Links naar interessante site’s

Via het menu kunt u naar verschillende pagina’s met interessante site’s over reddingshonden en andere hulporganisaties.

Ook uw organisatie kan hierop worden opgenomen.

Voorwaarde voor plaatsing is dat uw link moet verwijzen naar een reddingshondenorganisatie óf een organisatie die daarmee in relatie staat.

Links naar site’s met een commerciële strekking kunnen alleen opgenomen worden op de sponsorpagina wanneer uw bedrijf de RHH sponsort.

Wanneer u vind dat u ook op een van deze pagina’s thuishoort kunt u een verzoek tot plaatsing indienen bij de webmaster.