<< 2013Inzetten 20142015 >>

 

23 november
Zoekactie naar vermiste man (57) in de omgeving van Den Haag.(meer...)

In overleg met de Politie eenheid Den Haag en het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de landelijke eenheid Politie heeft de RHWW samen met de RHH een groot stuk duingebied afgezocht naar een vermist man.

De man is nu ruim een week vermist. Voor zo ver bekend is de man gaan hardlopen in de omgeving van zijn woonhuis, waarvan hij niet is teruggekomen. Door de honden is een ruim gebied afgezocht waaronder de looproute welke de man altijd liep.

Er is onder andere gezocht in het duingebied direct langs de kust en in het duingebied van Dunea wat een waterwingebied is. Dit gaat om kwetsbare natuurgebieden. Doordat het om een zeer zorgwekkende vermissing gaat zijn deze gebieden, ondanks de grote natuurwaarde, toch afgezocht. Dit in overleg met de beheerder, Dunea, welke alle medewerking heeft gegeven. Naast Dunea waren er nog diverse andere natuurbeheerders die hun medewerking hebben verleend.

De zoekactie zal worden geëvalueerd. Hoewel alle geplande gebieden vandaag zijn doorzocht, zal er gekeken worden of er nog andere, in deze vermissing interessante, gebieden zijn die afgezocht moeten worden.

Voor tips in deze vermissing kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Bij de zoekactie van vandaag waren in totaal 23 honden en 26 mensen van de twee reddingshondenorganisaties betrokken.

De RHH heeft met 5 mensen en 4 honden deelgenomen aan de zoekactie.

Daags na de zoekactie ontvingen we het bericht dat het lichaam van de man in zee gevonden is.

De RHH wenst de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

 

13 juli
Zoekactie naar vermiste man (47) in de omgeving van Austerlitz.(meer...)

Met 45 reddingshonden, en 64 mensen is zondag gezocht op een deel van het Defensieterrein, de Leusderheide, naar de sinds 12 april vermiste man.

De Amersfoorter verdween, na een werkbijeenkomst. Zijn verlaten auto werd bij de Pyramide van Austerlitz teruggevonden. Het oefenterrein van Defensie is eerder met een helikopter afgezocht. Ook zoekacties in andere delen van de omgeving van Austerlitz hadden geen resultaat.

Dank zij de medewerking van het Ministerie van Defensie en met speciale dank aan de Minister van Defensie mevr. Hennis, was het mogelijk om het oefenterrein af te zoeken. Het oefenterrein is normaal gesproken afgesloten voor publiek. Terreinopzichters van Defensie hebben de zoekactie, waar mogelijk, ondersteund.

De Pyramide van Austerlitz heeft, hoewel het voor hun een druk bezochte dag was, een deel van de parkeerplaats beschikbaar gesteld en daarmee gelegenheid gegeven om met de grote groep te verzamelen en plaats te bieden voor de commandopost, waar vanuit de zoekactie werd gecoördineerd.

Ondanks de grote hoeveelheid honden heeft de zoekactie, van de samenwerkende reddingshonden, helaas geen aanwijzingen opgeleverd.

Het terrein bestond uit bos, heide en zandverstuivingen. Omdat het zoekgebied geaccentueerd was en de hoge temperaturen was het voor de honden een zware dag.

De vrienden en bekenden van Hanno van Mil, die al drie maanden onafgebroken zoeken naar de Amersfoorter, vragen vakantiegangers om flyers mee te nemen naar benzinestations, wegrestaurants en andere veel bezochte plaatsen, waar toeristen komen.

In totaal zijn er door de samenwerkende reddingshonden organisaties 45 honden en 64 personen ingezet.

Aan de zoekactie, hebben namens de samenwerkende reddingshonden, de volgende organisaties deelgenomen aan de zoekactie: RHWW, RHH, RWO, Oger, RHWZ, Delta en VRH.

De RHH heeft met 7 mensen en 7 honden deelgenomen aan de zoekactie.

1 en 2 juli
Een inzet naar een vermiste man in Amersfoort.(meer...)

Dinsdagmiddag 1 juli kreeg de RHH een verzoek om te zoeken naar een 31 jarige man welke sinds 28 juni is vermist in Amersfoort.

Bij aankomst om ca. 19.00 uur bij de woning van de man, is in samenspraak met de familie besproken, welk stuk in het nabijgelegen bosgebied de meeste prioriteit had om te zoeken. Het terrein was wisselend moeilijk te doorzoeken met ook de nodige stukken meer open begroeiing. 's Avonds om ca. 23.00 uur is besloten om de zoekactie de volgende ochtend te hervatten.

Woensdag overdag is er nog de gehele dag gezocht in omliggende bossen.

De RHH heeft met 6 mensen en 6 honden deelgenomen aan de zoekacties.

We wensen de familie veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

 

21 april
Een succesvolle spoedinzet naar een vermiste man in Arnhem.(meer...)

In de ochtend van tweede paasdag kreeg de RHWW, van de Politie Gelderland-Midden, het verzoek om te zoeken naar een vermiste man (81) uit Arnhem. Op het moment van de aanvraag was de man al enige tijd vermist. Omdat het ging om een niet zelfredzame man was snelle actie geboden. Direct zijn de hondengeleiders van de RHWW en de Mantrailgroep Nederland onderweg gegaan om de zoekactie op te starten.

Inmiddels had de politie ook al groots ingezet. Met diverse eenheden waren zij op zoek naar de man en werden tips die binnen kwamen n.a.v. het burgernet bericht gecontroleerd. Ook is er een helikopter van de landelijke eenheid politie ingezet om het gebied vanuit de lucht af te zoeken.

Bij aankomst in het zoekgebied is kort met de politie overlegd welk gebied er afgezocht moest worden. Omdat dit gebied uiteindelijk te groot was voor alleen de honden van de RHWW is de zoekactie opgeschaald naar de samenwerkende reddingshonden organisaties.

Door alle activiteiten rondom het park Presikhaaf waren ook de bewoners in het gebied erg alert. Een uur na het opstarten van de zoekactie kwam de gouden tip dat er een man was gezien, in een bosschage, die voldeed aan het signalement. Direct is de groep die in dat gebied aan het zoeken was naar de betreffende plek gestuurd. Samen met de politie is de vermiste man levend aangetroffen. Direct is er eerste hulp verleend aan de onderkoelde man, en even later is hij overgedragen aan de opgeroepen ambulance.

Door de goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten en alerte burgers is deze vermissing gelukkig goed afgelopen.

In totaal zijn er 18 honden van de MNL en de RHWW ingezet en waren er nog 18 honden van de samenwerkende reddingshonden groepen onderweg.

De RHH was met 5 mensen en 4 honden onderweg.

 

2 februari
Zoekactie naar een, sinds 19 januari, vermiste man (59) in Den Helder.(meer...)

Op verzoek van de politie Hollands Midden is er op zondag 2 februari met 25 honden in de omgeving van Den Helder gezocht naar een sinds 19 januari vermiste man afkomstig uit Noordwijk.

Al eerder was bekend geworden dat de man in Den Helder heeft gepind en uiteindelijk is zijn fiets in de directe omgeving van Den Helder aangetroffen. Door het aantreffen van de fiets kon er een mogelijk zoekgebied worden vastgesteld. Het zoekgebied besloeg ruim twee vierkante kilometer, en bestond uit bos en duingebied. Tijdens de zoekactie is er ondersteuning geweest van de boswachterij Helderse Vallei, de politie Noord Holland en de politie Hollands Midden.

"Het was zwaar terrein en vooral de vele braamstruiken speelden ons parten. Maar we hebben alles kunnen doen wat we hadden gepland. Helaas zonder resultaat."

Door de omvang en zwaarte van het zoekgebied heeft de RHWW ondersteuning gevraagd aan de RHH en RHN vanuit de samenwerkende reddingshondenorganisaties. In totaal zijn er, door de reddingshondenorganisaties 25 honden 32 personen bij deze zoekactie betrokken geweest. De RHH heeft 6 honden en 5 personen ingezet. (Lees meer in het bezoekersverslag.)

Voor familie en vrienden van de vermiste man is het een bittere pil, want weer heeft een zoekactie niets opgeleverd. Wij wensen hun veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

 

26 januari
Grootscheepse zoekactie naar een, sinds 26 september 2013, vermiste vrouw (36) in Oostvoorne. (meer...)

Op zondag 26 januari hebben de samenwerkende reddingshonden een grootscheepse zoekactie gehouden in de natuurgebieden in de omgeving van Oostvoorne. Tijdens deze zoekactie is gezocht naar een sinds 26 september vermiste vrouw. De vrouw is in zorgwekkende omstandigheden vermist geraakt, en sindsdien is niets meer van haar vernomen.

Al eerder is er in deze vermissingszaak, kleinschalig, gezocht door de RHWW. Aan de hand van haar telefoon gegevens kon er een zoekgebied worden bepaald. Omdat het een groot en moeilijk toegankelijk gebied betrof is de zoekactie opgeschaald.

Het zoekgebied bestond uit bossen en duingebieden. Er is de hele dag gezocht. Helaas zonder dat de vermiste vrouw is gevonden.

Aan de zoekactie hebben de volgende organisaties deelgenomen: Delta reddingshonden, RHH, RHGD, RHWZ, VRT, VRH, Oger en RHWW. In totaal zijn er 40 honden en 60 personen ingezet. De RHH heeft met 6 honden en 6 mensen deelgenomen aan de zoekactie.

We wensen de familie veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.