<< 2006Inzetten 20072008 >>

16 december
Zoekactie naar vermiste man in de omgeving van Helmond. (meer...)

De laatste geplande RHH training van dit jaar is niet doorgegaan vanwege een inzet.

Het verzoek voor deze inzet kwam van de RHWW die, in samenwerking met de politie, de organisatie van deze zoekactie naar een 54-jarige man uit Helmond had.

RHH ©

Naast de RHH waren er ook teams aanwezig van de RHWW, RWO, VRT, RHWZ, RHGG, RHGD, SRCN en ReddingshondenNU, in totaal 65 mensen en 45 honden.

Op 8 januari 2008 is het lichaam van de vermiste man (buiten het doorzochte gebied) gevonden in de Zuid-Willemsvaart.

13 juni
Zoekactie naar vermiste vrouw in de omgeving van Castricum. (meer...)

Op woensdag 13 juni is de RHH door de RHWW gevraagd om te helpen bij de vermissing van een 73 jarige vermiste vrouw uit Castricum. Aan deze gezamelijke inzet werkten behalve de RHH ook vrijwilligers mee van de RHWW, RWO, VRT, RHWZ, SRCN en de RHGG. In totaal hebben 27 honden en 41 vrijwilligers gezocht.

RHH © RHH © RHH ©

Donderdag 14 juni kwam de melding van de politie dat de vrouw, naar omstandigheden in goede toestand, was gevonden bij Wijk aan Zee, 15 kilometer buiten het doorzochte gebied.

18 maart
3de zoekactie naar vermiste man in de omgeving van Ommen. (meer...)

Opnieuw is de hulp van de RHH ingeroepen inzake de vermissing van een sinds december 2006 vermiste 47-jarige man.

Eerdere zoekacties (zie 11 en 4 februari) hadden nog niet tot een resultaat geleid. Het verzoek kwam van de RHWW om opnieuw te zoeken in de omgeving van Ommen / Stegeren.

In af en toe barre weersomstandigheden (regen, hagel, sneeuw en wind) hebben de 11 vrijwilligers en 10 honden van de RHH hun zoekactie’s uitgevoerd. Behalve de RHH en RHWW hebben ook de RWO, VRT, KAPPA en RHGG aan deze zoekactie deelgenomen. In totaal waren er 49 personen en 34 reddingshonden actief.

Helaas heeft ook deze gezamenlijke inzet niet het gewenste resultaat opgeleverd.

RHH © RHH © RHH © RHH ©

11 februari
2de zoekactie naar vermiste man in de omgeving van Ommen. (meer...)

Op verzoek van de RHWW heeft de RHH weer haar medewerking gegeven aan een grootscheepse vervolginzet naar een vermiste man in de omgeving van Ommen.
De inzet van vorige week had nieuwe tips opgeleverd waardoor andere zoekgebieden bekend werden.
Er waren totaal 36 reddingshonden en 47 personen aanwezig, van de RHH waren dit 8 honden en 10 personen. Verder werkten mee de RHWW, RWO, VRT en RHGG.
Helaas heeft deze zoekactie nog geen resultaat opgeleverd.

4 februari
Zoekactie naar vermiste man in de omgeving van Ommen. (meer...)

Op verzoek van de RHWW heeft de Reddingshonden Hulpdienst Holland deelgenomen aan een gezamenlijke zoekactie naar een vermiste 47-jarige man.
Andere aanwezige inzetteams waren leden van de RWO, RHGG, RHWZ, VRT, KAPPA en uiteraard RHWW.

De RHH heeft haar medewerking verleend met 11 personen en 8 honden.
In totaal hebben 66 personen en 41 honden deelgenomen aan deze zoekaktie.

Helaas heeft deze inzet niet tot het gewenste resultaat mogen>leiden.

RHH © RHH © RHH © RHH © RHH ©