<< 2008Inzetten 20092010 >>

11 september
Zoekactie naar vermiste man in Heemskerk. (meer...)

Op verzoek van de familie en in samenwerking met de Politie Regio Kennemerland is bij het VRT een verzoek binnen gekomen om met spoed naar een sinds 9 september vermiste man te zoeken.
Omdat het een uitgestrekt zoekgebied betrof en het ging om een recente vermissing is door het VRT de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties ingeschakeld waardoor een groot aantal reddingshonden en vrijwilligers ingezet konden worden.

In totaal werden hierdoor 33 vrijwilligers en 28 reddingshonden bij de zoekactie betrokken.

De VRT, RHH en RHN waren al in het gebied aan het zoeken toen door één van hun honden het lichaam van de vermiste man werd gevonden.

Op dat moment waren deze groepen met 12 honden en 15 personen aanwezig. De RHGD en de RHWW waren nog met hun reddingshonden en vrijwilligers onderweg naar het zoekgebied.
De RHH was met 7 honden en 8 vrijwilligers bij de zoekactie betrokken.

Namens de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties wensen wij de familie sterkte met de verwerking van dit verlies.

31 juli
Nachtelijke zoekactie naar vermiste man in Den Helder. (meer...)

Op verzoek van de Politie Noord-Holland, is in de omgeving van Den Helder gezocht naar een man (62). De man was vermist sinds donderdag 30 juli.
Er is gezocht in de duinen en een natuurgebied. De man was daar voor het laatst gezien en het vermoeden was dat hij zich in die omgeving zou moeten bevinden.
Doordat er nog kans van overleven was, is direct nadat de melding bij de RHWW was binnen gekomen opgeschaald naar de andere groepen. Diezelfde avond en nacht is er door totaal 15 honden en 22 personen van vier verschillende organisaties gezocht.
De RHH nam met 7 reddingshonden en 9 vrijwilligers deel aan deze zoektocht.

Rond 02.00 uur was het beoogde zoekgebied afgezocht echter zonder resultaat.
Aan de zoekactie hebben de volgende organisaties deelgenomen RHH, RHGD, RHN en de RHWW

In de loop van de volgende dag is het lichaam van de man op ongeveer 15 kilometer van het zoekgebied teruggevonden. Helaas was de man overleden.

De RHH wenst de familie en nabestaanden veel sterkte met de verwerking van dit verlies.

26 juli
Vervolg op zoekactie naar vermiste man in Arnhem - Rheden. (meer...)

Vervolg zoekactie naar een vermiste man (42) in omgeving Rheden.
Op verzoek van de Politie Gelderland-Midden, is in de omgeving van Rheden wederom gezocht naar een man (42). De man is vermist sinds woensdag 29 april.

Een week eerder is er voor dezelfde vermissing ook al een zoekactie geweest in de omgeving van Arnhem Deze keer is er gezocht in voornamelijk heidegebied.
Door dat ook dit gebied te groot was voor één reddingshondengroep is er samengewerkt met drie groepen. Aan de zoekactie hebben deelgenomen: RHH, VRT, RHWW.
Totaal zijn er 24 honden en 36 personen ingezet.
De RHH nam met 7 reddingshonden en 8 vrijwilligers deel aan deze zoektocht.

De zoekactie is goed verlopen. Echter rond 16.45 uur is de zoekactie, zonder resultaat, beëindigd. Mochten er weer concrete aanwijzingen komen, dan zullen er mogelijk nog vervolg zoekacties plaatsvinden.

19 juli
Zoekactie naar vermiste man in Arnhem. (meer...)

Drie groepen van de samenwerkende reddingshondenorganisaties hebben, op verzoek van de Politie Gelderland-Midden, in de omgeving van Arnhem gezocht naar een man (42). De man is vermist sinds woensdag 29 april.
De zoekactie concentreerde zich in een natuurgebied met veel water en dicht struikgewas.
Het verzoek was binnengekomen bij de RHWW. Omdat het gebied te groot was voor de RHWW is er ondersteuning gevraagd aan twee andere organisaties.

Aan de zoekactie hebben deelgenomen: RHH, VRT, RHWW.
Totaal zijn er 22 honden en 35 personen ingezet.
De RHH nam met 6 reddingshonden en 9 vrijwilligers deel aan deze zoektocht.
Rond 17.30 uur is de zoekactie, zonder resultaat, beëindigd. Mochten er weer concrete aanwijzingen komen, dan zullen er mogelijk nog vervolg zoekacties plaatsvinden.

5 juli
Vervolg Zoekactie naar vermiste man in Elten (D). (meer...)


RHH Vervolginzet naar de vermiste man uit Elten (D).

Nadat eerder al op 3 juli met spoed in de avond is gezocht, is nu op zondag 5 juli gedurende de gehele dag opnieuw gezocht naar de sinds 2 juli vermiste man. Ditmaal werd door de samenwerkende reddingshondenorganisaties met de volgende 6 groepen aan deze inzet meegewerkt; RHH, RHN, RHGD, RHGG, RWO, RHWW.

In totaal werden 35 reddingshonden en 60 vrijwilligers ingezet. Er werden meerdere groepjes samengesteld die allemaal verschillende zoekgebieden kregen af te werken. Het uitgestrekte en dichtbegroeide bosgebied van Hoog Elten werd op deze wijze doorzocht in opnieuw zeer warm weer. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt de vermiste man te vinden.
De RHH nam met 3 reddingshonden en 6 vrijwilligers deel aan deze inzet.

RHH ©

Op 7 juli 2009 heeft de vermiste man zich bij de Duitse politie gemeld. Verdere gegevens over de vermissing zijn niet bekend gemaakt.

3 juli
Zoekactie naar vermiste man in Elten (D). (meer...)

De RHWW ontving van de familie een verzoek om met spoed te zoeken naar de sinds 2 juli vermiste man. De Duitse politie had een helikopter ingezet om vanuit de lucht te zoeken, maar zonder resultaat. Daarop werden de samenwerkende reddingshondenorganisaties gevraagd deel te nemen aan deze actie.

Hierop werden in totaal 29 reddingshonden en 38 vrijwilligers ingezet afkomstig van: RWO, RHH, VRT, RHN, SRCN, RHGD, RHWW. De groepen komen verspreid uit heel Nederland.

Rond 18:45 uur werd gestart met zoeken in de zeer bosrijke omgeving van Elten (D) net over de landsgrens gelegen. Omstreeks 24:00 uur werd het zoeken voorlopig gestaakt. Tot op dat moment was de vermiste man nog niet gevonden. In overleg met de familie en de politie zal verder worden gezocht.

De RHH nam met 4 reddingshonden en 7 vrijwilligers deel aan deze inzet.

28 juni
Zoekactie naar vermiste man in Leeuwarden. (meer...)

De samenwerkende reddingshondenorganisaties hebben in overleg met de politie Fryslân gezocht naar een sinds 21 juni vermiste man van 60 jaar. Het Recreatiegebied de Groene Ster (Kleine Wielen en Grote Wielen) ten Oosten van Leeuwarden is afgezocht door in totaal 32 reddingshonden en 42 vrijwilligers. Het uitgestrekte gebied (1000 ha) bestond uit bossen, water en een recreatiegebied. Delen ervan waren zeer dicht begroeid. Het zoeken werd bemoeilijkt door de hoge temperatuur en de hoge luchtvochtigheid. Er is gezocht van 09:30 tot omstreeks 16:00 uur. Tot op heden is de vermiste man nog niet gevonden.
De volgende 7 organisaties werkten aan deze zoektocht mee; RHGD, RWO, RHH, VRT, RHN, SRCN, RHWW.
De RHH nam met 5 reddingshonden en 7 vrijwilligers deel aan deze zoektocht.

RHH ©

Op 3 juli 2009 is het lichaam van de vermiste man gevonden in een ander gebied dan door de reddingshondenorganisaties op 28 juni werd afgezocht.

De RHH wenst de familie, vrienden en bekenden sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

8 maart
Zoekactie naar vermiste man in Oss. (meer...)

De RHH was door de VRT uitgenodigd om te helpen bij een zoekactie naar een sinds 4 februari vermiste man.
Nadat verschillende honden langs een kanaal een verwijzing gegeven hadden zijn duikers van de brandweer op de aangegeven plaats gaan zoeken.

RHH ©

Op dit moment is (nog) niet bekend of de duikers het lichaam van de vermiste man hebben gevonden.