.

Dankzij de inspanning van de Reddingshonden Werkgroep Overijssel (RWO) was er een locatie beschikbaar op een terrein van Natuur Monumenten.
Deze dag stond in het teken van delen van kennis en ervaring voor beide groepen.
De RWO was verantwoordelijk voor het ochtendprogramma en de RHH nam het tweede deel van de dag voor haar rekening. Groep 1 verzorgde een inzetoefening voor groep 2 en omgekeerd.

Na afloop van elke zoekactie vond er een evaluatie plaats. De oefening duurde ongeveer 2½ uur per groep en er werd zowel op puin als in het bos gezocht.
Ook waren er instructeurs om met de jonge honden te werken. Zij deden niet mee aan de inzetoefening, maar zijn zeker aan bod gekomen.

De RHH kijkt terug op een zeer geslaagde samenwerking met de RWO.

 

11 juli
RHH puintraining aan de W. Beukelszstraat in Rotterdam.

De manier waarop een hond aan zijn geleider laat zien waar een slachtoffer ligt is van cruciaal belang. Dat betekent dat tijdens de training erg veel aandacht aan dit onderdeel besteed wordt. Naar aanleiding van de verwijzing van de hond zal er immers tijdens een inzet een bergingsteam aan het werk gezet worden. Hoe duidelijker de locatie van het slachtoffer wordt aangegeven, hoe efficiënter er te werk gegaan kan worden.

 

26 juni
RHH puintraining in Den Hoorn.

13 juni
RHH puintraining aan de Zeilmakersstraat in Rotterdam.

De morgen begon met nagenoeg geen wind. Iets waar de hondengeleider zich altijd van bewust moet zijn. Externe factoren spelen ook een rol bij het lezen van de hond (het interpreteren van de lichaamstaal van de hond). Naast het lezen is de samenwerking tussen hond en baas altijd een genoegen om te bekijken.

Wanneer de hond een slachtoffer heeft gelokaliseerd zal hij/zij proberen om door te dringen.

We bedoelen dan "zo dicht mogelijk bij het slachtoffer proberen te komen". Uiteraard is niet alles verplaatsbaar voor een hond en heeft hij de hulp van zijn baas nodig.

Samen met de hond zorgt de geleider voor het openmaken van het verstek (plaats waar slachtoffer ligt). Dit is een wisselwerking tussen baas en hond. Na de beloning kan het slachtoffer worden bevrijd.

11 juni
Peli Products heeft de RHH gesponsord met 3 schitterende kisten waar we ons materiaal in kunnen vervoeren als we op inzet gaan. De kisten zijn water- en stofdicht,drukbestendig en beschermen o.a onze branders, kookgerei, waterfilter, tenten etc.
De belettering van de kisten is gesponsord door Burei uit Bleiswijk.

 

22 mei
RHH puintraining aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag.

Op een mooie locatie hebben we in 2 groepen kunnen trainen. Afhankelijk van het niveau van het team (reddingshond plus geleider) is er aan verschillende items gewerkt. Zoals de motivatie, open slachtoffers (slachtoffers waar de hond bij kan komen zonder graven), hoge slachtoffers (slachtoffers verstopt op een plaats waar de hond niet bij kan komen, waar dus alleen de lucht vandaan komt), verstopte slachtoffers (slachtoffers verstopt zodat de hond er niet bij kan, maar door krabben, doordringen moet aangeven waar iemand precies zit) of langere zoekacties waarbij zowel de hond als geleider niet weten waar eventuele slachtoffer(s) verstopt zitten.

15 mei
RHH puintraining in Den Haag.

Er werd getraind in drie groepen. Naast de gebruikelijke trainingsonderdelen werden verschillende teams meegenomen voor een lange zoekactie. Onder begeleiding van een instructeur en een inzetleider werd er gekeken naar de samenwerking tussen hond en geleider; de zoekactie en de verwijzing; stresshantering tijdens het zoeken en rekening houden met gevaar in het zoekgebied. Van de inzetleiders werd verwacht zij kennis hebben van hond en geleider; goede inschatting kunnen maken van de zoekomstandigheden, het hondenteam begeleiding en adequate steun geven, eventueel sturen in het zoekgebied, kennis hebben van gevaarlijke stoffen en het slachtoffer gerust kunnen stellen na lokaliseren.Elke zoekactie werd afgesloten met een evaluatie / leergesprek.

* Tijdens deze training ontvingen wij een oproep voor een inzet naar een vermiste jongen in Luttelgeest.

1 t/m 8 mei
ÖKD Reddingshonden training / examen in Oostenrijk.

Van de RHH hebben 6 teams deelgenomen en zijn geslaagd voor het ÖKD examen: Dana voor de Grundkurs, Aydin voor RH-1, Tjalda en Basil voor RH-2 en Lotje en Noack voor RH-Einzats.

Het was wederom een zeer leerzame week waarin aan verschillende disciplines aandacht werd besteed.

Zo was er 2 maal een nacht inzet-oefening op verschillende puinlocaties in Wenen, revieren en verwijzen in bos, linie zoeken in bos, speuren en veel theorie over gebouwenkunde, aardbevingskunde, gevaren bij instortingen etc. Met reddingshonden teams uit diverse landen werden allerlei verschillende zoekacties gedaan.

 

24-25 april
In het weekend van 24 en 25 april was de RHH aanwezig op de ANWB tentenbeurs in Almere. Dit gebeurde met een reden. Bij het vertrek uit Iran was de behoefte aan tenten daar zo groot dat de RHH er voor koos om haar tenten achter te laten. Dankzij de steun van Eureka tenten is dit gemis prachtig opgelost. Tijdens de beurs werd er door Nigor net B.V. 3 Eureka-tenten aan de RHH overhandigd, maar ook kleine rugzakjes werden voor alle leden ter beschikking gesteld.

17 april
RHH Bostraining. In de bossen van Oosterhout hebben we perfect kunnen trainen. Een van de trainingsonderdelen was een lange zoekactie waarbij gebruik werd gemaakt van Inzetleider, GPS en kompas. Verder hebben we ook kortere oefeningen gedaan in de buurt van het bivak.

3 april
RHH Puintraining Gouda. Hoewel we deze zaterdag op hetzelfde adres waren als twee weken geleden zag de lokatie er totaal anders uit. De slopers hadden veel werk verzet.

Uiteraard start een trainingsdag met het bekijken van het puin en het zoeken naar goede verstekken (verstopplaatsen). Er was de mogelijkheid om gebruik te maken van kelderruimtes, maar ook het randpuin bood mogelijkheden. Een gedeelte van het gebouw stond nog overeind en ook daar werden slachtoffers verstopt. Er werd in drie groepen gewerkt. Naast de vaste RHH - leden waren er vandaag 3 bezoekers aanwezig.

 

21 maart
Gouda, RHH puintraining, schoolgebouw aan de Groen van Prinsterensingel wordt gesloopt.

Zware windstoten vereisten inzicht van instructeurs en geleiders. Tijdens deze training werden we geconfronteerd met de gevaren van "hangend puin". De geleiders en inzetleiders moesten niet alleen aandacht hebben voor de hond tijdens de zoekactie, maar ook waar men veilig kon lopen of blijven staan.
De leden van de RHH worden onderwezen in de gevaren / risicoés van het betreden van dit soort panden.

De samenwerking tussen de baas en hond tijdens een zoekactie wordt nauwkeurig bekeken door onze instructeurs.

7 maart
RHH Bostraining, locatie Lage Vuursche. Soms begint een trainingsdag wel bijzonder mooi.
De heer S. Roelen van het bedrijf G&S Protection B.V. was speciaal naar de trainingslocatie gekomen om aan de leden van de RHH een prachtige jas uit te reiken. Ter plaatse werd er gepast en genoten van de kwaliteit van het materiaal.

Niet alleen jassen, maar ook oranje Poloshirts werden in ontvangst genomen.

6 maart
Rotterdam: Jaarlijkse RHH ledenvergadering.

 

21 t/m 28 februari
Lawinehonden training / examen in Oostenrijk. Van de RHH hebben 5 teams hier aan deelgenomen. (meer...)

RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © | RHH © |

15 februari
RHH puintraining in de gemeente Harderwijk. Op het voormalige terrein van een soepfabriek werd er getraind in drie groepen. Ook de aanwezigheid van bezoekers gaf alle honden de gelegenheid om met "vreemde" slachtoffers te werken. De bezoekers werden geconfronteerd met lopen over het puin.

Sommige slachtoffers waren vanaf de grond te ruiken, maar moesten hoog gelokaliseerd worden. Een gevonden trap bood uitkomst.

14 februari
Radio interview voor lokale omroep in Friesland. In het programma Hutspot werd aandacht besteed aan de inzet in Iran, werken met je hond en de behoefte aan extra materiaal voor de RHH.

Zondag 8 februari
RHH puintraining. Locatie Kleine Koppel in Amersfoort. Het pand werd voorheen gebruikt als lijmfabriek. Het pand werd vooraf geïnspecteerd door onze veiligheidsmensen. RHH maakt gebruik van stofmaskers en veiligheidsbrillen.

 

Zondag 25 januari
RHH puintraining: Locatie Laan van Meerdervoort Den Haag. In het restant van de Daltonschool bood door de aanwezigheid van vele kelders een uitdaging voor de verstekbouwers. Een verstek is een plek waar een slachtoffer kan zitten. Zij slaagden erin slachtoffers zo te verstoppen dat de hondengeleiders werden verplicht om goed zijn / haar hond te lezen. Naast de kelders werd er ook gebruik gemaakt van het aanwezige puin.

15 januari
Aalsmeer: televisie interview bij RTL4 in het programma "lijn 4" Interviewer Mike Starink had een gesprek met 2 leden van de RHH. Ook flatcoated retriever Lotje vond de studio buitengewoon interessant.

13 januari
Bloemendaal : lezing voor het brandweerkorps in het gemeentehuis van Bloemendaal.

11 januari
Noordwijk: evaluatievergadering van de inzet Iran met alle leden.

4 januari 2004:
Schiphol: Leden RHH verwelkomen Marianne Deelder van het Rode Kruis (veldmedewerkster) . Marianne was onze veldmedewerkster in Bam. In verband met de coördinatie en afwikkeling van hulpgoederen was het noodzakelijk dat zij langer in Iran verbleef.

3 januari
Hilversum: Aanwezig bij het programma "Radio1 journaal" met Harmke Pijpers. Ook dhr. Ton Huijzer van het Rode Kruis was hierbij aanwezig.

2 januari
Radio1 interview in het programma "Met het oog op morgen". Vanuit het Rode Kuis werd er gereageerd door dhr. Ton Huijzer.

1 januari
Evaluatie en nazorg bij het Rode Kruis voor de RHH-leden naar aanleiding van de inzet in Bam, Iran (2003).