Wie en wat is de RHH?

De Reddingshonden Hulpdienst Holland (RHH) is een stichting die zich ten doel stelt in het opleiden en inzetten van Reddingshonden Teams.

Een Reddingshonden Team bestaat uit een hondengeleider plus hond.

Reddingshonden kunnen worden ingezet bij het zoeken naar vermiste personen in puin van bijv.: ingestorte gebouwen (aardbevingen/explosies) of bij het zoeken naar vermiste personen in uitgestrekte percelen bos, heide of duinen.

De RHH is opgericht in 1979, heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis, en heeft al vele jaren inzet ervaring bij grote en kleine calamiteiten (Armenië, Turkije, Iran en vele inzetten in Nederland).

Verder verlenen wij gaarne medewerking aan rampenoefeningen van politie en brandweer.

Alle medewerkers van de RHH (hondengeleiders, inzetleiders e.d.) doen dit op vrijwillige basis.