<< 2010Inzetten 20112012 >>

23 december
Zoekactie naar vermiste vrouw in Renkum. (meer...)

Door de politie Gelderland Midden is tijdens de nachtelijke uren aan de RHWW gevraagd haar hulp aan te bieden om te zoeken naar de vermiste vrouw (68) uit Renkum. De vrouw was de avond ervoor als vermist opgegeven.
Rond de klok van 04:15 uur werd door de inzetcoördinator de reddingshondenteams opgeroepen om zich in Renkum te melden. Omstreeks 06:00 uur waren de eerste teams al aan het zoeken. Gedurende de dag werden de eerste teams door anderen afgelost en om 21:00 uur werd de zoekactie met de reddingshonden afgebroken, de vrouw is daarbij niet gevonden.

Er zijn gedurende deze zoekactie in totaal 37 reddingshonden en 48 vrijwilligers ingezet van verschillende organisaties uit het land. Er is gezocht in en rondom Renkum, zowel in het bebouwde gebied, de bossen en de uiterwaarden. Ook is er op de Rijn gezocht.
De politie was met meerdere agenten gedurende deze zoekactie aanwezig en er is die dag een helikopter ingezet. Ook werd een SMS alert uitgestuurd.

De volgende organisaties hebben aan deze zoekactie deelgenomen; RHWZ, RHH, VRT, RHGD, Oger, Mantrailgroep NL en de RHWW zelf, die ook de coördinatie van de zoekactie voor haar rekening nam.
De RHH heeft deze zoekactie 3 reddingshonden en 6 vrijwilligers ingezet.

9 oktober
Zoekactie naar vermist meisje van 10 in Rotterdam. (meer...)

Tijdens de puintraining in Vlaardingen kwam een spoed oproep van de Politie Rotterdam tot het verlenen van assistentie. Het zou gaan om het zoeken naar een 10 jarig meisje, die sinds zaterdag 18.30 uur vermist was.

De zoekactie richtte zich op de mogelijk gelopen routes van het meisje. De daarbij behorende plantsoentjes, parkjes en groenstroken werden ook door onze honden afgezocht. De RHH was met 6 personen en 6 honden aanwezig. Tevens stonden nog 5 RHH hondenteams stand-by en 4 teams van de RHWW.

Wij hebben helaas vernomen dat, in de nacht van zondag op maandag, het stoffelijk overschot van het meisje door de politie is aangetroffen in de woning waar zij het laatst was gezien.

De RHH wenst de familie en andere dierbaren veel sterkte bij de verwerking van dit enorme verlies.

21 augustus
Grote zoekactie met reddingshonden naar vermiste vrouw, Amstelveen. (meer...)

Ondanks de inzet van 7 samenwerkende reddingshonden organisaties (RHWW, RHH, VRT, RWO, RHGD, RHWZ, RHGG) uit het hele land, heeft men de vermiste bejaarde vrouw (89) uit Amstelveen niet kunnen vinden. In totaal werden 39 reddingshonden en 54 vrijwilligers bij deze inzet betrokken.

Er is een zeer groot oppervlak afgezocht, zowel op het land als op het water. Van de St. Brentano - Amstelveen werd de nodige gastvrijheid ontvangen, ook werd van daaruit met het commandovoertuig de inzet gecoördineerd. De inzet was een vervolg op de inzet van 17 augustus 2011 en ook werd deze inzet, onder leiding van de RHWW, in samenwerking met de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland en het KLPD (lbvp) uitgevoerd. De inzet werd door de vrijwilligers zelfstandig en in goede samenwerking met elkaar uitgevoerd.

De RHH nam aan deze zoekactie deel met 8 reddingshonden en 9 vrijwilligers.

Op 4 september heeft de RHWW de nog niet afgezochte delen verder doorzocht. Rond 14:30 uur kwam het bericht dat een team het lichaam van de vermiste vrouw had aangetroffen.

Namens alle bij deze inzet betrokken reddingshonden organisaties wensen wij, de familie, vrienden en bekenden alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

3 juli
Grote zoekactie met reddingshonden in duinen bij IJmuiden, levert nog geen resultaat op. (meer...)

Op verzoek van de politie Kennemerland heeft de RHWW een grootschalige zoekactie georganiseerd. Het betrof een vermissing van een man (48) uit IJmuiden die op 22 juni vanaf een nabijgelegen camping was verdwenen.

Aangezien het om een zeer uitgestrekt duingebied ging werden direct de samenwerkende reddingshonden organisaties gevraagd aan deze zoekactie deel te nemen. Het resultaat was dat alle 8 aangesloten groepen deelnamen waardoor 44 reddingshonden en 58 vrijwilligers konden worden ingezet. Deze teams waren afkomstig uit heel Nederland. Eerder had de politie o.a. al een helikopter ingezet, echter zonder resultaat.

De zoekactie werd om 10:00 uur gestart waarbij de teams werden ingedeeld en een kaart met een zoekgebied ontvingen om met de reddingshonden te doorzoeken. Deze teams bestonden uit 2 tot 4 honden. Er werden daardoor meerdere kleinere gebiedjes gelijktijdig doorzocht.

Door de natuurlijke ontwikkeling van het duingebied en in combinatie met de zon en de stevige bries werd het geen gemakkelijke dag. Rond 17:30 werd de zoekactie gestaakt nadat ieder team zijn gebied had afgemaakt. Gedurende deze zoekactie werd de vermiste man niet aangetroffen.

De RHH nam aan deze zoekactie deel met 6 reddingshonden en 7 vrijwilligers.

RHH © RHH ©

Op 5 september 2011 is het lichaam van de vermiste man door wandelaars aangetroffen in een aangrenzend duingebied welke nog niet eerder op 3 juli 2011 door de reddingshonden werd doorzocht. De vindplaats van het lichaam lag ruim 2 km verder vanaf de grens van het eerder doorzochte gebied.

Namens alle bij deze inzet betrokken reddingshonden organisaties wensen wij, de familie, vrienden en bekenden alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

22 juni
Spoedinzet: Vermiste man levend gevonden. (meer...)

Een 90 jarige man uit Putten is gevonden, tijdens een zoekactie afgelopen woensdag.
Deze man was vermist sinds 21 juni in de middag. Op 21 juni was er door de politie gezocht met o.a. een helicopter en een speurhond. Tevens zocht de brandweer mee. Ook was allerlei sociale media ingeschakeld. Dit leidde niet tot de vondst van de man.
Op 22 juni zijn 3 van de samenwerkende reddingshondengroepen in Nederland,ingezet om de man te vinden. Het betrof hier de VRT, RWO en de RHH.

Rond het middaguur heeft 1 van de honden de man onderkoeld maar aanspreekbaar aangetroffen in het zoekgebied.

4 en 5 juni
Spoedinzet: Vermiste vrouw (81) uit Wageningen levend teruggevonden. (meer...)

Honden vinden de vermiste vrouw, onderkoeld maar levend. De vrouw maakt het naar omstandigheden goed.

Zaterdag 4 juni werd de RHWW door de politie Gelderland Midden gevraagd te assisteren bij een sinds die ochtend vermiste vrouw. Op 18:14 werden de reddingshondenteams d.m.v. de SMS-alarmering opgeroepen.
Ook werd de samenwerkende reddingshonden organisatie ingezet waarvan de volgende organisaties teams hebben ingezet: RHWW, RHH, RHGD, RHGG, RHN.

In totaal werden zaterdagavond 28 reddingshonden en 35 vrijwilligers ingezet. Naast de reddingshonden werden politieagenten en de Mobiele Eenheid ingezet.
Ongeveer om 01:00 uur werd de zoektocht gestaakt.

Zondag 5 juni. De zoekactie werd in de ochtend hervat. Ook nu waren er weer vele reddingshonden uit het gehele land aanwezig van de volgende organisaties; RHWW, RHH, VRT, RHN, RHGG. In totaal werden zondag 26 reddingshonden en 33 vrijwilligers ingezet.
De samenwerking met de politie en alle aanwezige reddingshondengroepen is deze beide dagen erg goed verlopen. In de ochtend werd o.a. nog een politiehelikopter ingezet die om ongeveer 12:00 zijn eerste vlucht deed.
Kort daarop werd de vermiste vrouw door een van de reddingshonden aangetroffen in een leegstaand en verlaten perceel.

RHH ©

De RHH heeft zaterdag 3 reddingshonden en 4 vrijwilligers ingezet, zondag waren 5 honden en 6 vrijwlligers van de RHH aanwezig.

21 april
Spoedinzet: Vermiste vrouw (70) in Epen. (meer...)

De RHWW kreeg het verzoek van de Politie Limburg zuid om te assisteren i.v.m. de vermissing van een vrouw uit Noordwijk. Rond 18:00 uur werden de reddingshondenteams gealarmeerd.
Vanwege de mogelijkheid dat de vrouw levend kon worden aangetroffen werd de inzet opgeschaald door de samenwerkende reddingshondenteams in te zetten. In totaal werden hierdoor 27 reddingshonden en 35 vrijwilligers ingezet. Omstreeks 21:00 uur werden de teams ter plaatse ingezet, de zoekactie werd in de vroege ochtend gestaakt. De vrouw werd daarbij niet aangetroffen. Het doorzochte gebied betrof voornamelijk bos en weilanden. Ook de brandweer heeft nog duikers ingezet doordat enkele honden bij een watermolen hadden verwezen. Ook deze actie leverde geen resultaat op.
De volgende reddingshonden groepen hebben aan deze zoekactie deelgenomen; RHWW, VRT, RHN, VRH en de RHH.

De RHH heeft 7 reddingshonden en 8 vrijwilligers ingezet bij deze zoekactie.

Op 8 mei ontvingen wij het bericht dat het lichaam van de vermiste vrouw is gevonden. Het lichaam is aangetroffen in een gebied dat in overleg met de politie niet werd doorzocht omdat op een ander gebied de prioriteit lag.

Namens alle bij deze inzet betrokken reddingshonden organisaties wensen wij, de familie, vrienden en bekenden alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

6 februari
Spoedinzet: Vermist geraakte jongen (10) bij Udenhout terecht. (meer...)

Een jongetje dat sinds zondagmiddag werd vermist op de Loonse en Drunense Duinen, is terecht.
De jongen was zondagmiddag weggelopen tijdens een wandeling nadat hij ruzie had gekregen met zijn broertje. De politie verstuurde een sms alert, stuurde een helikopter de lucht in en zette speurhonden in om de 10-jarige op te sporen.
Vermoedelijk heeft de jongen het bosrijke gebied zelf kunnen verlaten en ergens aangebeld, deze mensen hebben hem s'avonds thuisgebracht.
Rond 17:15 uur kreeg de politie de vermissing binnen en al zeer snel, om 18:30 uur werd bij de RHWW het verzoek ontvangen van de politie Brabant om assistentie te verlenen. Daarop heeft de RHWW direct de samenwerkende reddingshonden organisaties uit het midden van het land gevraagd hieraan mee te werken.
Dit waren de VRT, RHH en SRCN. In totaal werden hierdoor zeer snel 32 reddingshonden en 45 vrijwilligers ingezet.
Op het moment dat de eerste reddingshonden ter plaatse kwamen, kwam het bericht dat het jongetje ongedeerd terecht was.
De RHH heeft zelf 6 reddingshonden en 7 vrijwilligers ingezet.