Alles openen | Alles sluiten

Veel gestelde vragen (FAQ)

De stichting RHH

Is het werk bij de RHH betaald werk?

Nee, de werkzaamheden bij de RHH gebeuren op basis van vrijwilligheid waar geen vergoeding tegenover staat, sterker nog, het kóst geld...
Het werken met de hond en het sociale aspect van het helpen van mensen in nood is voldoende beloning voor de vrijwilligers.

Geeft de RHH ook demonstraties, lezingen, e.d.?

De RHH geeft incidenteel demonstraties en lezingen. Dat gebeurt veelal op aanvraag van Politie, Brandweer of andere hulpdiensten.
Voor particuliere organisaties, verenigingen e.d. moeten wij echter wel kosten in rekening brengen.
Met de opbrengsten kunnen vervolgens hoognodige materialen aangeschaft worden.

Geeft de RHH ook cursussen?

Nee, de RHH verzorgt zelf geen cursussen.

Hoe kan ik de RHH steunen?

U kunt de RHH steunen door donateur te worden.

Hoe kan ik vrijwilliger worden bij de RHH?

Wanneer iemand een aantal keren op bezoek geweest is kan men als aspirant toetreden tot de RHH. Na een bepaalde tijd kan men door de overige leden van de RHH uitgenodigd worden om kaderlid te worden.

Zijn er kosten aan het lidmaatschap van de RHH verbonden.

Ja, alle vrijwilligers van de RHH betalen jaarlijks een vaste (bescheiden) bijdrage.
Daarnaast zijn er nog persoonlijke uitgaven zoals vervoerskosten van en naar trainingen, kleding en materiaalkosten, cursussen en meer van dat soort zaken.

Kan ik een RHH training bijwonen?

Jazeker, iedereen kan een verzoek indienen om een training bij te wonen. Per training kunnen er maximaal 3 bezoekers toegelaten worden.
De RHH stelt het zeer op prijs wanneer u dan ook een paar keer "oefenslachtoffer" wilt spelen.
Klik hier voor een aanvraag voor het bijwonen van een RHH training

Waar traint de RHH?

De RHH heeft geen vaste trainingslocatie(s). De trainingen vinden door het hele land plaats, zowel op puinlokaties als in bosgebieden.
Weet u een puinlokatie bij u in de buurt...Laat U het ons dan weten!!!
Misschien kunnen wij er een training organiseren...
Klik hier voor een meldingsformulier voor een puinlokatie.

Heeft de RHH ook materiaal voor spreekbeurten?

Nee, de RHH heeft geen los materiaal voor spreekbeurten. Alle informatie die er is, is te vinden op deze website.

De honden

Welke hondenrassen zijn geschikt voor reddingshondenwerk?

In principe kunnen alle hondenrassen opgeleid worden tot reddingshond.
Extreem grote/zware of kleine/zwakke rassen echter hebben met name in het puinwerk te veel problemen waardoor zij minder geschikt zijn. De gezondheid van de hond staat bij de RHH uiteraard voorop. Honden die niet te groot of te klein zijn en over de nodige werklust beschikken, buitdrift hebben en een uitstekende verhouding met hun baas hebben kunnen opgeleid worden.

Welke vooropleiding moeten de honden hebben?

Behalve een goede baas/hond verhouding verwachten wij een redelijk gehoorzaamheids niveau van de hond. En hij zal uiteraard een sociaal karakter moeten hebben tegenover mens én dier.

Hoe lang duurt het opleiden tot reddingshond?

In zijn algemeenheid kan men zeggen dat het opleiden tot inzetbare reddingshond 2 tot 3 jaar duurt, naargelang de aanleg van de hond én de geleider.

Wat is de minimum leeftijd voor een hond om te beginnen met trainen?

Het trainen begint eigenlijk al vanaf het moment dat u de hond als pup in huis krijgt. Met zoekspelletjes kan de zoekmotivatie reeds ontwikkelt worden. Het trainen in het boswerk kan al vrij snel beginnen, gericht zoekwerk in het puin pas vanaf het moment dat de hond volwassen is.

Wat is de maximum leeftijd voor een hond om te beginnen met trainen?

Het starten van een opleiding op latere leeftijd is niet aan te bevelen gezien de duur van de opleiding. Als een hond al bijvoorbeeld 5 jaar is en de opleiding zelf duurt 2.5 jaar dan is de hond reeds te oud om nog, met een vervelend woord 'rendabel' te zijn als reddingshond.

De hondengeleiders

Wat is de minimum leeftijd van een geleider?

De RHH hanteert 18 jaar als minimum leeftijd.

Wat is de maximum leeftijd van een geleider?

Er is in principe geen maximum leeftijd vastgesteld voor de geleider. Zolang men geestelijk en fysiek in goede gezondheid verkeert kan men aangesloten blijven bij de RHH.

Welke vooropleiding moet men hebben om te werken bij de RHH?

Er word geen diploma verwacht maar wel de nodige zelfstudie.

Kan ik alleen maar bij de RHH komen als geleider?

Nee, zeker niet. Binnen de RHH zijn er ook functies die uitstekend uitgevoerd kunnen worden zónder hond. Denk daarbij aan logistieke ondersteuning, inzetleiders, coordinatoren, bestuur e.d. Wel wordt de nodige kennis van honden zeer op prijs gesteld.